Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Yrkesretting Seminar på Askøy videregående skole Tirsdag 20. august 2002 Innlegg ved Stein Dankert Kolstø, Institutt for praktisk pedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Yrkesretting Seminar på Askøy videregående skole Tirsdag 20. august 2002 Innlegg ved Stein Dankert Kolstø, Institutt for praktisk pedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Yrkesretting Seminar på Askøy videregående skole Tirsdag 20. august 2002 Innlegg ved Stein Dankert Kolstø, Institutt for praktisk pedagogikk

2 Påstand Yrker er teknologiske praksiser, ikke vitenskapelige praksiser –Utøving av yrker sikter mot å løse konkrete problemstilinger og oppgaver. Eventuelle problemer er av "hvordan-karakter". –Vitenskapelige praksiser sikter mot å løse prinsippielle problemstillinger. De sentrale problemene er av "hvorfor-karakter".

3 Hvordan yrkesrette 'likevel'? Pedagogisk tilrettelegging Yrkesprofessjonalisering Helse, miljø, sikkerhet

4 Pedagogisk tilrettelegging 1. Tematisk undervisning og prosjektarbeid –Ta utgangspunkt i tema fra yrket. Utvikle naturfaglig kunnskap gjennom arbeid med naturfaglige sider ved tema. Bilmekanikere: Forbrenningsmotorers virkemåte Hotell og næring..: Produksjon av Yougurt

5 Pedagogisk tilrettelegging 1. Tematisk undervisning og prosjektarbeid 2. Parallellbegreper og –prosesser –Hotell og næring…: Om fett og proteiner –Gjær og celledeling –Elektrofag: Spenning, strøm, …

6 Pedagogisk tilrettelegging 1. Tematisk undervisning og prosjektarbeid 2. Parallellbegreper og –prosesser 3. Eksempelbruk –(jf. lærebøkenes spredte forsøk) –Energioverganger

7 Mulige problemer knyttet til prosjektoppgaver Få problemstillinger hvor nettopp naturvitenskap inkludert i grunnkurset er relevant. –Trebearbeiding: Lim og kjemi ?

8 Yrkesproffesjonalisering 1. Om måling, data og tolkning –Kunne tolke og vurdere måledata og bruk av slike (naturvitenskapelig arbeidsmåte) Hotell og næring..: Matvarer og mikrobemålinger –Usikkerhet Helse- og sosial: Måling av feber –SI-systemet

9 Yrkesproffesjonalisering 1. Om måling, data og tolkning 2. Dybde- og bakgrunnskunnskap –Bilmekaniker: Virkemåten til ’svarte bokser’: Hvordan fungerer en bil-katalysator? –Hotell og næring..: Næringskjeder, biodiversitet (Fisk, laks, …) –Gjøre øvelser med melk og rømme

10 Yrkesproffesjonalisering 1. Om måling, data og tolkning 2. Dybde- og bakgrunnskunnskap 3. Grunnlag for praksiser –Kjenne til grunnlag for praksiser –Kunne vurdere praksiser Mekaniske fag: Sveiseteknikker og prosedyrer –Problemstillinger knyttet til etablerte praksiser: drøfting eller bare referering av den faktiske begrunnelse?

11 Helse, miljø og sikkerhet 1. Helse og miljøaspekt ved yrket Formgivingsfag: Kjemikalier og valg av produkter i frisør-yrket Bilmekaniker: Hvordan vil brukt motorolje kunne gjøre skade hvis den havner i kloakken?

12 Helse, miljø og sikkerhet 1. Helse og miljøaspekt ved yrket 2. Sikkerhet –Branntrekanten –Begrunnelser for sikkerhetsregler (utvikle holdninger) Bilmekaniker: Hvordan er egnetheten til et AMC- brannslukkingsapparater i forhold til et ACD-apparater til slukking av motorbranner? –Krever drøfting, men ikke inkludering av særlig mye naturvitenskaplig kunnskap?

13 Helse, miljø og sikkerhet 1. Helse og miljøaspekt ved yrket 2. Sikkerhet –Branntrekanten –Begrunnelser for sikkerhetsregler (utvikle holdninger) Hvorfor er AMC-brannslukkingsapparater bedre egnet enn ACD-apparater til slukking av motorbranner? –Leksikalsk spørsmål?

14 Forutsetninger Samarbeid med lærer i yrkesteori Kjennskap til yrket Besøk elevene i timer med yrkespraksis Forholdet yrke – naturfag må ikke overlates til elevene (jf. transformering)

15 Motivasjon Naturvitenskapen fokuserer på HVORFOR Yrkespraksiser har fokus på HVORDAN Skal yrkesteori motivere for naturfag, eller omvendt?

16 Hovedutfordring? –Yrkesidentitet - har elevene det? De har normalt ingen fartstid i yrket De har valgt linjer for første gang De går på generelle grunnkurs, ikke grunnkurs i spesifiserte yrker –”Hva får jeg bruk for?”

17 Min konklusjon –Naturfaglæreren må samarbeide med læreren i yrkesteori om å utvikle yrkesidentitet hos elevene Naturfaglærer må tilegne seg kunnskap i yrket Yrkesfaget som gjennomsyrende fokus Bedriftsbesøk ?


Laste ned ppt "Yrkesretting Seminar på Askøy videregående skole Tirsdag 20. august 2002 Innlegg ved Stein Dankert Kolstø, Institutt for praktisk pedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google