Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærlingordningen Bergen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærlingordningen Bergen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærlingordningen Bergen kommune
Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Lærlingordningen Bergen kommune Yrkesopplæringsavdelingen v/ Jolanta Seferowicz

2 Hvem er vi, hva gjør vi? Vi arbeider med lærlingordningen i ca. 18 ulike fag Intervjuer og gir læreplass Lager og administrerer læreløp Er tilgjengelig for lærling og lærested Har utarbeidet håndbok for lærlingordningen, samt opplæringsbok for lærlingene Arrangerer temadager

3 Yrkesopplæringsavd. Ca. 295 lærekontrakter Ca. 437 praksiskand.
Ca. 200 læresteder Ca. 640 instruktører Helsearbeiderfaget Lærlinger Lærekandidater Løpende ca. 145 kontrakter Barne- og ungdomsarb. faget Lærlinger Lærekandidater Løpende ca. 100 kontrakter Andre fag (15 fag) Lærlinger Lærekandidater Løpende ca. 25 kontrakter Kompetansehevings- program Assistenter i helsesektoren Ca 800 praksiskandidater Innvandrerprosjekt NAV Helsearbeiderfaget lærekandidater/lærlinger Løpende ca. 15 kontrakter Full opplæring i bedrift Helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarb. faget Løpende ca. 15 kontrakter Kompetansehevings- program Assistenter i oppvekstsektoren Ca 1000 praksiskandidater

4 Vi kan tilby: Lære/Opplæringskontrakt Lønn i mesteparten av læretiden.
Individuell opplæringsplan og læreløp med læresteder. Helsearbeiderfaget - bofellesskap, sykehjem, hjemmesykepleie, sykehus. Barne- og ungdomsarbeiderfaget - barnehage, skoler, SFO. En instruktør på hvert lærested som vil gi veiledning og tilrettelegge for læring på arbeidsplassen

5 Vi kan tilby: En faglig leder som følger opp lærling og lærestedet og samler lærlingene til ulike temamøter. Teoriopplæring for helsearbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget. Opplæringsverktøy for alle hovedområder og kompetansemål i læreplanen for faget. Samarbeid med foresatte

6 Vi kan friste med.... Allmennfaglig påbygg under læretiden.
Praksis i Spania og i Afrika (Zanzibar) NM i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Varierende faglige tilbud som faglige seminarer, studietur, kurs osv. Gode jobbmuligheter og karrieremuligheter

7 Tilbud om allmenn påbygg
Bakgrunn for tilbudet v/Yngvar Helle leder YO

8 Studiespesialisering fortsetter
Tilbud til alle lærlinger/lærekandidater som har bestått Vg1 og Vg2 Fordeles over 2 år på kveldstid – 2 ganger i uken á 4 timer Permisjon fra jobb kl.14 (ved start kl.1500) Norsk, matematikk, naturfag og historie (via AOF)

9 Studiespesialisering finasiering
YO betaler for kurset inkl. lærebøker Eksamensavgift betales av elever Dersom noen velger å avbryte må man betale selv for kurset, ca kr (innført 2010)

10 To ting på en gang… Om generell studiekompetanse og fagbrev
v/Ina Lisøy - fjorårets lærling

11 Tall Kull 2008/2010 Kull 2009/2011 Kull 2010/2012 Kull 2011/2013
27 påmeldte, 5 avbrøt Kull 2009/2011 27 påmeldte, 18 avbrøt Kull 2010/2012 19 påmeldte, 0 avbrøt Kull 2011/2013 18 påmeldte, 0 avbrøt Totalt: 91 påmeldte, 23 avbrøt

12 Er du i tvil hva på hva du skal velge, allmenn- eller yrkesfag.......?

13 …ja takk, begge deler !


Laste ned ppt "Lærlingordningen Bergen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google