Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk bruk av laserdata - enkelttre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk bruk av laserdata - enkelttre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk bruk av laserdata - enkelttre

2 Lasertakst med enkelttremodell
Flyving gjennomført i Lardal i 2009, levert 2011 av Foran 10 pulser per kvadrat Etablert et eget prosjekt: FMVE-Lardal kommune-Viken Skog-Fritzøe Skoger -> hvordan utnytte dataene best mulig? Opprinnelig leveranse: enkelttremodell terrengrelieff kronehøydebilde Tilleggsleveranse: rydningsgrid hellingsbilde

3 Prosjektet Prosjekt finansiering av rentemidler fra Lardal kommune og BU midler fra Vestfold fylke. Innleid konsulent: Knut Johanson (tidl Foran) Mål: Etablering av GIS verktøy for bruk av enkelttredata, WebGis fra Foran – gjennomført Gjennomføre kurs i praktisk bruk av dataene, gjennomført fire kursdager Etablering av IT verktøy for bruk i felt, smartphone / nettbrett – ikke helt i mål – mangler offlinefunksjonalitet og tracklog. Videre mål: Kompetanseoverføring videre internt i FS og Viken

4 Fritzøe Skoger – mål med lasertakst
2-delt: 1. Taksering av skogressurser 2. Data til bedre planlegging av skogbrukstiltak

5 Fritzøe Skogers erfaring - skogressurser
Skogressurser: Kontrollert avvirkning på kbm, volum hogd mot volum fra enkelttretakst , avvik ca 2 % -vesentlig bedre enn framskrevet takst fra 2004 Noe avvik i treslagsfordeling, skiller for dårlig på furu og lauv. Kostnadseffektiv takst

6 Fritzøe Skogers erfaring - planleggingsdata
Hvordan planlegge i framtida? Mer effektiv planlegging – spare tid ved mindre bruk av «gummistøvel» mer bruk av pc Bedre kvalitet på planlegging – hogge riktig areal

7 Fritzøe Skogers erfaring - planleggingsdata
Oversikt over området: FS planlegger sluttavvirkning langs veisystemer, alle hogstklasse 4 og 5 vurderes – lister fra Linnea over aktuelle bestand. Per i dag; sjekke i felt. Med laserdata: bruke kronehøydebilde for å få oversikt

8 Hogstmodenhet - kronehøydebilde

9 Hogstmodenhet - kronehøydebilde

10 Fritzøe Skogers erfaring - planleggingsdata
Detaljplanlegging per bestand Hogstmodenhet Hkl 5 som oftest hogstmoden Men hva med hogstklasse 4? Hogstavgrensning Driftsvei inne i og fram til bestandet

11 Hogstmodenhet

12 Hogstmodenhet - enkelttremodell

13 Avgrensning - enkelttremodell

14 Avgrensning

15 Avgrensning – «lomme»

16

17 Driftsvei - hellingskart

18 Driftsvei - terrengrelieff

19 Fritzøe Skogers erfaring - planleggingsdata
Ungskogpleie og tynning Enkelttredata fungerer dårlig under 2 m. Rydningsgrid basert på 10 x 10 meters ruter, tetthet og høyde

20 Ungskogpleie - enkelttre

21 Ungskogpleie - rydningsgrid

22 Fritzøe Skogers erfaring - planleggingsdata
Oppsummering Kostnadseffektiv og «god nok» taksering Gode muligheter for mer rasjonell planlegging sluttavvirkning ungskogpleie og tynning FS ser derfor på et tilsvarende takst for resten av eiendommen, mål om flyving i 2014


Laste ned ppt "Praktisk bruk av laserdata - enkelttre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google