Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planstrategiverksted 2012 Regional planstrategi for Oppland v/fylkesordfører Gro Lundby og fylkesvaraordfører Ivar Odnes 25.1.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planstrategiverksted 2012 Regional planstrategi for Oppland v/fylkesordfører Gro Lundby og fylkesvaraordfører Ivar Odnes 25.1.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planstrategiverksted 2012 Regional planstrategi for Oppland v/fylkesordfører Gro Lundby og fylkesvaraordfører Ivar Odnes 25.1.2012

2 Bakgrunn Skisse til regional planstrategi 2012-2016 bygger på vedtatt regional planstrategi 2010- 2011 Resultat av en omfattende prosess med involvering av alle kommunene i Oppland Satsingsområdene –Kompetanse –Klima og energi –Bruk og vern videreføres, mens Samferdsel er foreslått som eget satsingsområde

3 Bakgrunn forts. Hovedelementene i regional planstrategi er gitt i plan- og bygningsloven § 7-1 og skal inneholde: En redegjørelse for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer En vurdering av langsiktige utviklingsmuligheter En prioritering av spørsmål for videre regional planlegging En oversikt over oppfølging av prioriterte planoppgaver Et opplegg for medvirkning i planarbeidet

4 Attraktivitet Utdanning - samfunnets evne til å utdanne tilstrekkelig antall kandidater innen områder som næringslivet etterspør Forskning og innovasjon - utdanningsinstitusjonenes evne til å hevde seg nasjonalt innen sitt viktigste satsingsfelt Rekruttering - næringslivets evne til å tiltrekke seg kjernearbeidskraft Eierskap - næringslivets evne til å tiltrekke seg kompetente eiere Miljø - næringslivets evne til å møte fremtidige miljø- og energikrav Klyngeetablering - flere bedrifter innenfor en næring eller et sammenhengende næringsmessig kunnskapsfelt Kilde: Torgeir Reve

5 Kompetanse

6 Klima og energi Utslipp fordelt på sektor, Oppland 2009

7 Energi produksjon – Vannkraft 6,7 TWh – Fjernvarme 0,25TWh Potensiale:13 TWh vannkraft – Men, en fjerdedel er vernet Nye fornybare kilder –Bioenergi –Vind Klima og energi forts

8 Bruk og vern Prosentvis andel bosatt i tettsteder fordelt på kommuner, 2009

9 Samferdsel Kollektivtransport med buss y-aksen er passasjerkm (1000 km) og z- aksen er 1000 passasjerer

10 Verksted på Planstrategikonferansen onsdag 25.1 Regional planstrategi

11 Skisse: Regional planstrategi 2012-2016

12 Velg 3 farger : 3 tema à 20 min Rødt: Attraktivitet Gult: Kompetanse Lilla: Klima/energi Grønt: Bruk/Vern Grått: Samferdsel

13 Attraktivitet Per Erik Fonkalsrud Inger Kolstad Kompetanse Synnøve Tollefsud Stig Søvik Klima/energi Kjersti Moltubakk Terezia Lestinska Bruk/Vern Jon Halvor Midtmageli Marit Vorkinn Samferdsel Jørn Prestsæter Skjalg W. Attraktivitet Trond Carlson Marit Brænd Kompetanse Sissel Bye Ingvaldsen Else Marie Bjørnstad Bergum Klima/energi Christen Ness Ann Kristin Ødegaard Bruk/Vern Ragnar Bjørnstad Heidi Eriksen Samferdsel Lars Eide Rigmor Myhre Attraktivitet Ane Bjørnsgård Therese Hole Kompetanse Svein Thore Jensen Louvise Hansen Klima/energi Tord Kristin L. K Bruk/Vern Ola Idar Løkken Ola Hegge Samferdsel Ove Søberg Marianne Hvalsmarken Attraktivitet Anne Marie Sveipe Ingvil Hegna Kompetanse Terje Storbakken Anette Strømhaug Klima/energi Kristin H H Barbro Nordby Bruk/Vern Magnhild Apeland Olav Malmedal Samferdsel Magne Flø Gyda

14 Attraktivitet 1.Hva gjør Oppland attraktivt - hvilke tre fortrinn kan Oppland foredle? 2.Hva er de tre viktigste områdene for å stimulere til næringsutvikling og bosetting i Oppland? 3.Hvordan jobbe bedre sammen? 4.Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?

15 Kompetanse 1.Hva er de tre viktigste mulighetene og utfordringene i Oppland innen kompetanseområdet? 2.Hvordan få til god, forpliktende samhandling? 3.Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?

16 Klima/energi 1.Hva er de tre viktigste mulighetene og utfordringene i Oppland innen klima/energi? 2.Hvordan få til god, forpliktende samhandling? 3.Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?

17 Bruk/vern 1.Hva er de tre viktigste mulighetene og utfordringene i Oppland innen bruk/vern? 2.Hvordan få til god, forpliktende samhandling? 3.Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?

18 Samferdsel 1.Hva er de tre viktigste mulighetene og utfordringene i Oppland innen samferdselsområdet? 2.Hvordan få til god, forpliktende samhandling? 3.Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?


Laste ned ppt "Planstrategiverksted 2012 Regional planstrategi for Oppland v/fylkesordfører Gro Lundby og fylkesvaraordfører Ivar Odnes 25.1.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google