Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sportsdirektiv 2009 Utarbeidet av Sportslig utvalg anno

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sportsdirektiv 2009 Utarbeidet av Sportslig utvalg anno"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sportsdirektiv 2009 Utarbeidet av Sportslig utvalg anno 2008 - 2009

2 7. Junior og Senior fotball
Innhold 1. Innledning 2. Målsetting 3. Klubbansvar 4. Utdanning 5. Barnefotball 6. Ungdomsfotball 7. Junior og Senior fotball 8. Spillerutvikling 9. Fair Play 10. Slagord

3 1 Innledning Tilhørende vedlegg 1.1 Sande Sportsklubb-fotball har et ansvar å sørge for at alle som ønsker å spille fotball skal få være med. Fra 6-7 års alder til Veteran lag. Alle skal få oppleve gleden av å leke med ball, være en del av fellesskapet og oppleve mestring på sitt nivå i trygge og trivelige omgivelser. Sande kommune trenger gode barne- og ungdoms– miljøer og det ønsker Sande SK å legge til rette for. Klubben skal ha fokus på spillerutvikling. I Sande SK skal vi gjøre hverandre gode. For å nå disse målene ønsker vi å legge vekt på utdanning og kompetanseheving.

4 2 Målsetting Fotball tilbud til ”alle” i Sande.
Tilhørende vedlegg *2.1 – 2.7 2 Målsetting Tilhørende vedlegg 2.1 – 2.7 Fotball tilbud til ”alle” i Sande. Fokus på personlig utvikling for ”alle”. Klubben skal rekruttere spillere til Eliteakademi og Bylag. Seniorlagene skal spille på et edruelig høyt nivå. (Div IV –III) Klubben ønsker å rekruttere spillere/trenere/dommere til høyere nivåer. Vi ønsker å etablere rene jente og gutte –lag i ”alle” alderstrinn. Det skal etableres en felles spillefilosofi for ungdoms, junior og seniorfotball som er i tråd med Kraftsenteret som vi samarbeider med. (Kraftsenteret : Strømsgodset Topp Fotball.)

5 3 Klubbansvar Tilhørende vedlegg *3.1 – 3.4 Jobbe for å rekruttere/utdanne keepere/utespillere/trenere/dommere. Arrangere trenermøter minimum 3 ganger i året. Innkalles av Trenerkoordinator. Arrangere lagledermøter 2 ganger i året. Innkalles av Styret. Arrangere cup for Barnefotballen i samarbeid med Styret. Tilrettelegge treningstider og treningsfasiliteter samt utstyr i samarbeid med Fotballstyret. Tilrettelegge for nye årsklasser før hver høstsesong.

6 4 Utdanning Tilhørende vedlegg 4.1 – 4.5 Alle som er trenere på 5-7’er lag skal gå Aktivitetslederkurs. Klubben skal arrangere Aktivitetslederkurs minimum en gang i året. Alle som er trenere for 11’er lag skal ha Aktivitetslederkurs og bør ha Trener 1 kurs. Trenere for junior og seniorlag skal minimum ha trener 1 kurs. Alle spillere på G/J 14 skal delta på Klubbdommerkurs. Men det er frivillig om man ønsker å være klubbdommer . Klubben skal arrangere klubbdommerkurs minimum en gang i året. Klubben skal tilrettelegge for videreutdanning av dommere/trener/leder, som ønsker dette.

7 5 Barnefotball 6-12 år Administrativ del: Sportslig del:
Tilhørende vedlegg 5.1 – 5.6 Administrativ del: Klubben skal sørge for at det finns trenere/lagledere/oppmenn klare til skolestart for første alderstrinn. Sande SK skal ”ut til skolene” senest 2 uker etter skolestart og informere om vårt tilbud og levere ut informasjon vedrørende tilbud og foreldremøte for de nye lagene. Vi skal sørge for at det er et tilbud som gir et jentelag i annethvert alderstrinn i startfasen og etter hvert et lag / alderstrinn. Trenere må bruke for planlegging av oppvarming / øvelser. Det skal oppfordres til ”løkkefotball”. Sportslig del: Alle lag skal fokusere på å ha det gøy med ball.. Treningene skal legges opp med fokus på føring av ball og pasninger i forskjellige former. Variere mellom Hel/Del -øvelser Småspill med maksimum 4 på hvert lag uten keepere. Keeperplassen skal rullere på alle spillere som vil.

8 6 Ungdomsfotball 13–16 år Administrativ del: Sportslig del:
Tilhørende vedlegg 6.1 – 6.9 Administrativ del: Sande SK skal sørge for at trenere/lagledere/oppmenn har tilstrekklig utdanning og opplæring. Klubben skal se til så at alt administrativt skal ligge klart for å få mest ut av treninger/kamper. Hvert lag skal, til enhver tid, ha minimum to ekstra plasser i laget tilgjenglige for hospitering. Trenere skal bruke for planlegging av oppvarming / øvelser. Det skal oppfordres til løkkefotball. Sportslig del: Treningene skal videre fokusere på føring av ball og pasninger av forskjellige slag. Nye hovedtemaer skal være finter og avslutt. Vi må være venn med ballen. Det skal å være en teoretisk del under sesongen, der trenerne skal forklare forskjellige spillesystemer og spillestiler. Dette blir mer avansert jo eldre spillerne er. De ulike posisjonene på banen skal defineres og forklares på en enkel måte. Dette blir mer avansert jo eldre spillerne er.

9 7 Junior og Senior fotball
Tilhørende vedlegg 7.1 – 7.9 Juniorlag består av spillere fra år. Senior fotball skal bestå av Old Boys / Girls, Rekruttlag og A-lag. Lagene bør bestå av spillere som viser gode holdninger og som skal være rollemodeller for de yngste lagene i Sande SK. Vi setter som målsetting å ta oss opp i 4 div. Bli der noen sesonger for å så ta steget opp i 3 divisjon og etablere oss på det nivået. Spillere skal oppmuntres til å prøve seg i klubber på et høyere nivå. All form av prøvespill skal foregå i samråd med sportslig leder. Alle overganger skal behandles av sportslig ledelse og styret. Spillere på A-lag skal også delta på de yngre spillernes trening en gang i løpet av sesongen. Lagene skal benytte alle våre anlegg i løpet av sesongen.

10 8 Spillerutvikling Tilhørende vedlegg 8.1 – 8.2
Hospitering: Alle lag i ungdomsfotballen skal, til enhver tid minimum 2-3 plasser ledige til hver trening / kamp for hospitering. Bakgrunnen for dette er at de som vil og har forutsettinger for å spille på et høyere nivå skal få mulighet til dette. Samt at spillerne skal ha mulighet til å utvikles i hjemmelige miljøer. Hospiteringsordningen gjelder for alle lag fra siste års 7:er til Seniorlag. Det er ekstremt viktig at det fungerer fra 14 år og opp til Senior. Ps: Det er ikke permanent bytte for spillerne. Det skal rulleres på hvilke spillere som skal være med. D.s Differensiering: Det skal under deler av trening og kamp deles in i grupper som går på mestringsnivå og fysisk modenhet. Dette for at alle skal få muligheten å trene/spille med spillere på lik nivå med seg selv, uansett alder. Denne ordningen gjelder for alle aldrer. Dette er en viktig del i jobben for å beholde så mange spillere så lenge som mulig. Ps: Det er viktig å presisere at det ikke er snakk om topping av lag. D.s

11 9 Fair Play Tilhørende vedlegg Sande SK har som målsetting å vinne Fair Play konkurransen i Buskerud fotballkrets hvert år. Banning, rasisme og andre kraftuttrykk som ikke er passende må lukes bort. Dette kommer å bli informert om og fulgt opp av klubben. Alle møter som avholdes i regi av SSK skal inneholde elementer av Fair Play. Sportslig leder er Fair Play ansvarlig. Fair Play vester skal bæres av lagleder. Eller noen andre dertil egnet person fra klubben under enhver kamp som er i regi av Sande SK. Hvis ikke dette blir overholdt så blir det en eller annen form for kollektivt straff for lagene som ikke holder seg til reglene som er satt opp. Dette er et arbeid som hele fotballverden holder på med. Vi skal være foregangere i vårt distrikt. Det skal være hyggelig å møte Sande SK både på og utenfor banen.

12 Klubben med personlig utvikling. Sande, beste stedet i landet.
10 Slagord Klubben med personlig utvikling. Sande, beste stedet i landet. Plass for alle

13 Vedlegg 1.1 Innledning Hvorfor har vi laget et Sportsdirektiv for Sande SK Fotball: Alle skal få oppleve gleden ved å leke med ballen, være en del av fellesskapet og oppleve mestring på sitt nivå i trygge og trivelige omgivelser. Sande Sportsklubb fotball har et ansvar å sørge for at alle som ønsker å spille fotball skal få være med. Klubben skal ha fokus på spillerutvikling og i Sande SK skal vi gjøre hverandre gode. Klubben skal bære et preg av personlig utvikling uansett posisjon i klubben. Derfor stiller vi krav til de ulike ”rollene” som finns i et fotballag. Klubben ønsker å gi et tilbud til alle Jenter og Gutter fra de er 6-7 år gamle og opp til Old Boys / Girls. For å få dette kreves det stor frivillig innsats av foresatte. Sande SK ønsker stort engasjement rundt alle lagene med positiv deltagelse fra foreldrene. Sande Kommune trenger gode barne- og ungdomsmiljøer og det ønsker Sande SK å legge til rette for. Klubben må gå aktivt ut på skolene for å innformere om dette og legge til rette for oppstart på høsten, for nye lag. Dette gjelder både gutte- og jentelag. Klubben har to Barneskoler ( Haga og Selvik) som sogner til Sande SK. Men vi ønsker at alle lag i samme årsklasse skal trene og spille sammen. Vi er et lag ikke to forskjellige. Dette medfører at det ikke skal være hvilken skole man går på som skal avgjøre hvilket lag man spiller på. Begge anleggene våre skal benyttes i løpet av sesongen. Nordre Vestfold Idretts Park og ”Vinnbanen ”. Fotballstyret lager oppsett for treningstider. Alt behøver ikke være likt, men det skal være rettferdig. For Klubben er alle spillere like mye verdt. Likhet og likeverd betyr ikke at alle skal være like, men en erkjennelse av at vi er forskjellige og at det bør tilrettelegges i forhold til ulike utfordringer i forhold til ønske, modning og forutsetninger. Differensiering er egentlig forskjellsbehandling av spilleren i positiv forstand. Sportsdirektivet revideres kontinuerlig av Sportslig ledelse alene.

14 Vedlegg 2.1 – 2.7 Målsetting Alle som vil og har mulighet, skal få tilbud om å spille fotball i Sande SK. Alder, kjønn, nasjonalitet og religion etc. skal ikke gi noen begrensninger. Uansett hvorfor du er med i klubben og i hvilken ”posisjon” du har, så skal Sande SK hjelpe deg på veien og oppmuntre og legge ting til rette så langt det lar seg gjøre. En av klubbens delmål er å rekruttere spillere til Buskerud Fotball Krets (BFK) sine bylag/kretslag og Strømsgodset IF (SIF) sine Eliteakademier. Hvert årskull fra Sande SK skal være representert. I Seniorfotballen ønsker Sande SK som lag å spille på en edruelig høy nivå. (Div IV-III). Dette skal sikres gjennom en bra spillerutvikling og at det skal være Sande SK som er laget å spille på i distriktet rundt om oss. Når vi tenker enkeltindivider, så satser klubben på å få en spiller/trener/leder/dommer fra hvert alderstrinn til å være aktiv på et nivå som er høyere en vårt eget seniorlag. Dette skal vi få til gjennom et godt miljø, både faglig og sosialt og et godt tilbud av kurs og utdanning. Sande SK skal legge alle forhold til rette for at klubben skal kunne stille minimum et lag i hvert alderstrinn på både gutt- og jente- siden. Det skal ved hver skolestart anordnes foreldremøter, der Sande SK skal ha klart med trenere for lagene samt at en laglederperm skal utlevers til den som tar på seg den jobben. Hvis det finnes foreldre som vil være trenere, så skal de selvfølgelig få være med. De må ta neste kurs/er som står i forhold til det alderstrinn de skal arbeide med. En felles fotballfilosofi låter veldig fint, men betyr at vi i Sande SK skal gjøre overgangen mellom de ulike alderstrinnene enklere og på den måten gi større mestringsfølelse uansett alder. Dette håper vi skal gi flere spillere en ”gnist” til å holde på lengre, da det blir ”enklere” og morsommere å spille fotball. I Sande SK skal vi sikte på å ha et godt passningspill med gode individuelle ferdigheter som grunnpilarer.

15 Vedlegg 3.1 – 3.4 Klubbansvar Sande SK skal til enhver tid strebe etter å ha så gode utviklinsarenaer som overhode mulig for alle som har lyst til å utvikle seg. Uansett om du er keeper/utespiller/trener/leder/dommer. Klubben skal anordne / legge til rette for videreutdanning internt og eksternt. Det skal anordnes trener- møter/forum minimum 5 ganger i året. Under disse møtene/forumene, skal det tas opp alt som har med fotball å gjøre. Informasjon og evaluering er stikkord. En cup for barnefotballen skal det arrangeres hvert år, i samarbeid med styret. Det finns en egen gruppe i SSK som arbeider med cupen. Denne cup er for 5:er – 7:er fotball. Det skal være en cup der dommerne er i fokus i en positiv forstand. Dommerne skal ha et opplegg med ”fint” besøk og faglig/sosial utvikling. Klubben skal tilrettelegge trenings; -tider, -utstyr, -fasiliteter for alle lag så godt som overhodet mulig. Det skal prioriteres fra de yngste til de eldste. I dette ligger en enkel men grunnleggende fakta til grunn. Jo flere som begynner å spille fotball i tidlig alder, jo flere er med opp i junior/senior lagene.

16 Vedlegg 4.1 – 4.5 Utdanning Alle trenere for 5:er og 7:er lag skal ha/ ta aktivitetslederkurs, som kan holdes i Sande. Dette kurs er en enkel innføring i hvordan man legger forholdene til rette for de aller minste. Dette er på ingen områder vanskelig å gjennomføre kurset og det stiller ingen krav til forkunnskaper. Alle trenere for 11:er lag skal ha aktivitetslederkurs og de bør ha / ta trener1 kurs. Sistnevnte kurs krever at man har Aktivitetslederkurset som grunnlag. Disse kursene kan tas i samme bolk via BFK. Dette kurs går litt mer inn i dybden når det gjelder treninger og ferdighetsutvikling. Klubben anbefaler alle å ta dette kurs på det varmeste. Aktivitetslederkurs kreves som forkunnskap. Alle trenere for junior-, senior- lag skal ha trener1 kurs. De bør i tillegg ha trener 2 kurs. Sistnevnte kurs krever både Aktivitetsleder- og trener1- kurs. På dette kurs så tar man utgangspunkt i voksnes ferdighetsnivå, som selvfølgelig er noe høyere en barn o ungdommers. Dette kurs er mer krevende og tar litt lengre tid, så dere som vil ta dette må virkelig ha lyst å trene lag. Trenere med Trener2 kurs vil bli brukt i utdanning av våre egne yngre trenere og som ”ballplank” i trenerforum. Alle spillere i G / J -14 skal gjennomgå et klubbdommerkurs. Det er frivillig om spillerne skal dømme kamper, men altså obligatorisk å ta kurset. Dette for å sette dommerens perspektiv i fokus og på den måten behandle fotballbanens ”sjef” på en respektabel måte. Alle trenere / spillere / ledere / dommere som ønsker videreutdanning skal få mulighet for dette.

17 Vedlegg 5.1 – 5.6 Barnefotball
Administrativ del: For at klubben skal klare å stille med trenere til alle lag, nye som etablerte, kreves det en trenerpool. Denne pool består av unge og gamle som har lyst å trene et lag, men som ikke har en direkte anknytning til noe lag, gjennom barn, søsken etc. For å få til denne pool skal det bedrives kontinuerlig utdanning og kursen fra klubben sin side. Sande SK skal ut i ”våre” skoler og besøke alle 1:e klasser. Vi skal holde foreldremøter, ha trenere samt en laglederperm og fadder klare for disse lagene. Det skal legges tilrette og tilbys rene guttelag og rene jentelag, så langt det er gjennomførbart. Jentelag er noe som SSK virkelig vil ha på plass, så her vil vi prøve å få så mange jenter in på trener / ledersiden som overhodet mulig. Differensiering av trening og kamp. Sportslig del: Å ha det gøy med ball betyr å ha det gøy med ball. Ikke lag det for vanskelig uten la barna ha hver sin ball og få så mange ”touch” som overhodet mulig. Kvantitet gir kvalitet. I SSK så finnes det en fotballfilosofi som sier at vi skal være et spillende lag og våre spillere skal ha gode ferdigheter. For å få til dette stiller vi krav til trenere og ledere til alle våre lag. Mye ”småspill” med maksimum 4 mot 4 på små mål. Dette for å få opp antallet ”touch”

18 Vedlegg 6.1 – 6.7 Undomsfotball 13 – 16 år
Administrativ del: Differensiering av treningsøkta og kampen Gi oppmerksomhet og positiv tilbakemelding på alle nivå. Etabler ordninger hvor man låner spillere fra andre lag. La alltid spillerutvikling være første prioritert. De involverte trenere skal lage en oversikt på hvor og når de aktuelle spillerne skal delta i hospitering. De involverte trenere skal sørge for å evaluering av oppholdet. Dette skal leveres til Spillerutvikler. Spilleren skal spille mye når kampen er i gang. Det er mest moro å spille kontra å se kampen fra sidelinjen. Meld på flere lag på aldertrinnet. Lag jevnbyrdige lag. Bland lagene godt mht ferdighetsnivå, modning og motivasjon. Meld på lagene i kretsserie etter antatt ferdighetsnivå og modning på 11’er lag. Ruller på spillere etter kriterier, oppførsel, innsats, ferdighetsnivå, modning og motivasjon 11’er lag. Sportslig del: Det skal fortsatt prioroteres pasninger og føring av ball. I tillegg skal det prioriteres avslutt og orienteringsøvelser. Variere mellom Hel/Del -øvelser.

19 Vedlegg 7.1 – 7.6 Junior / Senior fotball
Klubben ønsker å holde på alle aktive så langt det lar seg gjøre uten å forhindre spillernes utvikling / karriere. Det skal med andre ord legges til rette for at vi skal kunne stille med minimum et juniorlag, et rekruttlag, et A-lag og et Old Boyslag. Det skal være rom for de som vil satse og ta vårt A-lag oppover) men samtidig være plass for de som har fotballen kun for sin egen velvære. Vi vil ha skape gode relasjoner med klubber og spillere i nærområdet. Sande SK skal være et interessant valg for alle innom fotballen. Vi skal være et springbrett på veien oppover for dem som vil satse og på vei nedover for de som vil trappe ned. Alle som er involvert i noe av disse lagene skal jobbe for å være gode rollefigurer for de yngre spillerne og lagene. Dette er et krav for å få spille i Sande SK sine lag. Klubbens A-lag skal opp på et edruelig høyt nivå. Med det mener vi Div IV-III. Dette er noe som kommer av seg selv hvis alle spiller på lag med hverandre og har en god intern kommunikasjon gjennom alle ledd. Vi skal oppmuntre spillere til å søke seg videre oppover i karrieren. Hvis en spiller vil satse utover det som Sande SK har mulighet for å tilby så skal klubben hjelpe til og ikke forhindre spillerens ønsker så langt det lar seg gjøre. Alle spillere som er med i denne gruppe skal være tilgjenglige for våre yngre lag. De skal stille opp og ta en treningsøkt minimum en gang i året. Det settes stor pris på, bland de yngre aktive , hvis det kommer besøk fra seniorer / juniorer på deres kamper. Meld ifra til trenere / lagledere så kan det bli en gøy opplevelse for alle parter. Klubben disponerer tre baner. ”Vinnbanen”, Nordre Vestfold Idrettspark og kunstgresset ved Sandehallen. Sande SK har bestemt at alle kamper som går i klubbens regi skal spilles på Vinnbanen. Nordre Vestfold Idrettspark skal benyttes som reservebane for kamper. I tillegg så skal sist nevnte bane brukes som treningsfelt. Kunstgresset skal kun benyttes dersom det ikke er mulig å gjennomføre kamper / treninger på noen av de andre banene. Dette gjøres fordi klubben ønsker å skape et miljø rundt klubbhuset, der ”det alltid skal være folk”. På denne måten blir avstanden mindre mellom Seniorlag og barnlag.

20 Vedlegg 8.1 Spillerutvikling
HOSPITERING: Klubben ønsker å tilby riktig kamp og treningshverdag som er tilpasset de spillere som har behov for større utfordring enn hva de får i egen årsklasse. Klubb, trenere, spillere og foresatte skal involveres for spillere mellom år. Alle lag må ha 2-3 plasser ledige / ekstra tilgjenglige for hospitering. De involverte trenere skal i samråd finne de spillere som har behov og vill ha en større utfordring. Hvor mange spillere skal hospiteres av gangen til kamp og trening og varighet. (2-3 er å foredra) Enkelt spilleren skal gå foran lag og resultat. Det må ikke gå ut over ”eget” lag. Med det mener vi at spillernes ”eget” lag alltid skal kunne gjennomføre gode treninger og ha nok spillere til kamp. Problemer rundt dette må tas opp umiddelbart med spillerutvikler og Sportslig utvalg. Det skal maks spilles 3 kamper på 14 dager. Resten av fotballaktivitet må være trening. Etter hver avsluttet sesong skal det kartlegges hvor mange spillere det er på hvert lag, slik at det meldes på riktig antall lag i forhold til antall spillere. Ved sesongslutt (2ggr/år) skal spillere og Hospiteringsordning evalueres i sin helhet på Trenermøter / forum.

21 Vedlegg 8.2.1 Spillerutvikling
Diffrensiering: Alt behøver ikke å være likt, men det skal være rettferdig. For klubben er alle spillere like mye verdt. Likhet og likeverd betyr ikke at alle skal være like, men en erkjennelse av at vi er forskjellige og at det bør tilrettlegges i forhold til ulike utfordringer, til ønske, modning og forutsetninger. Differensiering er egentlig forskjellsbehandling av spillere i positiv forstand. Dette gir resultater i at flere spiller fotball lengre, da de får en følelse av mestring, som i sin tur gir bedre utdannede spillere. Trenere skal dele in spillerne i grupper, der spillerne er ”like gode” på den aktuelle øvelsen. For eksempel spillere 1-5 er flinke på pasninger, men spillere 6-10 er flinke på føring av ball. Spiller 2, 4, 6, 8 og 10 er flinke på hodet og spiller 1, 3, 5, 7, 9 er gode Målsetting: Legge til rette for at alle spillere får utviklingsmuligheter på sitt nivå. I Sande SK skal vi gjøre hverandre gode.

22 Vedlegg 8.2.2 Spillerutvikling
Treneransvar: Tilrettelegge for smålagsspill. Spillere på samme nivå bør samles i grupper under deler av økta, for å skape mestring på samme nivå. Spillerne bør føle de behersker øvelsene. Ikke øv på for mange øvelser samtidig. La spillere på ulike nivå trene på forskjellige øvelser. Kun på deler av økta. Alle spillere skal få prøve seg på alle posisjoner. Oppfordre til at keeper skal være spillende. Keeper skal variere utspill. Kast eller spark. Legge mye vekt på pasningsøvelser, føring av ball og orienteringsøvelser med og uten valg. Gi oppmerksomhet og positiv tilbakemelding på alle nivåer. Det skal være gøy å trene fotball. Unngå køer. Spillerens behov for utfordring skal gå foran lag og kampresultat. Fair Play. Oppfordr til egentrening, løkkefotball.

23 Vedlegg 9.1 Fair Play Sande SK vil være en foregangsklubb når det gjelder Fair Play. Målsettinga er å ”vinne” Fair Play konkurransen hver eneste sesong. Dette skal være et gjennomgående tema i alle lag under hele sesongen, hvert år. Dette skal vi få til gjennom å fokusere på det positive o ikke det negative. Det skal være plass for alle hos oss. Klubben forplikter seg at utarbeide en kontrakt som alle spillere/ledere/trenere/dommere i klubben må signere. Denne kontrakt innholder kun Fair Play. Det skal, i klubbens regi, holdes et møte / sesong, med Fair Play som tema. All form for uakseptabel oppførsel kommer å bli slått hardt ned på. Det kommer å bli sanksjoner mot de lag/spillere/ledere som ikke følger klubbens linje på dette område. Under uakseptabel oppførsel kommer for eks. banning, rasistiske uttrykk, kjønnsord, utseendekristiske utrykk og klaging på dommere / motstandere. Sportslig ledelse arbeider med dette kontinuerlig og er det besluttende organ i slike spørsmål og saker. Vi ser ikke dette som et stort problem i dag, men kommer å følge utviklingen med Argusøyne og det vil bli statuert eksempler hvis vi ser det som nødvendig.


Laste ned ppt "Sportsdirektiv 2009 Utarbeidet av Sportslig utvalg anno"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google