Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA Gjesteforelesning SIG4032 NATURGASS 4. September 2001 NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA Gjesteforelesning SIG4032 NATURGASS 4. September 2001 NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA Gjesteforelesning SIG4032 NATURGASS 4. September 2001 NTNU

2 2 NATURGASS I NORGE NORGE, EN ENERGISTORMAKT Norges andel av energiproduksjon i Vest-Europe (EU+Norge) 30% av vannkraftproduksjonen 45% av gassreservene 75% av oljereservene Norge har i dag kontraktsfestede leveranser av naturgass på ca. 70 GSm3/år Det norske forbruket utgjør kun 1% av det europeiske! Ressursen forventes å gi grunnlag for norsk gassvirksomheten i opp mot 100 år

3 3 NATURGASS I NORGE Tre ilandføringssteder for naturgass: Kårstø: (20 GSm3/yr) Statpipe, Sleipner Condensate, Åsgard Transport Norpipe, Europipe II Kollsnes: (25 GSm3/yr) Troll gas Zeepipe, Franpipe, Europipe I Tjeldbergodden: (0,7 Gsm3/yr) Heidrun Tjeldbergodden industripark

4 4 NATURGASS I NORGE INTERCONSULT ASA Interconsult ASA er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med mer enn 700 medarbeidere fordelt på kontorer i Norge og utlandet Det internasjonale engasjementet kanaliseres gjennom det heleide datterselskapet Interconsult International AS Interconsult utøver sin kjerneaktivitet innen sektorene tekniske installasjoner og bygg, infrastruktur og samfunn, samt energi og miljø Interconsult har vært engasjert som rådgiver i samtlige landbaserte prosjekter i Norge innen distribusjon av naturgass Gassnor Naturgass Trøndelag Stamgass Naturgass Vest Grenland

5 5 NATURGASS I NORGE Gasnor: Norsk pioner innen distribusjon av naturgass Hovedkontor på Karmøy i Rogaland Distribusjonsnett i Karmøy og Haugesund kommuner Kundegrunnlaget er primært basert på industribedrifter og større yrkesbygg som sykehus hotell etc., men andre brukere er aktuelle etter hvert som ledningene når nye områder To fyllestasjoner for kjøretøy (CNG) i drift, og leverer naturgass til ca 70 biler og busser Fakta: Antall ansatte9 Gassledningsnett29 km Naturgasslev.35,6 mill Sm3 (1999) Transportca 70 kjøretø MiljøgevinsterCO2 ca 27.500 tonn/år (eksempel)SO2 ca 554 tonn/ NOx ca 75 tonn/år

6 6 NATURGASS I NORGE

7 7

8 8 Naturgass Vest: Høytrykks gassledning fra Troll gassbehandlingsanlegg på Kollsnes til Kollsnes Næringspark (ca 3 km) Kontraktsfestede leveranser på 100 GWh (10 MSm3/år) Kollsnes Næringspark: Naturgass Vest: CNG til mottaksstasjoner i Bergen GE Energy: Teststasjon for gassturbiner Cod Culture Norway : Torskeyngel Andre planer: Akvakultur, veksthus, kraft/varmeverk, LNG (små-skala), luftgassfabrikk, bioprotein Planlegger rørledning til Bergen

9 9 NATURGASS I NORGE Gassregion Midt-Norge:

10 10 NATURGASS I NORGE Tjeldbergodden: Tjeldbergodden industripark Metanol830 000 tonn LNG 10 000 tonn Bioprotein 10 000 tonn Luftgassfabrikk 23 000 tonn Bioparken Akvakultur Piggvar 6 000 tonn Kveite (settefisk)700 000 stk. Multienergi Akva: Overføring av spillvarme til bioparken

11 11 NATURGASS I NORGE Industrikraft Midt-Norge: 800 MW kraft/varmeverk på Skogn Planlegges integrert med ny papirlinje hos Norske Skog

12 12 NATURGASS I NORGE Naturgass Trøndelag: Salg av naturgass til sluttbrukere i Midt-Norge Trondheim Verdal Orkanger

13 13 NATURGASS I NORGE Verdalsregionen: Identifisert 8 forretningsmulighter basert på lokale forutsetninger

14 14 NATURGASS I NORGE

15 15 NATURGASS I NORGE Trondheim: Identifisert markedspotensiale basert på eksisterende energiforbrukere Fase 0: Peterson Ranheim Fase I: Ringnes 9 MSm3/år Fase II: RIT 17 MSm3/år Fase III:Sluppen 11 MSm3/år

16 16 NATURGASS I NORGE Orkanger: Produksjon av Carbon Black Utnyttelse av hydrogen til el-produksjon i brenselcelle

17 17 NATURGASS I NORGE Andre regioner: GRENLAND: Skagerak Energi, Statoil, Hydro Energi og Gasnor gjennomfører nå et forprosjekt for lønnsom distribusjon av naturgass i Grenlandsområdet I forprosjektet skal marked, traseer (for rørledning), tekniske løsninger, kostnader og økonomi kartlegges og beskrives Forprosjektet ferdigstilles i løpet av høsten 2001 STAVANGER-OMRÅDET JærGass-prosjektet i regi av Lyse Gass Høytrykksledning over Bokna-fjorden tilkoblet Europipe II Landfall i Risavika i Sola? Risavika Næringspark under vurdering

18 18 NATURGASS I NORGE Transportsektoren : 90% reduksjon i NOX ved overgang fra diesel til naturgass Buss Ferger Annen flåtetrafikk MS Glutra (LNG) CNG fyllestasjon

19 19 NATURGASS I NORGE Offentlig satsning for å etablere infrastruktur: SIVA (Selskapet for Industrivekst) har undertegnet en intensjonsavtale med Industrikraft Midt-Norge og Naturgass Trøndelag Ønsker å se på muligheten for å bygge ut et distribusjons- system for naturgass i Midt-Norge Hovedrør fra Tjeldbergodden til Skogn og med grenrør til steder langs Trondheimsfjorden der det er markedsgrunnlag for salg av naturgass Gassrørledningen vil koste mellom 1.3 og 1.5 milliarder kroner Gassutvalgets innstilling: http://www.dna.no/archive/dokumenter/01/01/gassw049.pdf


Laste ned ppt "1 UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA Gjesteforelesning SIG4032 NATURGASS 4. September 2001 NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google