Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga = HELHETLIG LESEPOLITIKK? Kulturdepartementet ”avsender”;

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga = HELHETLIG LESEPOLITIKK? Kulturdepartementet ”avsender”;"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga = HELHETLIG LESEPOLITIKK? Kulturdepartementet ”avsender”; 6 mill + 8 mill Hovedmålgruppe: Voksne som leser lite Hovedarena: Arbeidslivet Sentrale aktører: Foreningen !les, Norsk Forfattersentrum, Leser søker bok, arbeidslivsorganisasjonene

3 Hva svarer jeg på spørsmålet: ”Hva er det viktigste vi kan gjøre i Leseåret?”

4 HØYTLESNING for barn

5 Noen tanker om Leseåret fra !les: - Gjøre mer av det vi er best på; leselyst og skape engasjement for lesing - ”Voksne som leser lite” er en mangfoldig målgruppe - Unngå stigma; tenk bredt og mangfoldig; inkluder hele befolkningen! - En betydelig del av de som leser lite trenger lesemotivasjon gjennom positive møter med litteraturen - Mange måter å nå målgruppa på; nås både gjennom jobb, familie og fritid - ”Familielæring” vil være viktig i vårt arbeid - Gjøre litteraturen mer tilgjengelig - Aktiv formidling av litteraturen - Gjøre noe med leserens og bibliotekarens image - Biblioteket er Leseårets viktigste ressurs, det må ut til folket! - Vil bidra til å skape en mer ”helhetlig” lesepolitikk, blant annet gjennom samarbeid og nettverksarbeid. - Skal videreformidle de gode erfaringene fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå

6 Les for meg, pappa! & Signalprosjekt for Leseåret 2010

7 2009 – 2011 støttet av

8 BAKGRUNN - Resultater fra PISA/PIRLS - Leseferdigheter og – holdninger, spesielt blant gutter - Lesende forbilder - Lesing i skolen ikke nok - Litteraturjungel/nostalgiske foreldre - Høytlesing

9 MÅL - Bevisstgjøre og motivere fedre til høytlesing - Øke menns engasjement for lesing - Profilere menn som lesende forbilder - Formidle litteratur for barn og for menn - Drive oppsøkende virksomhet via foreldremøter, arbeidsplasser og fritidsarena - Skape kultur for lesing

10 MÅLGRUPPER - Menn (småbarnsfedre) - Barn (gutter) - Bibliotekarer, lærere, formidlere - Øvrige/Opinionen OBS: DETTE EKSKLUDERER IKKE KVINNER: HOVEDMÅLET ER AT FLERE BARN SKAL BLI LEST HØYT FOR!!

11 Tiltak: • Leseagenter (bibliotekarer) som formidlere • Møte menn på ulike arenaer • Synliggjøre lesende menn i ulike yrker og posisjoner • Antologi med tekster både for høytlesning og for egen nytelse • Annet materiell • ”Menn i uniform leser” • Delta på ulike seminarer, arrangement, festivaler, messer osv. • Bokpallen.no + andre nettsteder • Informasjonsarbeid og synliggjøring, media • Samarbeid med ulike aktører

12 Signalprosjekt Leseår 2010 Samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Forfattersentrum, ABM-u - Et formidlingsprosjekt -Voksne som leser lite målgruppe -Arbeidslivet arena for formidling

13 Signalprosjekt Leseår 2010 Bedriftsbesøk av leseagent & forfatter Hva skal formidles? ENGASJEMENT for lesing og litteratur Biblioteket og dets muligheter Materiell fra !les; antologier (Les for meg, pappa!, rein tekst), brosjyrer mm Leser søker boks liste med 100 titler og nye ”litt å lese”-serie Dine egne beste bokanbefalninger!

14 !les kan tilby: -Skolering, seminarer (et sentralt i mars, regionale samlinger i mai/juni) -Bistand ved oppsøking av arbeidsplasser og foreldremøter -Materiell -Honorar til leseagent etter Forfattersentrums minstesatser for oppdrag på egen fritid -Bibliotek gis anledning til å søke om støtte til vikar for bedriftsbesøk i ordinær arbeidstid -Forventer likevel at bibliotek setter av tid og ressurser til prosjektet innenfor ordinær drift !les har midler til 170 besøk på arbeidsplasser og 70 besøk til foreldremøter i barnehager og skoler

15 Andre tiltak i Leseåret 2010 Leselystaksjon for voksne/rein tekst • Tilbud til videregående skoler og bedrifter • Spesielt yrkesfag og lærlinger • Antologi • Intervjuer m/ 12 ”arbeidslivskjendiser” • Opplegg for gjennomføring på arbeidsplass

16 Andre tiltak i Leseåret 2010 Flerkultur -Ungdom og unge voksne -Bygge videre på lesesirkler for flerkulturelle og ”Lost in translation?”-seminarer -”Storby-prosjekt” i samarbeid med bibliotekene -Spre engasjement for lesing, men også presentere produksjon og formidling av litteratur som mulig karrierevei

17 Andre tiltak i Leseåret 2010 • Verdens Bokdag/!leseløype • Den store bokbytteuka/bokbyttestasjoner • Pilotprosjekt: Littera-turer

18 Nye tiltak – uavhengig av Leseåret • Leselystaksjonen i barneskolen, samarbeid Norsk Bokhandlerforening, forlagene og !les • Ungdom anmelder for ungdom - ny nominasjonsordning

19 Takk for meg! www.foreningenles.no www.bokpallen.no les@foreningenles.no www.bokpallen.no les@foreningenles.no telefon 22 400 600


Laste ned ppt "Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga = HELHETLIG LESEPOLITIKK? Kulturdepartementet ”avsender”;"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google