Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pastoral ledelse i en sentrumsmenighet i omstilling, med særlig vekt på menighetens ungdomsdiakoni Knut Kittelsaa – PLU 2003-2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pastoral ledelse i en sentrumsmenighet i omstilling, med særlig vekt på menighetens ungdomsdiakoni Knut Kittelsaa – PLU 2003-2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pastoral ledelse i en sentrumsmenighet i omstilling, med særlig vekt på menighetens ungdomsdiakoni Knut Kittelsaa – PLU 2003-2005

2 Bakgrunnen  Sentrumsmenighet i sterk omstilling:  fortetning og sentrumsorientert utbygging  sterk foryngelse i befolkningen  mange enpersonshusholdninger  mye inn- og utflytting  ung, urban livsstil  store ungdomsdiakonale utfordringer

3 Målet  Avklare, skjerme og styrke sokneprestens pastorale lederansvar i arbeidet med å utvikle kontakten med de unge i menigheten.  Delmål:  soknediakonen som ungdomsdiakon  etablere ungdomsarbeid  utvikle ungdomsledere

4 Fokuseringspunktene  Hva er pastoral ledelse i denne menigheten?  Hva er ungdomsdiakoni i denne menigheten?  Hvordan rekruttere, motivere og utvikle unge medarbeidere i denne menigheten?  Konsekvenser og virkninger for gudstjeneste- og forkynnelsesarbeidet…

5 Virkeligheten/alvoret Diakonstillingen sperret fra 1.4.2004 og minst ut 2005 Diakonstillingen sperret fra 1.4.2004 og minst ut 2005 Menighetens sykehjems omstilling krevde mye ekstra innsats Menighetens sykehjems omstilling krevde mye ekstra innsats Harde budsjettkutt en pastoral utfordring: Motvirke motløshet, skape ny entusiasme Harde budsjettkutt en pastoral utfordring: Motvirke motløshet, skape ny entusiasme

6 Resultatene  Lyktes ikke å etablere ungdomsarbeid/utdanne ungdomsledere  Ny fokusering på pastoral ledelse i menigheten  Arbeidet med menighetens mål/oppgaver mer målrettet og engasjert  Kontakten innen staben og mellom stab og menighetsråd styrket  Gudstjeneste- og prekenarbeid utvikler seg positivt, ifølge respons  Voksende trygghet som pastoral leder

7 Konklusjonene Prosjektet har avklart og styrket pastoral ledelse i vår menighet. Prosjektet har avklart og styrket pastoral ledelse i vår menighet. Det har derimot ikke lykkes å skjerme pastorale ledelsesoppgaver i forhold til annen aktivitet. Det har derimot ikke lykkes å skjerme pastorale ledelsesoppgaver i forhold til annen aktivitet. Sammen med PLUkurset har prosjektet gjort meg godt og medført modning. Sammen med PLUkurset har prosjektet gjort meg godt og medført modning. Erfaringene er tatt inn i menighetens årsmelding. Erfaringene er tatt inn i menighetens årsmelding.

8


Laste ned ppt "Pastoral ledelse i en sentrumsmenighet i omstilling, med særlig vekt på menighetens ungdomsdiakoni Knut Kittelsaa – PLU 2003-2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google