Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Eventyr som litterær sjanger Sjangertrekk og struktur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Eventyr som litterær sjanger Sjangertrekk og struktur."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Eventyr som litterær sjanger Sjangertrekk og struktur

2 2 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Dagen i dag l Folkeeventyr og kunsteventyr l Eventyrsjangeren l Stilen l Episke lover l Greimas’ aktantmodell

3 3 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Historisk bakgrunn for eventyret i Norge –ævintyrr, aventura, adventure - dvs gammelt - fra ind/gr og rom myter –Perioden for eventyrene slik vi kjenner dem - 1300-1500 –Den sosiale situasjonen •stillestående jordbrukssamfunn (97% bønder) •ættesamfunn –Analfabeter - Hvordan memorere? –fortette, forenkle, konkretisere

4 4 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Folkediktning l Ukjent forfatter l Overlevd i muntlig tradisjon l Internasjonalt stoff og internasjonal tradisjon l Særegne nasjonale og lokale trekk l Mange varianter av samme eventyr, f eks 600 varianter av Presten og klokkeren. Internasjonal vandrelitteratur.

5 5 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Folkediktningens funksjon l underholdende - humor l oppdragende og kulturvernende l eskapisme (virkelighetsflukt) l kompensatorisk funksjon (erstatning) l nasjonalromantisk

6 6 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Hva er en sjanger? l Mønster for tekster; forventninger l Felles grunnleggende trekk i konkrete tekster, mao tekster med de samme grunnleggende trekkene tilhører samme sjanger l Normsystem i litteraturen l Faste og løse sjangre Eks fast: værmeldingen; løs romanen, diktet

7 7 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Særtrekk ved eventyrsjangeren (1) l Fiksjonsmarkering l Forteller l Persongalleri –typer - ett karaktertrekk dramatiseres - og roller –”flate”personer - uforanderlige, endimensjonale l Klart utpekt hovedperson

8 8 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Særtrekk ved eventyrsjangeren (2) l Handlingsgangen –Problem –Klar struktur - 3, 7, 12 –Omfordeling - sosialt og økonomisk –Lykkelig slutt - økonomisk omfordeling, varig kjærlighet

9 9 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Særtrekk ved eventyrsjangeren (3) l Struktur –Begynnelse og slutt –Enstrenget fortelling –Kronologi –Reise - hjemme-ute-hjem –Spenningskurve - et problem skal løses l Språklige formler

10 10 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Særtrekk ved eventyrsjangeren (4) l Den andre verden (kosmologien forskjellig fra vår) –Omskaping l Personifisering l Hjelp –magiske hjelpemidler - fløyte, skip –anonyme hjelpere - en gammel mann, en fugl på en grein

11 11 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Særtrekk ved eventyrsjangeren (4) l Polarisering - ulike verdier er klart satt opp mot hverandre l Ikke tid- og stedfestet l Folkeeventyret - en død sjanger?

12 12 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Eventyrstilen l Formelfast stil, jf Olriks episke lover nedenfor l Rytmisk stil - regler og språklek l Dynamisk handlingsgang l Talemålsgrunnlag fra de ulike dialekter l Nedskriving på dansk-norsk i 1840- årene

13 13 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Olriks episke lover (9) l innledningslov, lov om handlingsenhet, midtpunktloven, totallsloven, motsetningsloven, tretallsloven, tvillingloven, loven om bakvekt, hvileloven

14 14 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Greimas’ aktantmodell l viser forholdet mellom personene l 6 grunnleggende aktanter l aktør = den enkelte, medvirkende person l modellen går på to plan - horisontalt og vertikalt l helten = subjektet - som har et bestemt prosjekt

15 15 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Ulike typer eventyr l Dyreeventyr l Skjemteeventyr l Egentlige eventyr –Legendeeventyr –Egentlige eventyr –Novelleeventyr


Laste ned ppt "1 Eventyr som litterær sjanger/AnneF 06-07.09.99 Eventyr som litterær sjanger Sjangertrekk og struktur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google