Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser

2 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser
Innhold - rutineundersøkelser Behov og anvendelse av rutinedata Densitets- og porøsitetsforhold Kornfordeling Materialbetegnelser - identifikasjon Vanninnhold- og konsistensgrenser Enkle skjærstyrkebestemmelser Spesielle rutineundersøkelser Eksempler og mini-øvinger

3 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Hensikt med rutineundersøkelser
Visuell inspeksjon og vurdering prøvens tilstand geometri og kontinuitet spor av prøveforstyrrelse (sprekker, omrørte soner etc.) lukt, smak, spesielle fenomener geologisk opprinnelse Klassifisering og identifisering av jordprøven materialbetegnelse etter opprinnelse, sammensetning og kornfordeling vekt-volum forhold plastisitet skjærstyrke Mikro-lagdeling/tekstur Stjørdal silt Based on classification from field and laboratory test, a general classification of the Halsen silt deposit is given as shown in the figure. The deposit is dominated by silt from about 4 meters depth, but with frequent layers and bonds of contrasting clay and sand. As indicated on the photo of a sliced sample, the soil texture may be rather complex, and variations in this pattern will obviously influence the soil behaviour in small scale laboratory and field tests. This phenomenon should be kept in mind when discussing the results from various field and laboratory test methods obtained in this study. Sand-linser Leir-linser

4 Korrelasjoner mellom rutinedata og mekaniske parametre
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - bruk av rutinedata Korrelasjoner mellom rutinedata og mekaniske parametre Eks. vanninnhold w - modultall m

5 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - vurdering av geologisk bakgrunn

6 Stempelprøvetaking Forstyrrede soner
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Prøvetaking og prøveforstyrrelse - inndeling av prøvestreng Stempelprøvetaking Forstyrrede soner Prøver for styrke- og deformasjonstesting Some comments should be made concerning small diameter piston sampling in silty soils, the principles of which are indicated to the left on this picture. It is generally regarded as difficult to obtain high quality samples in loose silt, similar to that encountered on the Halsen silt site. As indicated to the right on this figure, the influence of the sampling process may tend to compress the soil, and also lead to some distortion of the soil structure close to the cylinder wall. Even if the utmost care was shown during sampling at the test site, this feature should be kept in mind when evaluating laboratory test data presented herein.

7 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Prøvetaking og prøveforstyrrelse - visuell klassifisering
Some comments should be made concerning small diameter piston sampling in silty soils, the principles of which are indicated to the left on this picture. It is generally regarded as difficult to obtain high quality samples in loose silt, similar to that encountered on the Halsen silt site. As indicated to the right on this figure, the influence of the sampling process may tend to compress the soil, and also lead to some distortion of the soil structure close to the cylinder wall. Even if the utmost care was shown during sampling at the test site, this feature should be kept in mind when evaluating laboratory test data presented herein.

8 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - prøveidentifikasjon
Prøvested Prøvetakingsdata (nivå, prøvetaker, operatør etc.) Tidspunkt for prøvetaking Tidspunkt for prøveutskyvning Karakterisering av prøven - visuell bestemmelse Geologisk betegnelse Spesielle forhold ved prøven  Observasjoner føres inn på laboratorieskjema!  All informasjon til saksbehandler!

9 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - definisjon av kornform
Kornform avhengig av: mineralogi geologisk opprinnelse

10 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - jordarters vekt - volumforhold

11 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Typer rutineundersøkelser
Prøveåpning med visuell inspeksjon og vurdering vanninnhold (w) Atterberg konsistensgrenser flytegrense (wl) plastisitetsgrense (wp) svinngrense (ws) Densitet intakt prøve (r) Korndensitet (rs) Klassifiserende skjærstyrke konusforsøk (su, sr, St) enaksielt trykkforsøk (su, ef) Spesielle rutineforsøk kornfordeling (sikting, slemming) mineralogi organisk innhold, humus saltinnhold porøsitetsgrenser (nmax, nmin sand) mikroskopering Based on classification from field and laboratory test, a general classification of the Halsen silt deposit is given as shown in the figure. The deposit is dominated by silt from about 4 meters depth, but with frequent layers and bonds of contrasting clay and sand. As indicated on the photo of a sliced sample, the soil texture may be rather complex, and variations in this pattern will obviously influence the soil behaviour in small scale laboratory and field tests. This phenomenon should be kept in mind when discussing the results from various field and laboratory test methods obtained in this study.

12 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - bestemmelse av densitet
Densitet liten ring Korndensitet - pyknometer

13 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - kornfordelingskurver
Cu = d60/d10

14 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - prinsipper for sikteanalyse
Sikting av materiale > 75 mm Tørrsikting for < 5 % materiale i silt-/leirfraksjon Vasking av materiale med våtsikting ved finstoffrike materialer (> 5 %) Sikting av materiale i maskinsikt eller manuell siktesats

15 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - prinsipper for slemmeanalyse
Hydrometer Stoke’s lov for sedimentering av ideelle kuler: d = Ch/t C = konstant, h/t = hastighet

16 Etter leirinnhold % < 2 mm (for materiale < 20 mm)
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - materialbetegnelser Etter leirinnhold % < 2 mm (for materiale < 20 mm) > 30% : leire % : leire, øvrige fraksjoner i adjektivform etter innhold 5 - 15% : adjektivform leirig etc. < 5% : angis ikke (evt. leirfattig) Etter innhold av øvrige fraksjoner Silt: > 45% + tillegg i adj.form % siltig etc. <15% angis ikke Sand, grus: > 60% + tillegg i adj.form % sandig, grusig etc. Morene: < 15% silt: grusig 15-35% silt: sandig > 35% silt: siltig

17 Materialbetegnelser, eksempler: Benevn disse jordartene:
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - materialbetegnelser Materialbetegnelser, eksempler: Benevn disse jordartene: Jordart 1: 20 % leir, 70 % silt, 10 % sand Jordart 2: 32 % leir, 68 % silt Jordart 3: 60 % sand, 20 % silt, 10 % leir, 10 % grus Jordart 4: 65 % grus, 20 % sand, 15 % silt

18 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - leirers naturlige vanninnhold
w (%) = ww/ws 24 t ved 105oC i tørkeskap Tørking i mikrobølgeovn til stabil vekt

19 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Plastisitet - leirers konsistensgrenser

20 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Plastisitet - bestemmelse av flytegrense wl
25 slag, spalte lukkes over lengde 12 mm

21 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Plastisitet - bestemmelse av flytegrense wl

22 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Plastisitet - bestemmelse av plastisitetsgrense wp
Vanninnholds- bestemmelse  wp Oppsprekking ved diameter 3.2 mm

23 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Plastisitet - klassifisering for plastisitet Ip

24 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Plastisitet - leirers aktivitet A = Ip/% < 2mm

25 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - konusforsøk
Based on classification from field and laboratory test, a general classification of the Halsen silt deposit is given as shown in the figure. The deposit is dominated by silt from about 4 meters depth, but with frequent layers and bonds of contrasting clay and sand. As indicated on the photo of a sliced sample, the soil texture may be rather complex, and variations in this pattern will obviously influence the soil behaviour in small scale laboratory and field tests. This phenomenon should be kept in mind when discussing the results from various field and laboratory test methods obtained in this study. Konusinntrykk, i (mm) 400 g 100 g 60 g 10 g

26 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Konusforsøk - bestemmelse av udrenert skjærstyrke
Based on classification from field and laboratory test, a general classification of the Halsen silt deposit is given as shown in the figure. The deposit is dominated by silt from about 4 meters depth, but with frequent layers and bonds of contrasting clay and sand. As indicated on the photo of a sliced sample, the soil texture may be rather complex, and variations in this pattern will obviously influence the soil behaviour in small scale laboratory and field tests. This phenomenon should be kept in mind when discussing the results from various field and laboratory test methods obtained in this study. Konusinntrykk, i (mm)

27 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - enaksielt trykkforsøk

28 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Enaksielt trykkforsøk - bestemmelse av udrenert skjærstyrke
= 0 a = 45 + fc/2

29 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - udrenert skjærstyrke
Treaksialforsøk NC - linje Rutinedata ~ 0.25(svo’+a)

30 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - definisjon av lagringstetthet
= (n - nmin)/(nmax - nmin)

31 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - bestemmelse av porøsitetsgrenser
sand sand nmax - bestemmelse nmin - bestemmelse

32 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Borprofil fra rutineundersøkelser


Laste ned ppt "TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google