Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelsekonferansen 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelsekonferansen 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelsekonferansen 2014
Hvorfor og hvordan være samfunnsaktør? v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver /helsesøster Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Folkehelse i all sykepleie januar 2014

2 Folkehelse i all sykepleie 23.-24.januar 2014
Innhold i foredraget et samfunn i endring sykepleiere som samfunnsaktører- hva og hvordan? eksempler Folkehelse i all sykepleie januar 2014

3 Et kriterium for samfunnsaktøren er:
Vi må løfte blikket å se oss selv som sykepleiere i et samfunnsperspektiv Helsevesenet er en viktig arbeidsplass- men det finnes også andre spennende og viktige arbeidsplasser Vi må løfte blikket !!!!!!og se at vi er en del av et helhetlig system og samfunn Folkehelse i all sykepleie januar 2014

4 Folkehelse i all sykepleie 23.-24.januar 2014
Et samfunn i endring…….. økende befolkningsvekst økt arbeidsinnvandring økende flyktningeinnvandring fra fattige og krigsherjede land økende andel eldre økende krav til oppgaver i offentlig sektor( kvalitet og service) helseutfordringene er i endring rikdommen øker Folkehelse i all sykepleie januar 2014

5 Folkehelse i all sykepleie 23.-24.januar 2014
Samfunn i endring……… Innovasjon i offentlig sektor Kommunesammenslåing- kommende reform? Utskrivningsklare pasienter- dagbøter til kommuner- samhandlingsreformen Og utviklingen går raskt Folkehelse i all sykepleie januar 2014

6 Folkehelse i all sykepleie 23.-24.januar 2014
Et samfunn i endring vil også tenke ny kompetanse når det gjelder arbeidskraft Mange norske kommuner er i dag kreativ når det gjelder nytenkning og effektivisering Midt oppe i dette står enkeltmennesket- ( bruker/pasient, eller en sykepleier) Folkehelse i all sykepleie januar 2014

7 Folkehelse i all sykepleie 23.-24.januar 2014
Hva har så dette med sykepleiere og helsevesen og gjøre? Folkehelse i all sykepleie januar 2014

8 Hva skaper helse og hvilke verdier for enkeltmennesket snakker vi om?
Frihet og respekt gir helse! Folkehelse i all sykepleie januar 2014

9 Dette virker: Å bli sett i hverdagen Å føle mestring Å bli lyttet til
Å føle seg elsket God ernæring Rikelig med søvn Aktivitet Venner

10 Folkehelse i all sykepleie 23.-24.januar 2014
Vi vet at Helse skapes på andre arena enn i helsetjenesten Familie, barnehage, skole, arbeidsliv og fritid m.m Når vi vet dette- hvorfor skal vi ikke da som sykepleiere/ helsepersonell kunne ytterligere påvirke disse instanser med vår helse ( folkehelse) kompetanse Folkehelse i all sykepleie januar 2014

11 Folkehelse i all sykepleie 23.-24.januar 2014
sosiale medier- mediebildet skaper veldig mye helse på godt og vondt…….. den norske befolkning fortjener god helsekunnskap fra helsepersonell Folkehelse i all sykepleie januar 2014

12 Helsesøsterutdanningen september 2013
12

13 Som ansatt i helsevesenet er det viktig med
Samfunnsengasjement Formidling av riktig kunnskap Vi forvalter skattepenger Hvem er vi der for? Som helsepersonell har vi tillitt i befolkningen Folkehelse i all sykepleie januar 2014

14 Folkehelse i all sykepleie 23.-24.januar 2014
Helse er et av de viktigste politikkområdene vi har Det angår alle i en eller annen form Det er fortsatt « behandling» og reparering som har hovedoppmerksomheten Folkehelse/forebyggingsområdet er kommet kort sammenlignet med repareringstjenestene NB! Fokus på et helsefremmingsperspektiv - HVA SKAPER EN FRISK BEFOLKNING? Folkehelse i all sykepleie januar 2014

15 Folkehelse i all sykepleie 23.-24.januar 2014
En påstand: Sykepleiere har en spisskompetanse på samfunnsområder som flere burde fått tatt del i Helsespørsmål er noe av det viktigste enkeltindivider er opptatt av Sykepleiere må stå frem som samfunnsdebantanter i media Her ligger det et stort forbedringspotensiale Folkehelse i all sykepleie januar 2014

16 Påvirkningsmuligheter
media/- sosiale medier sette viktige samfunnstema på agendaen på jobb sørg for debatt- det fører verden fremover helse er et tema de fleste ønsker å snakke om vær en kunnskapsleverandør overfor andre med akkurat din «spisskompetanse» Slå til når debatten er i gang Folkehelse i all sykepleie januar 2014

17 Folkehelse i all sykepleie 23.-24.januar 2014
Lovverket Helsepersonell har et lovverk som forplikter til å aktivt delta i helsespørsmål og varsle fra når nok er nok ( jf helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven) Den som roper høyest blir hørt og lagt merke til Vi har kunnskap som andre trenger !!!!! Folkehelse i all sykepleie januar 2014

18 Vi får aldri nok personell….
Til tross for at vi lever i verdens rikeste land: ”Det er ikke sykepleiere som pumpes opp av oljebrønnene i Nordsjøen” sitat Jens Stoltenberg De som roper høyest og er strategisk blir alltid hørt- og fagkunnskap slår bedre an i media enn lønnsdebatt Dette har norske leger skjønt Folkehelse i all sykepleie januar 2014

19 Kommunikasjon og dokumentasjon
Folkehelse i all sykepleie januar 2014

20 Adresseavisens kronikk tirsdag 26.august 2008
Vi må aldri slutte å kjempe Omskjæring - det handler om kvinners helse, integritet og rettigheter! Jenter som er blitt omskåret sier at inngrepet er uutholdelig smertefullt, og de forteller at de er inaktiv i flere uker fordi de får bena bundet sammen, før de etter hvert kan begynne å bevege seg forsiktig med hjelp av støtte fra andre. Dette er altså uttalelser fra jenter og kvinner i Trøndelag som er blitt omskåret. Jorunn Lervik, folkehelserådgiver- fylkesmannen i Sør- Trøndelag Folkehelse i all sykepleie januar 2014

21

22 Folkehelse i all sykepleie 23.-24.januar 2014
Folkehelseloven Sykepleiere har en viktig folkehelsekompetanse som kommuner trenger i forhold til å få oversikt over faktorer som påvirker helse Sykepleiere har kunnskap om både negative og positive helsefaktorer § 5 oversikt over helsetilstanden Folkehelse i all sykepleie januar 2014

23

24 Folkehelse i all sykepleie 23.-24.januar 2014
Takk for meg! Folkehelse i all sykepleie januar 2014


Laste ned ppt "Folkehelsekonferansen 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google