Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om vederlagsordningen – hva ble resultatene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om vederlagsordningen – hva ble resultatene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om vederlagsordningen – hva ble resultatene?
Oslo kommune Vederlagsutvalget Om vederlagsordningen – hva ble resultatene? Utvalgsleder Vivi Lassen 4.mai 2010

2 Vederlagsordningen Ble etablert 15.09.06 med to års varighet
1311 søknader ble fremmet 944 personer har fått innvilget vederlag 359 fikk avslag og 8 søknader er avvist kr er utbetalt

3 Grunnlaget Befringutvalget – nasjonal kartlegging for perioden 1945 – 1980 Granskingsutvalget – fylkesmannen i Oslo og Akershus for perioden 1954 – 1993 Byrådssak 148/06 og bystyrets vedtak 3.mai 2006

4

5 Bystyret sa …. ”Kommunen vil ta et moralsk ansvar og gi en uforbeholden unnskyldning til de barn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgsvikt mens de var plassert av kommunens barnevern”

6 Frydenberg

7 Bystyret sa …. ”I tillegg sier vi til barnevernsofre som har stått frem, og som har banet vei for denne saken og dagens erkjennelse: Vi tror på dere. Til de som enda ikke har fortalt sin historie sier kommunen i dag: Dere vil bli hørt – og trodd”

8 Organiseringen av arbeidet
Vederlagsutvalget – 3 personer Vederlagsutvalgets sekretariat – 7 personer Klagenemnd – kommunens ordinære klagenemnd utvidet med 2 personer med sekretariat i Helse- og velferdsetaten

9 Sentrale krav Plassert av Oslo kommunes barneverntjeneste
i institusjon eller fosterhjem av skolemyndigheten i barnevernsinstitusjon privatplassert i barnevernsinstitusjon eiet og drevet av kommmunen Klargjort overgrep eller omsorgssvikt

10 Plasseringskravet Sannsynliggjort plassering av Oslo kommune
foreldre bodde i Oslo, folkeregisteropplysninger, forsorgsregistreringer, vergerådsprotokoller, rulleblad, folketellinger, skoleframmøteprotokoller, bidragsfogden, helserådets pleiebarnprotokoll, skolehelsekort m.m. stor hjelp fra Oslo byarkiv, riksarkivet, statsarkivene, bydelene og andre kommuner

11 Steder Kommunens egne institusjoner i og utenfor kommunen
Private institusjoner som kommunen hadde tilsynsansvar for Fosterhjem

12 Løkkeberg barnehjem

13 Solfeng barnehjem

14 Hvem fikk avslag? Plassert av annen kommune i institusjon eller fosterhjem i Oslo Spesialisthelsetjenesten (åndsvakeomsorg, psykisk utviklingshemmede, barne- og ungdomspsykiatri, somatiske behandlingshjem, sykehus) Skolemyndigheten i utdannings-institusjoner (friluftsskoler, skoleinternat) Feriekoloni

15 Klargjøringskravet Senket beviskrav Egenerklæring
Støtte i granskingsutvalget Støtte i annen dokumentasjon (andre søkere, barnevernsdokumenter, helseerklæringer, andre off. myndigheter, bekreftelse fra tredjemann, politidokumenter, dommer/kjennelser, brev, forskningsrapporter, faglitteratur)

16 Hvem fikk avslag? I strid med granskingsrapporten
I strid med dokumentasjon i saken Ikke klargjort at det var alvorlige mangler Manglende egenerklæring

17 To kategorier Seksuelle overgrep, grov vold, gjentatte overgrep, andre overgrep Omsorgssvikt

18 Overgrep Slag, spark, slå med nøkkelknippe, lugge, innesperre i kjeller eller kott, spyling med kaldt vann, fastbinding, trakassering, trusler Samleie, beføling, onanering, vasking i skritt/kjønnsorganer Utført av ansatte eller personer som var i omsorgssituasjon Psykiske overgrep, forhånende eller krenkende omtale

19

20 Omsorgssvikt Krav til alvorlighet
Manglende oppfølging, mat lekser, klær, forholdet til søsken/nær familie, nærhet, trivsel og trygghet

21

22 Nærmere om vedtakene Overgrep 725 000 605 søkere 500 000 59 søkere
36 søkere Omsorgssvikt 217 søkere 17 søkere Klager 143 totalt 97 oversendt 15 omgjort Avslag 359 totalt 238 ikke plassert 115 ikke klargjort

23 Om søkerne 1311 totalt: 43% kvinner/57% menn
Eldste født i yngste født 1990 Før 1940: 120 søkere/9% : 329 søkere/25% : 408 søkere/31% : 310 søkere/24% Etter 1970: 144 søkere/11% De eldste: Pike født i Gutt født i 1927. : Pike født 1945. : Pike født 1951 : Pike født 1965, gutt 1968 Om de yngste: Gutt født 1980 og Pike født 1983

24 Arbeidsform Råd, veiledning i sekretariatet – bistand til utfylling av egenerklæring, oppfølgende samtaler Skriftlig saksbehandling, søker fikk saken til uttalelse før behandling i utvalget Advokathjelp Psykologhjelp Grønn linje ved Sosial Vakttjeneste Samarbeid med andre

25 Omfattende informasjon
Oslo kommunes hjemmesider Brosjyre Utestasjoner og sjømannskirken Annonser Mediaoppslag

26 Institusjoner Mange store institusjoner og få ansatte
Små institusjoner og lite innsyn Mangelfullt tilsyn

27 Breidablikk og Fagerholt barnehjem

28 Geitmyra observasjonsskole

29 Høgevarde Barnevern i Schwendsensgate Barnevern i Schwendsens gate

30 Fosterhjem 423 søkere Ofte få holdepunkter utenom søkerens egenerklæring, men gjenkjennelige trekk Ulike forventninger og behov hos fosterbarn og fosterforeldre Mangelfult tilsyn Særlig tallet: På landet Dårlig mat Ulik behandling av fosterbarn og egne barn Glemt – særlig de som var i egen familie (besteforeldre …..) Tilsynet var mangelfult: Tilsynet var anmeldt Tilsynet snakket ikke med barna Barna ble kledd om til tilsynsbesøk og instruert om hva de skulle si Barna turde ikke fortelle om sine egentlige opplevelser Leeker som normalt var innelåst, ble lagt fram for anledningen Barna fikk servert annen og bedre mat når det var tilsynsbesøk Barna turde heller ikke si noe til familien Noen sa fra, men ble ikke trodd

31 Hva har vi lært? De fleste av våre søkere har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt Mange har slitt seg gjennom livet – fikk en vanskelig start, men heldigvis har også mange klart seg bra Mange har aldri fortalt sin historie før Viktigheten av dokumentasjon og gode systemer Viktigheten av å ta barn og unge på alvor Vi vet ikke hvor mange søknader vi kunne fått – ikke oversikt over hvor mange som hadde vært under barnevernets omsorg. Det er kommet nye opplysninger også fra de som har vært i samtale med granskingsutvalget. Søknadene har utviklet seg: fra de opplagte (fra granskingsutvalget) til de hvor det er vanskelig å sannsynliggjøre plassering eller de har vært i fosterhjem eller institusjoner som ikke har vært behandlet av granskingsutvalget. Mange har vært plassert over lang tid og på mange steder: gir muligheter for å gi vederlagt på grunnlag av noen av stedene dersom ikke alle plasseringene er sannsynliggjort. Plasseringene har vært foretatt over mer enn et halvt århundre. Det har vært store forandringer gjennom disse ti-årene.

32 Akersgt. 55


Laste ned ppt "Om vederlagsordningen – hva ble resultatene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google