Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppreisningsordning for tidligere barnevernbarn KS Høstmøte 15.10.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppreisningsordning for tidligere barnevernbarn KS Høstmøte 15.10.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppreisningsordning for tidligere barnevernbarn KS Høstmøte 15.10.09

2 Perioden 1953 - 1993 Lov om barnevern av 17.juli 1953 nr. 14 - var den første samlede barnevernlov der barnevernsnemnda avløste tidl. vergeråd, helseråd og forsorgsstyrer. Loven ga klare føringer til kommunene på mange områder i barnevernet - Fra 1957 ble Fylkesmannen tildelt særlige oppgaver gjennom stilling som barnevernkonsulent - Fra 1979 fikk fylkeskommunen ansvar for å finne fosterhjem og tilby kommunene institusjonsplasser

3 Kommunenes oppgaver etter 1953-loven Forebyggende åtgjerder Omsorgsovertakelser Finne, godkjenne og føre tilsyn med fosterhjem Tilsyn med privat anbragte barn Ettervern Ansvar i forhold til påtalemyndigheten

4 Utviklingen i perioden Fra politisk ansvar til økende administrativt ansvar Fra ”protokoll” til ”dokumentasjon” Fra legmannsskjønn til profesjonstenkning Fra adhoc-preget arbeid til rutiner og systemer Fra familiebehandlingsprinsipp til begynnende spesialisering Fra store ”allroundinstitusjoner” til mindre og mer funksjonsrettede institusjoner

5 Flere barn plasseres i perioden

6 Fosterhjemsområdet Økende bruk av dette tiltaket i hele perioden Store mangler i kommunenes arbeid med å finne fosterhjem, godkjenningsordningene og med tilsynet Frem til 1979 var dette alene kommunenes ansvar Fylkesmannen tok i 1960 initiativ til å samle barnevernsnemndene for å få til samarbeid om fosterhjemsarbeidet

7

8

9

10 Barneverninstitusjoner Institusjonene har i all hovedsak vært drevet av private, humanitære eller religiøse organisasjoner Brinkveien barnehjem (1981) første offentlige institusjon i perioden Ut over barneverninstitusjonene, var det en spesialskole (Elvemo i Skånland) og en skole/behandlingshjem (Bjerkely i Tromsø) Kommunene hadde tilsynsansvaret

11 - Barnehjem i Troms fylke 1953 og senere NAVNEierTidsrom Bjørklund barnehjem, TromsøFrelsesarmeen1931 - 1981 Fru Schibsteds Minde, FinnsnesMetodistkirken1923 - 1990 Storfossen RitellArne Holkestad (as)1983 - 1997 Brinkveien barnehjemTroms fylkeskommune1981- 2008 Silsand UngdomshjemTroms fylkeskommune1986 - LamokollektivetStiftelse, senere Bufetat1987 - Ungdomsbasen i TromsøKommune, fylkeskommune/ BUfetat1988- 2008 Nymogården asprivat aksjeselskap1992- Trollbakken familiesenterTromsø bymisjon1997- 2000 Skånlandkollektivet asprivat aksjeselskap1992- Storfossen Bokollektiv asprivat aksjeselskap1997- Rotsund Gårdprivat eie1998-2000 Beredskapsbasen MyklenesDavid og Tone Edwards2000-2003 Ibot asprivat aksjeselskap2001-2006 Aleris Ungplan Nord asprivat aksjeselskap2000- Harstad UngdomshjemBUfetat2004- Tromsø UngdomssenterBufetat2006- Solbakken BUF *)Bufetat2008-

12

13


Laste ned ppt "Oppreisningsordning for tidligere barnevernbarn KS Høstmøte 15.10.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google