Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser

2 Innhold - rutineundersøkelser –Behov og anvendelse av rutinedata –Densitets- og porøsitetsforhold –Kornfordeling –Materialbetegnelser - identifikasjon –Vanninnhold- og konsistensgrenser –Enkle skjærstyrkebestemmelser –Spesielle rutineundersøkelser –Eksempler og mini-øvinger

3 Sand-linserLeir-linser n Visuell inspeksjon og vurdering –prøvens tilstand geometri og kontinuitet spor av prøveforstyrrelse (sprekker, omrørte soner etc.) lukt, smak, spesielle fenomener –geologisk opprinnelse n Klassifisering og identifisering av jordprøven –materialbetegnelse etter opprinnelse, sammensetning og kornfordeling –vekt-volum forhold –plastisitet –skjærstyrke Mikro-lagdeling/tekstur Stjørdal silt TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Hensikt med rutineundersøkelser

4 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - bruk av rutinedata Korrelasjoner mellom rutinedata og mekaniske parametre Eks. vanninnhold w - modultall m

5 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - vurdering av geologisk bakgrunn

6 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Prøvetaking og prøveforstyrrelse - inndeling av prøvestreng Stempelprøvetaking Forstyrrede soner Prøver for styrke- og deformasjonstesting

7 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Prøvetaking og prøveforstyrrelse - visuell klassifisering

8 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - prøveidentifikasjon Prøvested Prøvetakingsdata (nivå, prøvetaker, operatør etc.) Tidspunkt for prøvetaking Tidspunkt for prøveutskyvning Karakterisering av prøven - visuell bestemmelse Geologisk betegnelse Spesielle forhold ved prøven  Observasjoner føres inn på laboratorieskjema!  All informasjon til saksbehandler!

9 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - definisjon av kornform Kornform avhengig av: mineralogi geologisk opprinnelse

10 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - jordarters vekt - volumforhold

11 –Prøveåpning med visuell inspeksjon og vurdering –vanninnhold (w) –Atterberg konsistensgrenser flytegrense (w l ) plastisitetsgrense (w p ) svinngrense (w s ) –Densitet intakt prøve (  ) –Korndensitet (  s ) –Klassifiserende skjærstyrke konusforsøk (s u, s r, S t ) enaksielt trykkforsøk (s u,  f ) –Spesielle rutineforsøk kornfordeling (sikting, slemming) mineralogi organisk innhold, humus saltinnhold porøsitetsgrenser (n max, n min sand) mikroskopering TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Typer rutineundersøkelser

12 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - bestemmelse av densitet Densitet liten ringKorndensitet - pyknometer

13 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - kornfordelingskurver C u = d 60 /d 10

14 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - prinsipper for sikteanalyse Sikting av materiale > 75  m Tørrsikting for < 5 % materiale i silt-/leirfraksjon Vasking av materiale med våtsikting ved finstoffrike materialer (> 5 %) Sikting av materiale i maskinsikt eller manuell siktesats

15 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - prinsipper for slemmeanalyse Stoke’s lov for sedimentering av ideelle kuler: d = C  h/t C = konstant, h/t = hastighet Hydrometer

16 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - materialbetegnelser –Etter leirinnhold % < 2  m (for materiale < 20 mm) > 30% : leire 15 - 30% : leire, øvrige fraksjoner i adjektivform etter innhold 5 - 15% :adjektivform leirig etc. < 5% : angis ikke (evt. leirfattig) –Etter innhold av øvrige fraksjoner Silt:> 45% + tillegg i adj.form 15 - 45% siltig etc. <15% angis ikke Sand, grus:> 60% + tillegg i adj.form 20 - 60% sandig, grusig etc. Morene:< 15% silt: grusig 15-35% silt: sandig > 35% silt: siltig

17 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - materialbetegnelser Materialbetegnelser, eksempler: n Benevn disse jordartene: –Jordart 1: 20 % leir, 70 % silt, 10 % sand –Jordart 2: 32 % leir, 68 % silt –Jordart 3: 60 % sand, 20 % silt, 10 % leir, 10 % grus –Jordart 4: 65 % grus, 20 % sand, 15 % silt

18 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - leirers naturlige vanninnhold w (%) = w w /w s 24 t ved 105 o C i tørkeskapTørking i mikrobølgeovn til stabil vekt

19 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Plastisitet - leirers konsistensgrenser

20 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Plastisitet - bestemmelse av flytegrense w l 25 slag, spalte lukkes over lengde 12 mm wl:wl:

21 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Plastisitet - bestemmelse av flytegrense w l

22 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Plastisitet - bestemmelse av plastisitetsgrense w p Oppsprekking ved diameter 3.2 mm Vanninnholds- bestemmelse  w p

23 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Plastisitet - klassifisering for plastisitet I p

24 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Plastisitet - leirers aktivitet A = I p /% < 2  m

25 Konusinntrykk, i (mm) TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - konusforsøk 400 g 100 g60 g10 g

26 Konusinntrykk, i (mm) TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Konusforsøk - bestemmelse av udrenert skjærstyrke

27 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - enaksielt trykkforsøk

28 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Enaksielt trykkforsøk - bestemmelse av udrenert skjærstyrke = 0  = 45 +  c /2

29 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - udrenert skjærstyrke  – NC - linje Rutinedata Treaksialforsøk ~ 0.25(  vo ’+a)

30 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - definisjon av lagringstetthet = (n - n min )/(n max - n min )

31 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser - bestemmelse av porøsitetsgrenser n max - bestemmelsen min - bestemmelse sand

32 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Borprofil fra rutineundersøkelser


Laste ned ppt "TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Rutineundersøkelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google