Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

• PERIODEN • IDEENE • PERSONENE Romantikken. Die Gretchentragödie  Utdrag fra Goethes FAUST, nærmere bestemt ”Gretchentragödie” Tanker om teksten: 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "• PERIODEN • IDEENE • PERSONENE Romantikken. Die Gretchentragödie  Utdrag fra Goethes FAUST, nærmere bestemt ”Gretchentragödie” Tanker om teksten: "— Utskrift av presentasjonen:

1 • PERIODEN • IDEENE • PERSONENE Romantikken

2 Die Gretchentragödie  Utdrag fra Goethes FAUST, nærmere bestemt ”Gretchentragödie” Tanker om teksten:  Hvilken sjanger er dette, og hvordan representerer teksten et sprang i sjanger ift. det vi har lest før?  Underholdning, spenning, komedie og tragedie.

3 Hva skal vi jobbe med? Sist snakket vi om nasjonalromantikk og om fokuset på det NORSKE Nå går vi videre med BAKGRUNNEN for dette, i løpet av timene skal vi svare på følgende: 1. Hvordan førte de filosofiske strømningene i tiden fram til romantikken? 2. Hva førte frem til romantikk, og nasjonalromantikk, i Norge? 3. Hvordan så tekstene i perioden ut, og hvordan var disse et resultat av sin tid?

4 Filosofi: Rousseau, Kant og Platon ROUSSEAU  Det naturlige menneske  Ødelegges av sivilisasjonen  Det naturlige menneske leder seg selv mot det uekte, siviliserte  Dermed oppstår behovet for en samfunnskontrakt, basert på ”the general Will”  POENG: Mennesket er styrt av FØLELSENE (selv om disse altså må beskjempes)

5 Filosofi: Rousseau, Kant og Platon KANT skiller mellom a priori og a posteriori kunnskap 1. A posteriori: Empiribasert, kan (teoretisk sett) alltid bli motbevist 2. A priori: Tankebasert, krever ikke empiriske bevis

6 Filosofi: Rousseau, Kant og Platon  Også i forholdet til hverandre må vi basere oss på a priori kunnskap, noe som leder Kant til det kategoriske imperativ. POENG: Mennesket er (som hos Rousseau) styrt av følelsene, og vi kan ikke stole på empirien nettopp fordi vi bruker følelsene til å TOLKE verden rundt oss.

7 Filosofi: Rousseau, Kant og Platon PLATON skrev hulelignelsen Skille mellom VITEN (ide) og ANTAGELSE, som vist i linjelignelsen til høyre POENG: Kun filosofene har innsikt i ideene, og det er dermed de som bør styre/lede

8 Samfunnsutvikling  Industrialisering og sentralisering  Ny arbeidsdisiplin (kombinert med det nye begrepet ”fritid”)  Lengsel tilbake til det naturlige, frie menneske  Tanken om individ mot samfunn slår igjennom  Det samme gjør tanken om det ubeviste

9 Hvordan ble dette videreført i romantikken?  Mennesket blir styrt av følelsene  Følelsene leder ikke nødvendigvis til noe godt, bør ofte kontrolleres  Verden består av to ”lag”: (1) den faktiske/empirien, og (2) av de bakenforliggende ideene  Dikterne har innsikt i ideene, som oftest er å finne i naturen (det altomfattende)  Poenget med diktningen er å søke innsikt i og formidle menneskets følelser og de bakenforliggende ideene  Autensitet og originalitet

10 Welhaven  Romantikker i INNHOLD: Dyrker geniet og følelsene i naturen  Ville bringe Norge til Europa, og Europa til Norge  Ledet det såkalte ”intelligenspartiet”  Ville overholde klassismens regler for diktningens FORM

11 An die Arbeit!  Digtets Aand av Welhaven, s. 390  Spørsmål til diktet ligger på ITL, i mappa litteraturhistorie

12 Historisk bakgrunn for romantikken i Norge  Til nå har vi snakket om..  Filosofien bak romantikken  Welhavens diktning (universalromantikk)  Vi går nå tilbake til NASJONALROMANTIKKEN  Hva skjedde egentlig i Norge på starten av 1800- tallet? Historien om Norge del 16 – Mirakelåret 1814.istorien om Norge del 16 – Mirakelåret 1814  Svare på spørsmål underveis, disse ligger på ITL

13 Wergeland  Den store nasjonalromantikkeren i norsk litt.hist.  Blander diktning og politisk engasjement  Ledet norskhetspartiet, ville løsrive Norge fra Danmark  Diktning basert på inspirasjon og øyeblikk, gjerne i fri form  Konflikt med Welhaven om alt…  ”Oppfant” begrepet ROMANTIKK i Norge

14 Siste innspurt…  Vi leser og hører Wergelands ”Vi ere en nasjon vi med”.Vi ere en nasjon vi med  Hvilke nasjonalromantiske trekk kan vi finne i sangen?  Barn  Natur  Det norske

15 Oppsummering Hva kan vi nå om perioden? 1. Hvordan førte de filosofiske strømningene i tiden fram til romantikken? 2. Hva førte frem til romantikk, og nasjonalromantikk, i Norge? 3. Hvordan så tekstene i perioden ut, og hvordan var disse et resultat av sin tid? Neste torsdag:  SKRIVEØKT (nynorsk) med utgangspunkt i perioden  Forberedelse: Lese godt på kapitlet om romantikken


Laste ned ppt "• PERIODEN • IDEENE • PERSONENE Romantikken. Die Gretchentragödie  Utdrag fra Goethes FAUST, nærmere bestemt ”Gretchentragödie” Tanker om teksten: "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google