Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om vederlagsordningen – hva ble resultatene? Utvalgsleder Vivi Lassen 4.mai 2010 Oslo kommune Vederlagsutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om vederlagsordningen – hva ble resultatene? Utvalgsleder Vivi Lassen 4.mai 2010 Oslo kommune Vederlagsutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om vederlagsordningen – hva ble resultatene? Utvalgsleder Vivi Lassen 4.mai 2010 Oslo kommune Vederlagsutvalget

2 Vederlagsordningen Ble etablert 15.09.06 med to års varighet 1311 søknader ble fremmet 944 personer har fått innvilget vederlag 359 fikk avslag og 8 søknader er avvist 561 525 000 kr er utbetalt

3 Grunnlaget Befringutvalget – nasjonal kartlegging for perioden 1945 – 1980 Granskingsutvalget – fylkesmannen i Oslo og Akershus for perioden 1954 – 1993 Byrådssak 148/06 og bystyrets vedtak 3.mai 2006

4

5 Bystyret sa …. ”Kommunen vil ta et moralsk ansvar og gi en uforbeholden unnskyldning til de barn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgsvikt mens de var plassert av kommunens barnevern”

6 Frydenberg

7 Bystyret sa …. ”I tillegg sier vi til barnevernsofre som har stått frem, og som har banet vei for denne saken og dagens erkjennelse: Vi tror på dere. Til de som enda ikke har fortalt sin historie sier kommunen i dag: Dere vil bli hørt – og trodd”

8 Organiseringen av arbeidet Vederlagsutvalget – 3 personer Vederlagsutvalgets sekretariat – 7 personer Klagenemnd – kommunens ordinære klagenemnd utvidet med 2 personer med sekretariat i Helse- og velferdsetaten

9 Sentrale krav Plassert av Oslo kommunes barneverntjeneste –i institusjon eller fosterhjem –av skolemyndigheten i barnevernsinstitusjon –privatplassert i barnevernsinstitusjon eiet og drevet av kommmunen Klargjort overgrep eller omsorgssvikt

10 Plasseringskravet Sannsynliggjort plassering av Oslo kommune –foreldre bodde i Oslo, folkeregisteropplysninger, forsorgsregistreringer, vergerådsprotokoller, rulleblad, folketellinger, skoleframmøteprotokoller, bidragsfogden, helserådets pleiebarnprotokoll, skolehelsekort m.m. –stor hjelp fra Oslo byarkiv, riksarkivet, statsarkivene, bydelene og andre kommuner

11 Steder Kommunens egne institusjoner i og utenfor kommunen Private institusjoner som kommunen hadde tilsynsansvar for Fosterhjem

12 Løkkeberg barnehjem

13 Solfeng barnehjem

14 Hvem fikk avslag? Plassert av annen kommune i institusjon eller fosterhjem i Oslo Spesialisthelsetjenesten (åndsvakeomsorg, psykisk utviklingshemmede, barne- og ungdomspsykiatri, somatiske behandlingshjem, sykehus) Skolemyndigheten i utdannings- institusjoner (friluftsskoler, skoleinternat) Feriekoloni

15 Klargjøringskravet Senket beviskrav Egenerklæring Støtte i granskingsutvalget Støtte i annen dokumentasjon (andre søkere, barnevernsdokumenter, helseerklæringer, andre off. myndigheter, bekreftelse fra tredjemann, politidokumenter, dommer/kjennelser, brev, forskningsrapporter, faglitteratur)

16 Hvem fikk avslag? I strid med granskingsrapporten I strid med dokumentasjon i saken Ikke klargjort at det var alvorlige mangler Manglende egenerklæring

17 To kategorier Seksuelle overgrep, grov vold, gjentatte overgrep, andre overgrep Omsorgssvikt

18 Overgrep Slag, spark, slå med nøkkelknippe, lugge, innesperre i kjeller eller kott, spyling med kaldt vann, fastbinding, trakassering, trusler Samleie, beføling, onanering, vasking i skritt/kjønnsorganer Utført av ansatte eller personer som var i omsorgssituasjon Psykiske overgrep, forhånende eller krenkende omtale

19

20 Omsorgssvikt Krav til alvorlighet Manglende oppfølging, mat lekser, klær, forholdet til søsken/nær familie, nærhet, trivsel og trygghet

21

22 Nærmere om vedtakene Overgrep725 000605 søkere 500 00059 søkere 300 00036 søkere Omsorgssvikt300 000217 søkere 200 00017 søkere Klager143 totalt 97 oversendt 15 omgjort Avslag359 totalt 238 ikke plassert 115 ikke klargjort

23 Om søkerne 1311 totalt: 43% kvinner/57% menn Eldste født i 1919 - yngste født 1990 Før 1940: 120 søkere/9% 1940-1949: 329 søkere/25% 1950-1959: 408 søkere/31% 1960-1969: 310 søkere/24% Etter 1970: 144 søkere/11%

24 Arbeidsform Råd, veiledning i sekretariatet – bistand til utfylling av egenerklæring, oppfølgende samtaler Skriftlig saksbehandling, søker fikk saken til uttalelse før behandling i utvalget Advokathjelp Psykologhjelp Grønn linje ved Sosial Vakttjeneste Samarbeid med andre

25 Omfattende informasjon Oslo kommunes hjemmesider Brosjyre Utestasjoner og sjømannskirken Annonser Mediaoppslag

26 Institusjoner Mange store institusjoner og få ansatte Små institusjoner og lite innsyn Mangelfullt tilsyn

27 Breidablikk og Fagerholt barnehjem

28 Geitmyra observasjonsskole

29 Barnevern i Schwendsensgate Høgevarde

30 Fosterhjem 423 søkere Ofte få holdepunkter utenom søkerens egenerklæring, men gjenkjennelige trekk Ulike forventninger og behov hos fosterbarn og fosterforeldre Mangelfult tilsyn

31 Hva har vi lært? De fleste av våre søkere har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt Mange har slitt seg gjennom livet – fikk en vanskelig start, men heldigvis har også mange klart seg bra Mange har aldri fortalt sin historie før Viktigheten av dokumentasjon og gode systemer Viktigheten av å ta barn og unge på alvor

32 Akersgt. 55


Laste ned ppt "Om vederlagsordningen – hva ble resultatene? Utvalgsleder Vivi Lassen 4.mai 2010 Oslo kommune Vederlagsutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google