Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et forsøk på å samle noen av trådene…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et forsøk på å samle noen av trådene…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et forsøk på å samle noen av trådene…

2 Noen av tekstene som er gjennomgått:
Bildebøker Snill av Gro Dahle og Svein Nyhus Kant av Jon Fosse og Akin Düzakin Den danske dikteren av Torill Kove 5 eventyr av H. C. Andersen Perfekte par av Erna Osland Kurt 3 av Erlend Loe Gullivers reiser av Jonathan Swift Bøkene om Dustefjerten av Rune Belsvik

3 Barnelitteratur vs. Voksenlitteratur
generelt kortere setninger mindre kompleks syntaks mer avgrenset ordforråd enklere fortellerstruktur mindre persongalleri enklere kronologi Men hva er enkelt? Er tekstene vi leser enkle? Eller gir de bare et tilsynelatende inntrykk av å være enkle?

4 Den doble stemmen i barnelitteraturen
Zohar Shavits teori om ”teksters ambivalente status” eller den ”doble stemmen” i barnebøkene fra boken Poetics of Childrens Literature (1986). Den ambivalente barneboken er en bok som oppfattes som givende for både barne- og voksenleseren. Alle barnebøker har altså ikke en entydig adresse. Voksne leser også barnebøker og en forfatter kan dermed ta hensyn til hva den voksne liker å lese og arbeide inn for eksempel humor eller ironi i teksten. Les mer om dette på side 32 og 127 i Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. Kan du peke på noen eksempler i tekstene vi har lest?

5 Reisen som motiv Barnebøker har ofte en grunnleggende struktur:
Hjemme – ute – hjemme Hovedpersonen(e) foretar en reise, opplever noe på veien og vender så hjem. Eks: Ole Jakop på bytur av Torbjørn Egner og Peer Gynt av Henrik Ibsen.

6 REISEN Et markant eventyrtrekk
Hjemme – borte – hjemme – strukturen Reise: dannelsesreisen Reise: å begi seg inn i det ukjente Reise: å oppdage noe nytt Reise: å oppsøke det mystiske Reise: gleden ved å finne tilbake, komme hjem 6

7 Reiseskildring Reiseskildringen som litterær sjanger ble dyrket av blant andre Montesquieu og Holberg. Men reiselitteraturen handlet ikke bare om reiser i rom, men også om menneskets utvikling - ”livet som reise”. Jean-Jaques Rousseau skrev med Émile (1762) den første utviklingsromanen (om en liten gutts barndom og oppvekst). Goethes dannelsesroman Wilhelm Meisters lære- og vandreår (1795) om den unge Wilhelm som blir voksen mens han er ute og reiser. Det å reise – litterært eller virkelig – ble altså ansett som svært viktig i menneskets utvikling.

8 Bildebøker Snill av Gro Dahle og Svein Nyhus
Kant av Jon Fosse og Akin Düzakin Den danske dikteren av Torill Kove

9 Hva er en bildebok? Forslag til definisjon
En bildebok er en bok med ett eller flere bilder på hvert sideoppslag, oftest kombinert med tekst; i dagligtalen ofte forbundet med barnebøker. Det særegne med bildeboken er dermed samspillet mellom tekst og bilde. Det er i møtet mellom disse to komponentene at bildebokens estetikk blir skapt. Det er altså en likevekt mellom tekst og bilde.

10 Forholdet mellom tekst og bilde
Det symmetriske ikonotekstprinsippet (Gjentakelsesfunksjon) Det komplementære ikonotekstprinsippet (Utfyllende funksjon) Det tolkende ikonotekstprinsippet (Fortellerfunksjon)

11 Eventyr av H. C. Andersen ”Den grimme Ælling”, ”Sneedronningen”, ”Klods-Hans”, ”Nattergalen” og ”Den standhaftige Tindsoldat”

12 1800-tallet: Romantikken Det ukultiverte rendyrkes
Drømmen om noe ekte og opprinnelig Drømmen om noe annet Dyrkingen av det unike og enestående Forestillingen om at det finnes noe annet bakenfor det vi umiddelbart kan sanse Idéen om at det er kunsten som kan gi oss innsyn i det som ikke kan fattes med fornuften

13 Folkeeventyr vs. Kunsteventyr
Folkeeventyret: Anonym og muntlig sjanger Stereotypt språk og stereotype personer Repetisjoner Handlingen bygges opp rundt en konflikt som blir løst ved at det gode seirer over det onde. Problemstillingene er allmenne Fortellingen er plassert utenfor tid og rom.

14 Folkeeventyr vs. Kunsteventyr
Kunsteventyret; Skriftlig sjanger preget av en bestemt forfatter. Språket er raffinert. Personene er mer psykologisk komplekse. Det gode kan ikke nødvendigvis skilles fra det onde. Handlingen er lagt til romantikkens verden. Et viktig moment i denne romantiske tradisjonen er avseksualiseringen og uskyldiggjøringen av hovedpersonene.

15 Perfekte par av Erna Osland
Den forelskedes tale

16 Fagdidaktisk refleksjon
Bruk av Perfekte par i skolen? Hvordan? Hvorfor? Til hva? Hvorfor ikke? Eventuelt: Skisser et undervisningsopplegg

17 Fagdidaktisk refleksjon
Fagdidaktisk refleksjon går kort og godt ut på å tenke gjennom hvordan og hvorfor en skal undervise i ulike norskfaglige emner i grunnskolen. Et emne som særlig ligger til rette for fagdidaktisk refleksjon, er arbeid med elevtekster. Her skal man ofte vise tekstkompetanse og man skal kunne rundt fagdidaktiske emner som for eksempel vurdering. Men et annet emne der fagdidaktisk refleksjon er viktig, er bruk av skjønnlitterære tekster i norskundervisningen. Da kan man bli bedt om å drøfte om en tekst er egnet til bruk i skolen, hvilket klassetrinn en tekst kan brukes på, og hvordan og hvorfor man skal bruke tekster i ulike skjønnlitterære sjangrer i skolen.

18 Barnelitteratur i en voksen verden og barnet i Kurts verden
Kurt 3 av Erlend Loe Barnelitteratur i en voksen verden og barnet i Kurts verden

19 Hva er intertekstualitet?
Intertekstualitet er et begrep som betegner alle tenkelige forbindelser mellom tekster. Begrepet forutsetter at all litteratur inngår i ulike relasjoner til all annen litteratur. ”Enhver tekst tar form som en mosaikk av sitater, enhver tekst absorberer og transformerer andre tekster.” (Julia Kristeva 1966)

20 Den doble stemmen i Kurt 3
Store deler av de intertekstuelle relasjonene ikke befinner seg innenfor det en tradisjonelt vil forbinde med en barnlig diskurs, og derfor kan vi heller ikke forvente at barn har kjennskap til disse. Illustrasjonene, reisestrukturen og den naive hovedpersonen taler til barneleseren. Samtidig kommuniserer teksten med den voksne gjennom ironi, humor og intertekstualitet. Disse ”voksne” referansene kan bidra til den doble stemmen i Kurt-bøkene.

21 Gullivers reiser av Jonathan Swift
Fra svart satire til barnebok

22 Den problematiske sjangertilhørigheten
En sjangertilhørighet som ikke lar seg definere tydelig: politisk og filosofisk satire reiseskildring roman eventyr

23 Europeisk allalderslitteratur?
Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719) H. C. Andersens eventyr og historier Lewis Carrolls Alice in Wonderland A. A. Milnes Ole Brumm A. Exupéry Le petit prince M. Endes Den uendelige historien Hva med Belsviks bøker om Dustefjerten og Loes bøker om Kurt?

24 Den kjempestore, småstilige Dustefjertboka av Rune Belsvik
Fortellingene om livet ved bekken

25 Den doble stemmen i bøkene om Dustefjerten
Belsvik kombinerer et enkelt språk og en enkel form med dyp tenking, psykologisk innsikt og ikke minst poesi. Visdom og livsfilosofi. Det enkle og det sofistikerte. Humoren og de underlige figurene vs. Den poetiske naivismen. Lek med sjangerkonvensjoner. Belsviks skrivestil er klart naivistisk, og han behandler problemstillinger som ikke begrenser seg til barnets verden.

26 Tre viktige krav Faglig kunnskap Fagdidaktisk refleksjon Skrivedugleik
* Norsk er et spesielt fag ettersom språklige ferdigheter har en så overordnet betydning. Dermed er det viktig at du skriver godt. Skriv alltid fullstendige setninger med så korrekt grammatikk som mulig. Les grundig korrektur før du leverer. Bruk ordboka flittig. Og har du mer tid, les korrektur en gang til.

27 På selve eksamen Les oppgaveteksten svært nøye, og svar på det du skal. Det er ofte lurt å begynne med det du kan best. Les korrektur på hele svaret til slutt.

28 Selve besvarelsen Gå rett på sak og hold deg til saken. Problemstilling bør være med i innledningen. Hva skal du undersøke? Og hvorfor? Bruk eksempler. Dette er et godt råd enten du skal besvare en språklig eller en litterær oppgave. Ved besvarelse av litterære oppgaver vil det ofte være aktuelt å vise til en spesifikk tekst. Skriv eksplisitt. Det er viktig at du overbevisende og tydelig fører leseren fra punkt til punkt. Gode overganger der du samler trådene, er derfor vesentlig. Bestreb deg på å vise faglighet. Få klart frem den faglige kunnskapen du har. Forklar faglige begreper som er sentrale i fremstillingen din. Relater besvarelsen til aktuell teori og relevant pensum. Det er viktig at besvarelsen ikke fremstår som en, ufaglig synsing.

29 Ellers: Bruk halvannen linjeavstand og skriftstørrelse 12. Den vanligste skrifttypen er Times New Roman Det er ikke krav om litteraturliste i en eksamensbesvarelse som er skrevet på skolen. Hjelpemidlene (for eksempel K06 og ordliste) er oppført på første side av eksamenssettet.I en eksamensbesvarelse må dere gjerne vise til pensumlitteraturen, for eksempel ved å skrive slik: ”I Elevens tekst presenterer Dagrun Skjelbred en modell for analyse av elevtekster, og i analysen min vil jeg bygge på denne modellen.” Eventuelle sitater skal markeres, både når dere siterer fra skjønnlitterære tekster, elevtekster eller K06. Sitatet skal alltid være ordrett. Korte sitater settes i anførselstegn. Lengre sitater markeres med innrykk og eventuelt mindre linjeavstand. Husk at avsnittsmarkering skaper orden og oversikt i teksten. Du bør velge én måte å markere avsnitt på: innrykk eller blanklinje. Du kan bruke mellomtitler dersom de mener det er behov for det. Gjør det lett for leseren å følge tankegangen din. Les korrektur. Tips for å unngå “ordblindhet”: Les teksten baklengs, da er det lettere å skille ordene fra hverandre og få øye på feil.

30 Når det gjelder nynorsk:
Sjekkliste: Har alle substantiv fått rett kjønn? Har alle substantiv fått rett ending? Verbending i infinitiv? Har verbene rett ending i presens? Sjekk spesielt følgende verb: seie, sjå, meine, finne, finnast, vere, verte/bli, lese, skrive Man og kun? Noen, nokre, nokon Ikke stol blindt på eventuelle retteprogrammer i Word.

31 Tiden frem til eksamen Les og diskuter pensum med medstudenter. Man kan snakke seg til innsikt. Hvis du liker å ta notater, notér på nynorsk. Hvordan kan en eksamensoppgave se ut? Lag et forslag eller ta utgangspunkt i arbeidskrav som er blitt gitt. Skriv en disposisjon, et utkast eller en besvarelse slik du ville skrevet den på eksamen. LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Et forsøk på å samle noen av trådene…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google