Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaring fra Knutepunkt Hedmark Prosjekt Økologi inn i offentlige kjøkken FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Per Arne Skram Fuglset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaring fra Knutepunkt Hedmark Prosjekt Økologi inn i offentlige kjøkken FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Per Arne Skram Fuglset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaring fra Knutepunkt Hedmark Prosjekt Økologi inn i offentlige kjøkken
FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Per Arne Skram Fuglset

2 Knutepunkt Hedmark*) Skal gi offentlige virksomheter bistand i å nå målene i Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar Faglig støttetjeneste i hvert fylke Treårig prosjekt Lagt til et eksisterende, lokalt fagmiljø innen offentlige anskaffelser Fylkesmannen er prosjekteier, på oppdrag fra Difi/Miljøverndepartementet. Fylkeskommunen, KS, NHO og Helse Sør-Øst har deltatt FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

3 Prosjekt Økologi inn i offentlige kjøkken Bakgrunn:
Nasjonal handlingsplan Produksjons- og forbruksmål 15 % av matproduksjonen og matforbruket i skal være økologisk. Regjeringen ønsker at det offentlige går foran som ansvarlig forbruker FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

4 Begrunnelse for satsingen
Miljø Potensial i klimaperspektiv Bruk av lokale og fornybare ressurser Ikke kunstgjødsel Ikke kjemisk-syntetiske plantevernmidler Større biologisk mangfold, bærekraftig landbruk og spydspissfunksjon Helse Indikasjoner på høyere næringstetthet i produktene Ikke rester av kjemisk-syntetiske plantevernmidler Positive helseeffekter Mindre helsefare for bøndene FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

5 Strategier for økologisk i Hedmark
Utnytte de ulike regionenes fortrinn og skape dyktige produsenter og gode produkter Stimulere til tiltak som bidrar til økt forbruk Prioritere virkemidler for å nå nasjonale målsettinger innen økologisk FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

6 Prosjektet er et forprosjekt og har følgende hovedmål:
Tilrettelegge for økt offentlig forbruk av økologisk mat FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

7 Delmål 1. Etablere en prosjektorganisasjon med forankring hos offentlige oppdragsgivere og produsentorganisasjoner. 2. Kompetanseheving 3. Utarbeide et grunnlag for inngåelse av helkjedeavtaler FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

8 1. Prosjektorganisasjon
Økologiansvarlig ved Fylkesmannens landbruksavdeling Prosjektleder for Mat i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Rådet for økologisk landbruk i Innlandet Kokker, kantineledere og innkjøper

9 Målgrupper Organisasjoner:
Helse Sør-Øst Fylkesmannen i Hedmark Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset, Hamar katedralskole, Storhamar vgs, Jønsberg vgs Ringsaker, Våler og Tolga kommuner, Målgruppe for kompetanse og nettverk har vært: kjøkkenpersonale og innkjøpere FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

10 2. Kompetanseheving Modulbasert kompetanseprogram
Modul 1: Motivasjon og kompetanse Modul 2: Studietur Modul 3: Matens opprinnelse Modul 4: Godkjenning – teori, behovsanalyse Modul 5: Kreativt kjøkken Modul 6: Matkultur og tradisjonsmat Samarbeid/dialog med ØQ- Foregangsfylkene Østfold, Oslo/Akershus og Vestfold for å utvikle et modulbasert kompetanseprogram innen økologi for kjøkkenpersonell og innkjøpere FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

11 Økologisk fagdag for offentlige storkjøkken
Økt kunnskap om økologisk produsert mat motivasjon for mer bruk av økologisk mat Økologisk satsning i Hedmark Økologisk næring Hvorfor økologisk?  Å komme i gang, - og ta et steg om gangen - erfaringer fra St. Olavs Hospital                            Økologisk mat inn i innkjøpsavtaler   Fra foregangsfylket ”Oslo, Akershus og Østfold” - satsningsområder og erfaringer innen offentlig sektor Spørsmål og diskusjon Lunsj – presentasjon FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

12 Studietur til København
København kommune har satt seg høye mål for økologisk forbruk Viktige drivkrefter: Høye mål Tydelig forankring i ledelsen Fokus på sunnhet og livskvalitet for innbyggerne har vært viktige drivkrefter FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

13 Studietur til København
FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

14 3. Utarbeide grunnlag for inngåelse av helkjedeavtaler
Avtaler gjennom hele verdikjeden fra produsent av økologiske varer og helt fram til de som serverer økologisk mat. FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Det som skjedde her var at den politiske ledelsen i Hedmark satte foten ned for et videre arbeid med helkjedeavtaler.

15 Verdikjeden «fra jord til bord» Start Bonden Alternativ Mølle Grossist
FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Grossist Detaljist Stopp Kjøkken/ kantine

16 Erfaringer Organisering med arbeidsgruppe og referansegruppe er greit å motivere for og å gjennomføre. Samarbeid med andre regioner krever positiv og proaktiv innsats. Kompetansebygging og motivasjon er en takknemlig oppgave. Ved hjelp av dyktige fagfolk og gode motivatorer, satt vi tilbake med en jevnt over topp motivert målgruppe. På området kompetansebygging gjenstår arbeid. «Det kan ikke bli ferdig» Forankring hos «de som sitter på pengesekken» er vitalt for å kunne komme noen vei rent praktisk. Dette er en oppgave som tar tid og ikke er helt enkel. Langsiktighet og tålmodighet er nøkkelord. Lag en god plan. Her er vi langt fra i havn, men arbeider optimistisk videre. FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

17 Erfaringer fra økoløftkommune Ringsaker
Matproduksjon Matproduksjonsenheten har 29 ansatte og produksjonskjøkken på Tømmerli bo- og aktivitetssenter. Høy kompetanse God hjemmelaget mat Fleksibilitet God service. Matproduksjonsenheten produserer og leverer til kommunens institusjoner, PU-boliger og hjemmeboende brukere i hele kommunen Frokost To-retters middag Kveldsmat Tilretteleggerrolle for: 43 postkjøkken 9 kantiner driftes Tilbyr catering internt i kommunen Det produseres og distribueres 5000 middagsporsjoner per uke.  Enheten distribuerer maten med egen kjølebil og sjåfør. Ferdigprodusert mat kjøres ut til institusjoner og hjemmeboende to ganger per uke FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

18 Erfaringer fra økoløftkommune Ringsaker
2011 har vært et tyngre år når det gjelder forbruk av økologiske varer og retter: Store utfordringer å få tak i nok varer Har ikke fått dekning økonomisk for merkostnader Har allikevel fått til to økologiske retter på menyen rullerende hver sjette uke (det dreier seg om ca porsjoner per 6. uke) og en økologisk ost på tørrvaresiden. Risengrynsgrøt (som er Debio godkjent) og solbærgrøt. Solbæra leveres av en lokal bonde fra Nes på Hedmarken.   FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

19 Erfaringer fra økoløftkommune Ringsaker
Satt opp en økologisk handlingsplan for 2012, 2013 og Målsetning: en rett per uke skal ha innslag av økologiske varer. Har søkt og fått tilgang på resterende midler etter prosjektperioden Beløpet fordeles over 3 år for å dekke merkostnader til økologiske ingredienser på meny, kantiner og tørrvarer generelt.   Samarbeider med Bama for å finne leverandører fra distriktet som kan levere rotgrønnsaker og kjøtt. Ønsker at distributørleddet litt mer framoverlent i markedet i forhold til salg og vilje til å skaffe varer. Vi har ikke tenkt å gi opp og jobber hardt for at etterspørsel og forbruket av økologiske varer skal øke. FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

20 Hvilke mål ønsker vi å sette oss i Hedmark?
FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

21 Fokusområde: forbruk 20 % økologisk innen 2020
Tilbud av økologisk Offentlige kjøkken Ungdom og idrett Kompetanseheving FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Samarbeid med Håndballforbundet, EURO 2010

22 Veien videre: Intensivere arbeidet med forankring hos ledelsene og beslutningstakerne Videreutvikle kompetanseplaner, kompetansebygging og motivasjon Se an responsen for å vurdere satsing på og innhold i et eventuelt hovedprosjekt FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

23 Takk for oppmerksomheten og lykke til!
FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

24 Økoløft Tolga kommune Økologisk grønnsakproduksjon, grønnsakhage, skolehage med besøksordning, pedagogisk opplegg. etablert for alle 3 barnehager og 2 skoler i Tolga samarbeid med økologiske bønder Økologiske skolegrønnsaker Tolga skole og Vingelen skole økologiske skolegrønnsaker, gulrot høsten/vinteren 2010/2011.   Økologisk skolemjølk: Vingelen skole og Vingelen barnehage: økologisk mjølk fra Tine i 10 liter baginbox. Lyngbo barnehage: Tine økomjølk i 1 liter kartong. Tolga kommunekantine Kurs i økologisk og lokal mat for de ansatte. Elevbedrift ved Tolga skole har levert økologisk brød hver mandag til kantina. I salatdisken er det ca prosent økologiske ingredienser. Lokalmat Tolga 1. oktober 2011 Synliggjøre, lage marked og festival for økologisk og lokal mat fra Tolga og Røros-traktene. Ca 1000 besøkende. . FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

25 Økoløft Tolga kommune Økologisk grønnsakproduksjon, grønnsakhage, skolehage med besøksordning, pedagogisk opplegg. etablert for alle 3 barnehager og 2 skoler i Tolga samarbeid med økologiske bønder Økologiske skolegrønnsaker Tolga skole og Vingelen skole økologiske skolegrønnsaker, gulrot høsten/vinteren 2010/2011.   Økologisk skolemjølk: Vingelen skole og Vingelen barnehage: økologisk mjølk fra Tine i 10 liter baginbox. Lyngbo barnehage: Tine økomjølk i 1 liter kartong. Tolga kommunekantine Kurs i økologisk og lokal mat for de ansatte. Elevbedrift ved Tolga skole har levert økologisk brød hver mandag til kantina. I salatdisken er det ca prosent økologiske ingredienser. Lokalmat Tolga 1. oktober 2011 Synliggjøre, lage marked og festival for økologisk og lokal mat fra Tolga og Røros-traktene. Ca 1000 besøkende. . FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN

26 FYLKESMANNEN I HEDMARK
LANDBRUKSAVDELINGEN

27 FYLKESMANNEN I HEDMARK
LANDBRUKSAVDELINGEN


Laste ned ppt "Erfaring fra Knutepunkt Hedmark Prosjekt Økologi inn i offentlige kjøkken FYLKESMANNEN I HEDMARK LANDBRUKSAVDELINGEN Per Arne Skram Fuglset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google