Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Erfaring fra Knutepunkt Hedmark Prosjekt Økologi inn i offentlige kjøkken Per Arne Skram Fuglset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Erfaring fra Knutepunkt Hedmark Prosjekt Økologi inn i offentlige kjøkken Per Arne Skram Fuglset."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Erfaring fra Knutepunkt Hedmark Prosjekt Økologi inn i offentlige kjøkken Per Arne Skram Fuglset

2 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Knutepunkt Hedmark*) Skal gi offentlige virksomheter bistand i å nå målene i Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar F aglig støttetjeneste i hvert fylke Treårig prosjekt Lagt til et eksisterende, lokalt fagmiljø innen offentlige anskaffelser Fylkesmannen er prosjekteier, på oppdrag fra Difi/Miljøverndepartementet. Fylkeskommunen, KS, NHO og Helse Sør-Øst har deltatt

3 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Prosjekt Økologi inn i offentlige kjøkken Bakgrunn: Nasjonal handlingsplan Produksjons- og forbruksmål 15 % av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. Regjeringen ønsker at det offentlige går foran som ansvarlig forbruker

4 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Begrunnelse for satsingen Miljø Potensial i klimaperspektiv Bruk av lokale og fornybare ressurser Ikke kunstgjødsel Ikke kjemisk-syntetiske plantevernmidler Større biologisk mangfold, bærekraftig landbruk og spydspissfunksjon Helse Indikasjoner på høyere næringstetthet i produktene Ikke rester av kjemisk-syntetiske plantevernmidler Positive helseeffekter Mindre helsefare for bøndene

5 Strategier for økologisk i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN U tnytte de ulike regionenes fortrinn og skape dyktige produsenter og gode produkter Stimulere til tiltak som bidrar til økt forbruk Prioritere virkemidler for å nå nasjonale målsettinger innen økologisk

6 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Prosjektet er et forprosjekt og har følgende hovedmål: Tilrettelegge for økt offentlig forbruk av økologisk mat

7 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN 1.Etablere en prosjektorganisasjon med forankring hos offentlige oppdragsgivere og produsentorganisasjoner. 2.Kompetanseheving 3.Utarbeide et grunnlag for inngåelse av helkjedeavtaler Delmål

8 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN 1. Prosjektorganisasjon Rådet for økologisk landbruk i Innlandet Kokker, kantineledere og innkjøper Økologiansvarlig ved Fylkesmannens landbruksavdeling Prosjektleder for Mat i Hedmark

9 Målgrupper FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Organisasjoner: –Helse Sør-Øst –Fylkesmannen i Hedmark –Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset, Hamar katedralskole, Storhamar vgs, Jønsberg vgs –Ringsaker, Våler og Tolga kommuner, Målgruppe for kompetanse og nettverk har vært: kjøkkenpersonale og innkjøpere

10 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN 2. Kompetanseheving 1.Modulbasert kompetanseprogram 1.Modul 1: Motivasjon og kompetanse 2.Modul 2: Studietur 3.Modul 3: Matens opprinnelse 4.Modul 4: Godkjenning – teori, behovsanalyse 5.Modul 5: Kreativt kjøkken 6.Modul 6: Matkultur og tradisjonsmat 2.Samarbeid/dialog med ØQ- Foregangsfylkene Østfold, Oslo/Akershus og Vestfold for å utvikle et modulbasert kompetanseprogram innen økologi for kjøkkenpersonell og innkjøpere

11 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Økologisk fagdag for offentlige storkjøkken Økt kunnskap om økologisk produsert mat motivasjon for mer bruk av økologisk mat Økologisk satsning i Hedmark Hvorfor økologisk? Å komme i gang, - og ta et steg om gangen - erfaringer fra St. Olavs Hospital Spørsmål og diskusjon Lunsj – presentasjon Økologisk næring Spørsmål og diskusjon Økologisk mat inn i innkjøpsavtaler Fra foregangsfylket ”Oslo, Akershus og Østfold” - satsningsområder og erfaringer innen offentlig sektor

12 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Studietur til København København kommune har satt seg høye mål for økologisk forbruk Viktige drivkrefter: Høye mål Tydelig forankring i ledelsen Fokus på sunnhet og livskvalitet for innbyggerne har vært viktige drivkrefter

13 Studietur til København FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

14 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN 3. Utarbeide grunnlag for inngåelse av helkjedeavtaler Helkjedeavtaler: Avtaler gjennom hele verdikjeden fra produsent av økologiske varer og helt fram til de som serverer økologisk mat. Det som skjedde her var at den politiske ledelsen i Hedmark satte foten ned for et videre arbeid med helkjedeavtaler.

15 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Start Stopp Bonden Mølle Grossist Detaljist Kjøkken/ kantine Verdikjeden «fra jord til bord» Alternativ

16 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Erfaringer 1.Organisering med arbeidsgruppe og referansegruppe er greit å motivere for og å gjennomføre. Samarbeid med andre regioner krever positiv og proaktiv innsats. 2.Kompetansebygging og motivasjon er en takknemlig oppgave. Ved hjelp av dyktige fagfolk og gode motivatorer, satt vi tilbake med en jevnt over topp motivert målgruppe. På området kompetansebygging gjenstår arbeid. «Det kan ikke bli ferdig» 3.Forankring hos «de som sitter på pengesekken» er vitalt for å kunne komme noen vei rent praktisk. Dette er en oppgave som tar tid og ikke er helt enkel. Langsiktighet og tålmodighet er nøkkelord. Lag en god plan. Her er vi langt fra i havn, men arbeider optimistisk videre.

17 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Erfaringer fra økoløftkommune Ringsaker Matproduksjon Matproduksjonsenheten har 29 ansatte og produksjonskjøkken på Tømmerli bo- og aktivitetssenter. Høy kompetanse God hjemmelaget mat Fleksibilitet God service. Matproduksjonsenheten produserer og leverer til kommunens institusjoner, PU-boliger og hjemmeboende brukere i hele kommunen Frokost To-retters middag Kveldsmat Tilretteleggerrolle for: 43 postkjøkken 9 kantiner driftes Tilbyr catering internt i kommunen Det produseres og distribueres 5000 middagsporsjoner per uke. Enheten distribuerer maten med egen kjølebil og sjåfør. Ferdigprodusert mat kjøres ut til institusjoner og hjemmeboende to ganger per uke

18 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Erfaringer fra økoløftkommune Ringsaker 2011 har vært et tyngre år når det gjelder forbruk av økologiske varer og retter: 1.Store utfordringer å få tak i nok varer 2.Har ikke fått dekning økonomisk for merkostnader Har allikevel fått til to økologiske retter på menyen rullerende hver sjette uke (det dreier seg om ca. 1600 porsjoner per 6. uke) og en økologisk ost på tørrvaresiden. Risengrynsgrøt (som er Debio godkjent) og solbærgrøt. Solbæra leveres av en lokal bonde fra Nes på Hedmarken.

19 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Erfaringer fra økoløftkommune Ringsaker Satt opp en økologisk handlingsplan for 2012, 2013 og 2014 Målsetning: en rett per uke skal ha innslag av økologiske varer. Har søkt og fått tilgang på resterende midler etter prosjektperioden Beløpet fordeles over 3 år for å dekke merkostnader til økologiske ingredienser på meny, kantiner og tørrvarer generelt. Samarbeider med Bama for å finne leverandører fra distriktet som kan levere rotgrønnsaker og kjøtt. Ønsker at distributørleddet litt mer framoverlent i markedet i forhold til salg og vilje til å skaffe varer. Vi har ikke tenkt å gi opp og jobber hardt for at etterspørsel og forbruket av økologiske varer skal øke.

20 Hvilke mål ønsker vi å sette oss i Hedmark? FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

21 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Fokusområde: forbruk 20 % økologisk innen 2020 Tilbud av økologisk Offentlige kjøkken Ungdom og idrett Kompetanseheving Samarbeid med Håndballforbundet, EURO 2010

22 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Veien videre: Intensivere arbeidet med forankring hos ledelsene og beslutningstakerne Videreutvikle kompetanseplaner, kompetansebygging og motivasjon Se an responsen for å vurdere satsing på og innhold i et eventuelt hovedprosjekt

23 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Takk for oppmerksomheten og lykke til!

24 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Økologisk grønnsakproduksjon, grønnsakhage, skolehage med besøksordning, pedagogisk opplegg. etablert for alle 3 barnehager og 2 skoler i Tolga samarbeid med økologiske bønder Økologiske skolegrønnsaker Tolga skole og Vingelen skole økologiske skolegrønnsaker, gulrot høsten/vinteren 2010/2011. Økologisk skolemjølk: Vingelen skole og Vingelen barnehage: økologisk mjølk fra Tine i 10 liter baginbox. Lyngbo barnehage: Tine økomjølk i 1 liter kartong. Tolga kommunekantine Kurs i økologisk og lokal mat for de ansatte. Elevbedrift ved Tolga skole har levert økologisk brød hver mandag til kantina. I salatdisken er det ca 20-30 prosent økologiske ingredienser. Lokalmat Tolga 1. oktober 2011 Synliggjøre, lage marked og festival for økologisk og lokal mat fra Tolga og Røros-traktene. Ca 1000 besøkende.. Økoløft Tolga kommune

25 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Økologisk grønnsakproduksjon, grønnsakhage, skolehage med besøksordning, pedagogisk opplegg. etablert for alle 3 barnehager og 2 skoler i Tolga samarbeid med økologiske bønder Økologiske skolegrønnsaker Tolga skole og Vingelen skole økologiske skolegrønnsaker, gulrot høsten/vinteren 2010/2011. Økologisk skolemjølk: Vingelen skole og Vingelen barnehage: økologisk mjølk fra Tine i 10 liter baginbox. Lyngbo barnehage: Tine økomjølk i 1 liter kartong. Tolga kommunekantine Kurs i økologisk og lokal mat for de ansatte. Elevbedrift ved Tolga skole har levert økologisk brød hver mandag til kantina. I salatdisken er det ca 20-30 prosent økologiske ingredienser. Lokalmat Tolga 1. oktober 2011 Synliggjøre, lage marked og festival for økologisk og lokal mat fra Tolga og Røros-traktene. Ca 1000 besøkende.. Økoløft Tolga kommune

26 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

27 FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Erfaring fra Knutepunkt Hedmark Prosjekt Økologi inn i offentlige kjøkken Per Arne Skram Fuglset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google