Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Oppdrag: Bedre resultater på ro og orden Bedre resultater i alle fag Kontroll på økonomien Jordal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Oppdrag: Bedre resultater på ro og orden Bedre resultater i alle fag Kontroll på økonomien Jordal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Oppdrag: Bedre resultater på ro og orden Bedre resultater i alle fag Kontroll på økonomien Jordal skole

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Ca 500 elever 5 byomfattende grupper (mottak, adferd, generelle lærevansker) Ca 60 % tospråklige og 40 % etnisk norske (endring elevmassen etter at Hersleb ble nedlagt) 30 % kommer med IOP på 8. trinn 20 % har IOP på 9. og 10. trinn Svake resultater på NP (ca 48 % av elevene på nivå 1 og 2) eksamen: 2,7 matte eksamen engelsk 3,7 eksamen norsk 3,2 Jordal skole

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Jordal skole Overordnet: Resultatansvar Personalansvar Økonomiansvar Rektor Resultatansvar: 10. Trinn Mottak Bygg Resultatansvar: Økonomi Administrasjon Resultatansvar: 8. trinn 9. trinn C- klassen D/E- klassen Ass. rektor Inspektør Kontorleder Ukentlige møter Resultatoppfølging

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Satsningsområder: Lavere elevfravær Ro og orden Bedre resultater i norsk og matematikk Jordal skole

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Fravær 10. trinn våren 2012 1806 dager 3992 timer Ca 20% av elevgruppa stod for 80% av alt fravær –Snitt ca. 50 dager og 100 timer pr elev. Jordal skole

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Jordal skole

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Tiltak fraværsoppfølging Fraværsplan Fraværskoordinator Ringer hjem til de som er borte.

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Ro og orden Følgeseddelsystemet Oppfølging individnivå og gruppenivå Vi ser en nedgang i antall følgesedler. Elever og lærere melder om god effekt, rettferdig og konsekvent system. Jordal skole

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Jordal skole

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Klasse Jordal skole

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Følgesedler på elev: Jordal skole klasseElevantall 8a2elev29 9b1elev25 10a1elev23 8a1elev23 8b2elev21 10b3elev21 9a2elev21 8a1elev19 8a2elev19 9b2elev17 8a1elev17 8b2elev17 9b4elev17 9a1elev16 9b1elev16 9b1elev16 9b4elev16 9b4elev16 10a1elev16 8b2elev15 10b3elev15 10b1elev15 9b1elev15 sum425

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Grunnleggende ferdigheter Lese- og læringsstrategier (egen plan) 6 ukers intensivsatsning på grunnleggende ferdigheter. Bakgrunn: –Overgangsprøver –Kartleggingsprøver Jordal skole

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Overgangsprøvene Ass. rektor og teamleder på 8. trinn hadde ansvaret for at lærerne satte seg godt inn i resultatene på overgangsprøvene. Synliggjorde og ansvarliggjorde tiltak opp mot resultatene fra overgangsprøvene på teamreferatene Ledelsen deltok på teammøtene og risikovurderte tiltakene. Jordal skole

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her NP –Resultatene på individnivå er tema på alle medarbeidersamtaler. –Det forventes at lærerne bruker resultatene aktivt i undervisningen. Jordal skole

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Læringsutbytte: snitt 7,8 Jordal skole

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Læringsutbytte: snitt 4,9 poeng Jordal skole

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Læringsutbytte: snitt 6,8 Jordal skole

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Bedre resultater i matematikk

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Bedre resultater i matematikk Bruker veiledning i matematikkundervisningen Foredrag –2 observasjoner av hver enkelt lærer Førsamtale Observasjon av timen Veiledningssamtale Foredrag med oppsummering –2 nye observasjoner av hver enkelt lærer Jordal skole

22 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Struktur på undervisningstime i matematikk Jordal Oppmøte: Du møter i god tid før timen starter. Kompetansemål: Det er læringsmålene skal brukes som mål for timer i matematikk Bøker: Skriv opp hvilke bøker som skal brukes, og be alle hente frem aktuelle bøker og skrivesaker etter hvert som elevene kommer inn i klasserommet (unngå bruk av kalkulator). Oppstart: Alle reiser seg og hilser for å markere at undervisningen begynner. Lekser: Igangsett elevene med å arbeide med et eksempel i boken knyttet til kompetansemålet for timen, mens du kontrollerer og retter leksene. Nytt fagstoff: Gjennomgang av teori tilpasset klassens nivå. Diskusjonsoppgave og misoppfatninger: 2 og 2, gruppe, plenum. Læringsstiler: Benytt spill eller konkreter. Oppsummering: Hva har dere lært i løpet av timen? Lekser: Minn om lekser fra lekseplanen. Jordal skole

23 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her

24 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Dere vil bli observert på bruk av:  Oppstart  Diskusjonsoppgaver  Prinsippet: ”Tenk først, regn etterpå”  God oppsummeringer mot målet for timen Jordal skole

25 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Etter 2. observasjon Godt formulerte mål på tavlen Rask oppstart Problemoppgaver ved oppstart Teori: Passe mengde fagstoff Elever arbeider godt faglig med nytt stoff Advarsel og følgeseddel blir brukt Oppgavene blir etter gruppearbeid diskutert i plenum Oppsummering ikke god nok Jordal skole

26 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Takk for meg Jordal skole


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Oppdrag: Bedre resultater på ro og orden Bedre resultater i alle fag Kontroll på økonomien Jordal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google