Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktmodellering: Egenskaper, spesifikasjoner og B3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktmodellering: Egenskaper, spesifikasjoner og B3"— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktmodellering: Egenskaper, spesifikasjoner og B3

2 Produktegenskaper Inngående forståelse av brukeren og bruksmåte er en forutsetning for å skape konkurransekraft. Brukeren er kilden til gode produktegenskaper. Følgende beskrivelser presenteres: Bruker, Bruksmåte og Brukssituasjon Brukerkravspesifikasjon Teknologispesifikasjon Produktspesifikasjon

3 kvalitet er graden av oppfyllelse av brukerens forventninger
Produktegenskaper Hva er kvalitet? kvalitet er graden av oppfyllelse av brukerens forventninger

4 Produktegenskaper o     Brukeren utpeker selv hva han oppfatter som kvalitet og tillegger den verdi etter en personlig målestokk. Konstruktøren må sørge for å gjøre kvalitet objektivt og målbart.  Brukeren har behov og forventninger til kvaliteten av det produkt som oppfyller et behov. Konstruktøren fastlegger den forretningsmessige synsvinkelen.

5 Kvalitet To interessentgrupper, to typer kvalitet Q-egenskaper; kvalitetsegenskaper, dvs. de egenskaper som tilgodeser de eksterne interessenter hvor brukeren er den viktigste. q-egenskaper; dvs. de effektivitetsegenskaper som tilgodeser de interne interesser. “Store Q” “Lille q”

6 Kvalitet handler om produktegenskaper
Store-Q: Et mål på i hvilken grad produktet oppfyller brukernes og kundenes ønsker og forventninger Lille-q: Et mål på i hvilken grad det enkelte eksemplar oppfyller bedriftens interne spesifikasjoner

7 Q Kvalitet Vi må vite: hvilke brukere/brukergrupper
hva de legger vekt på – hva de liker og ønsker hva som vil få dem til å kjøpe et produkt   Dårlig sykkel / god sykkel?

8 Produktegenskaper Pliktegenskaper:
Egenskaper som alle produkter i aktuelle gruppe forventes å ha Posisjoneringsegenskaper: Egenskaper som gjør det enkelte produktet unikt eller gir det spesielle kvaliteter fra et bruker/kunde-perspektiv Bidrar ikke til å selge produktet, men hvis de mangler .... Skal skape begeistring!

9 q Kvalitet Vi må vite: hvilke leverandører, hvilke komponenter
hvor skal det produseres og av hvem egenskaper ved produksjons- og leveransesystemet   Dårlig sykkel / god sykkel?

10 Komponenters grunnegenskaper
Når man skal beskrive en komponent, bruker man grunnegenskapene: Form Dimensjoner Overflate Materiale .. og for sammensatte produkter har vi i tillegg: Struktur

11 Hvordan komme fram til en spesifikasjon?
Bruker, Bruksmåte, Brukssituasjon Produkt-spesifikasjon Marked Omforming til tekniske kriterier Teknologianalyse Teknologi

12 Spesifikasjon Bruker og bruksanalyser
Det er tre grunnleggende spørsmål vi må finne svar på: Hvem er brukeren? I hvilke situasjoner brukes produktet? Hvordan brukes det? B3 = Bruker + Brukssituasjon + Bruksmåte

13 Spesifikasjon Bruker og bruksanalyser
Interessentanalyse: Også andre enn brukerne har interesse av at produktet har gode egenskaper Salgsfolk Vedlikeholds- og renholdsfolk Transportfolk Administrasjons- og innkjøpsfolk Sluttbrukere Resirkulering og renovasjon Hvem tar beslutningen om å kjøpe produktet? Hva er avgjørende for den som tar denne beslutningen?

14 Spesifikasjon Bruker og bruksanalyser Interessentkart
(andre interessenter) ... Bruker god å skjenke av lett å forstå holder på varmen pen på bordet Butikk pen fin innpakning lite volum god fortjeneste-margin få varianter passer i hyllene Transportør lite volum tåler hard behandling solid innpakning Rengjøringsfolk tåler oppvask-maskin lett å holde rein Innkjøper lav pris tåler oppvask-maskin null vedlikehold Produsent ...

15 Spesifikasjon Brukerprofil Bruker og bruksanalyser - Brukere (kunder)
Fysiske egenskaper som for eksempel: Kroppsmål (er brukeren for eksempel et barn?) Spesielle behov (om brukeren for eksempel er funksjonshemmet) Statistiske data som for eksempel: Alder Kjønn Språk Mentale egenskaper som for eksempel: Evne til å tilegne seg nye bruksmåter Evne til å forstå brukerveiledninger (det er for eksempel forskjell på barn, ungdom voksne og eldre). Spesielle egenskaper Utdanning Yrke Generelle interesser Smak og preferanser (dette kan fortelle mye om hva slags ”type” brukeren er. Hjelper til å gi konstruktøren et bilde av en virkelig person). Brukerens forhold til produktet Er brukeren vandt til denne type produkt? Er dette en ekspertbruker, hobbybruker eller av en noe mer motvillig karakter? Hva vil denne brukeren oppfatte som pliktegenskaper ved vårt produkt, og hva vil oppfattes som posisjoneringsegenskaper?

16 Spesifikasjon Beskrivelser; Brukerprofil

17 Spesifikasjon Bruker og bruksanalyser; Brukeren (kunder);
Brukssituasjon Finn de typiske situasjonene! Hvem bruker produktet? Når? I hvilken anledning? Under hastverk? Osv. Om vi tenker på ei kaffekanne vil typiske brukssituasjoner kunne være: Når familien er samlet foran TVen. I alle slags kaffeslaberas. På stuebordet sammen med en dunk heimbrent et sted i Trøndelag. På kjøkkenbenken mens den vaskes. Foran kaffetrakteren mens den fylles. På bordet på et møterom. ...finn andre typiske situasjoner...

18 Spesifikasjon Bruker og bruksanalyser; Brukeren (kunder); Bruksmåte
Hvordan brukes produktet? Ting det kan være viktig å ta rede på om bruken av ei kaffekanne er for eksempel: Hvordan fylles den? Fylles den med kaffe eller vann? Står den lenge før den tømmes? Vaskes den i maskin eller for hånd? Tømmer folk selv i koppene sine eller serveres de av andre? Transporteres den langt mellom fylle- og tømmested?

19 Spesifikasjon Beskrivelser; Storyboard (bruksmåte og brukssituasjon)

20 Spesifikasjon Noen vanlige spørsmål: Hvordan bruker du produktet?
Hva er det liker ved eksisterende produkt? Hva er det du misliker med eksisterende produkt? Hvilke forbedringer vil du foreslå? Metoder for observasjon og datainnsamling. Brukerintervju Observasjoner av produktet i bruk Statistiske metoder Fokusgruppe Intervju Gjennom å snakke med brukere får vi innblikk i deres opplevelse av et produkt. Skal vi forbedre en kaffekanne bør vi spørre hvilke problemer brukerne opplever med dagens modeller av kaffekanna. Vi bør også spørre når, hvor og hvordan de bruker kaffekanner. Vi kan da for eksempel få svar som: ”Jeg bruker kaffekanner på kontoret. Når vi skal ha et møte ber jeg sekretæren fylle opp ei kanne å sette på møterommet. Vi tømmer den gjerne løpet av møtet.” I dette tilfellet bør vi også snakke med sekretæren som faktisk fyller kanna.

21 Spesifikasjon Problemer med intervju som teknikk i produktutvikling
”Vanlige mennesker” forholder seg til ting som fins – mens produktutvikling handler om ting som ennå ikke fins ”Drømmeproduktet” er ofte et eksisterende, men veldig dyrt produkt Det var ingen brukere som ønsket seg discman eller sms eller digitale kameraer – det kom fra forskningsmiljøene ... derfor må man vite hva man kan få ut av et intervju, og ha realistiske forventninger

22 Spesifikasjon Metoder for observasjon og datainnsamling. Observasjon
Observasjon er en god kilde til informasjon om et produkt i bruk. Observasjoner utfyller intervjuer godt, fordi vi her har muligheten til å se problemene brukerne selv ikke er klar over. Vi vil ofte se at disse to metodene glir over i hverandre på en naturlig måte. Dokumentér Vær som et barn Vær som en marsboer Vær misfornøyd Tenk verb Innlevelse Forvent det uventede Vær tilstede på en naturlig måte

23 Spesifikasjon

24 Spesifikasjon Teknologispesifikasjon
Finn ut hvilke teknologier som benyttes i dagens produkter (egne og fra konkurrenter) Finn ut hva som er nye trender, kommende teknologier Kartlegg bedriftens egen utvikling av nye teknologier – Har det vært teknologiutvikling i bedriften som kan brukes? Tjoks med skrunøkkel alt 1: med håndskruing alt 2: med håndskruing og lås Tannhjulsgiring alt 1: planetgir Justerbart pådrag alt 1: potensiometer

25 Spesifikasjon Produktkravspesifikasjon
Omforming til tekniske kriterier Marked Bruker, Bruksanalyse, Brukssituasjon Produktkrav-spesifikasjon Teknologi-spesifikasjon Teknologi

26 Spesifikasjon

27 Produktkrav- spesifikasjon

28 Spesifikasjon Dagens utfordring:
Hva kjennetegner et godt produkt? Hvordan kan vi skape produkter med stor konkurransekraft?

29 Dagens produkt 1 Brukere? Brukssituasjoner? Bruksmåter? Interessenter?
Brukerkrav? Konkurransekraft?

30 Dagens produkt 2 Brukere? Brukssituasjoner? Bruksmåter? Interessenter?
Brukerkrav? Konkurransekraft?

31 Dagens produkt 2b

32 Dagens produkt 3 Brukere? Brukssituasjoner? Bruksmåter? Interessenter?
Brukerkrav? Konkurransekraft?


Laste ned ppt "Produktmodellering: Egenskaper, spesifikasjoner og B3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google