Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring Osloprøver i naturfag november 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring Osloprøver i naturfag november 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring Osloprøver i naturfag november 2008

2 Hovedpunkter 1)Hva måler prøvene og hvordan? 2)Hva forteller resultatene? 3)Hvor ligger utfordringene? 4)Hvordan følge opp egne resultater?

3 1) Hva måler prøvene og hvordan? a)Tar ”temperaturen” på det faglige nivået b)Måler kunnskaper og ferdigheter innenfor hovedområder c)Kompetansemålene utgangspunkt for oppgavekonstruksjon d)Grunnleggende ferdigheter e)Hverdagsforestillinger og feilforestillinger

4 1) Hva måler prøvene og hvordan? Noen begreper knyttet til tester og testing: •Validitet •Reliabilitet og korrelasjon •Standardavvik •Z-skåre •Målefeil

5 a) Validitet •Om vi måler det vi utgir oss for å måle •Summen av evidens for og konsekvensene av tolkning og bruk av testresultatene

6 1)Rekkefølge av oppgaveformat 2)Rekkefølge av oppgaver 3)Informasjon 4)Tid 5)Forstyrrelser 6)Juks 7)Relevant testinnhold 8)Testens indre struktur 9)Testens ytre struktur 10) Underliggende prosesser 11) Endres prosessene over tid? 12) Påvirkes resultatet av nye læreplaner? a) Validitet

7 b) Reliabilitet og korrelasjon •Pålitelighet •Konsistent •Tilfeldige feil •Systematiske feil NavnRettet lærer 1 Rettet lærer 2 Felix2726 Flavia2627 Fabio25 NavnRettet lærer 1 Rettet lærer 2 Felix2728 Flavia2627 Fabio2526 Tilfeldig feil: To sensorer retter litt forskjellig s.a. ”resultatlista” endrer seg: lav korrelasjon og påliteligheten synker Systematisk feil: Den ene sensoren gir systematisk ett poeng mer s.a. ”resultatlista” er identisk: høy korrelasjon og høy pålitelighet

8 b) Reliabilitet og korrelasjon •TIMSS er en pålitelig test •Dersom Osloprøven plasserer elevene i samme rekkefølge som TIMSS, er Osloprøven pålitelig •Dette kan vi ikke undersøke – hva gjør vi?

9 b) Reliabilitet og korrelasjon •Vi deler Osloprøven i to og korrelerer halvdelene med hverandre! •Dersom halvdelene plasserer elevene i samme rekkefølge, har vi høy indre konsistens reliabilitet •Indre konsistens reliabilitet uttrykkes ved α •Hva gjør vi for å øke α ?

10 b) Reliabilitet og korrelasjon •Vi piloterer oppgavene! •Vi velger ut oppgaver som korrelerer høyt med totalskåre •Disse oppgavene vurderer elevene konsistent Flervalgs- oppgave Totalskåre pilot 27 26 1. 0. 7 6

11 c) Standardavvik La eleven i har skåresum x i La gjennomsnittet være X Elevens avvik fra middelverdien: x i -X Eks: x i - X = 9 - 25,4 = - 16,4 Elever under gjennomsnittet har negativt avvik, mens de over har positivt avvik Det gjennomsnittelige avviket kalles standardavviket (SD) Standardavviket uttrykker spredning i skåresum

12 d) Z-skåre Vi kan standardisere fordelingen ved å transformere til z-skåre Denne fordelingen har gjennomsnitt 0 og standardavvik 1

13 d) Z-skåre Oppgave som ikke virket Feil, men valgt av mange flinke elever Riktig Oppgave som virket godt Riktig Ved å studere z-skåreverdier, kan vi lett si noe om hvor sterk en elev er relativt til andre elever Figuren viser at elever med z-skåre over 2 er blant de 2,5 % sterkeste Areal = 0,95 Areal = 0,68 2,5 % Vis oppgavene

14

15 e) Målefeil •Standard målefeil for hver elev er gitt ved •Standardfeilen for gjennomsnitt er gitt ved Standardavviket = 8,6 poeng Denne forsøker vi å øke så målefeilen blir liten

16 Hovedpunkter 1)Hva måler prøvene og hvordan? 2)Hva forteller resultatene? 3)Hvor ligger utfordringene? 4)Hvordan analysere og tolke egne resultater?

17 2) Hva forteller resultatene? Deltakelse og retting av åpne oppgaver 5. trinn: •4 skoler ikke rettet/lagret koder på åpne oppgaver •2 skoler mindre enn 70 % rettet/lagret 8. trinn: •1 skole ikke rettet/lagret koder på åpne oppgaver •3 skoler mindre enn 70 % rettet/lagret

18 2) Hva forteller resultatene? Var prøven på 5. trinn vanskelig? Elevskåre 5. trinnMaxGj.sn.St.a. Total (oppnåelig: 48 p) 4625,48,4 Fenomener og stoffer (oppnåelig: 24 p) 2412,24,5 Kropp og helse (oppnåelig: 18 p) 189,73,4 Andre oppg. (oppnåelig: 6 p) 63,51,5

19 2) Hva forteller resultatene? Var prøven på 8. trinn vanskelig? Elevskåre 8. trinnMaxGj.sn.St.a. Total (oppnåelig: 50 p) 4929,78,6 Fenomener og stoffer (oppnåelig: 22 p) 2212,24,2 Kropp og helse (oppnåelig: 18 p) 1811,73,2 Andre oppg. (oppnåelig: 10 p) 105,92,3

20 2) Hva forteller resultatene? Elevdyktighet og oppgavenes vanskegrad – 5. trinn

21 Fire begreper: væske, fast stoff volum, temperatur

22 2) Hva forteller resultatene? Elevdyktighet og oppgavenes vanskegrad – 8. trinn

23

24 2) Hva forteller resultatene? Argumentasjon som kompetanseutviklende faktor ”Hva betyr det å være god og hvordan kan jeg bli bedre?” •Kunne begreper og deres naturfaglige innhold •Kunne bruke begrepene i argumentasjon/begrunnelse •Kunne kommunisere argumentasjonen skriftlig

25

26

27

28 Se rekoding

29

30 1. poeng2. poeng

31 Resultater 5. trinn Hvor ”henter” skolene poengene sine? SkoleskåreMaxGj.sn.MinSt.avvik Total (oppnåelig: 48 p) 33,625,016,14,4 Fenomener og stoffer (oppnåelig: 24 p) 16,912,07,22,3 Kropp og helse (oppnåelig: 18 p) 12,49,65,71,6 Andre oppg. (oppnåelig: 6 p) 4,63,52,00,6 Max = 17 Fenomener og stoffer: Gjennomsnitt = 12 Gjennomsnitt = 25 Min = 7

32 Resultater 8. trinn Hvor ”henter” skolene poengene sine? SkoleskåreMaxGj.sn.MinSt.avvik Total (oppnåelig: 50 p) 34,828,920,44,1 Fenomener og stoffer (oppnåelig: 22 p) 14,811,77,92,0 Kropp og helse (oppnåelig: 18 p) 13,311,48,11,5 Andre oppg. (oppnåelig: 10 p) 7,25,74,00,8 Gjennomsnitt = 29

33 Hovedpunkter 1)Hva måler prøvene og hvordan? 2)Hva forteller resultatene? 3)Hvor ligger utfordringene? 4)Hvordan følge opp egne resultater?

34 50 % av arealet ligger mellom - 0,67 og 0,67 25 % av arealet ligger til venstre for verdien - 0,67 Vi har definert skoler med Z-skåre under - 0,67 som lavt presterende og skoler med Z-skåre over 0,67 som svært høyt presterende Areal = 0,95 Areal = 0,68 0,67- 0,67 3) Hvor ligger utfordringene?

35 Z-skåre = - 0.67Z-skåre = + 0.67 Skolenes gjennomsnittelige poengsum (Z-skåre 5. trinn)

36 3) Hvor ligger utfordringene? Z-skåre = - 0.67 Skolenes gjennomsnittelige poengsum (Z-skåre 8. trinn)

37 Hvor ofte hender noe av dette i naturfagtimene? 3) Hvor ligger utfordringene? Gjøre for å gjøre – ikke for å lære !?

38

39 Praktiske aktiviteter

40 Aktivitet 1: Ballongbil •Fenomener og stoffer: –Når vi blåser inn i ballongen øker antall molekyler og disse har masse (vekt) 5. årstrinn

41 Aktivitet 1: Ballongbil •Fenomener og stoffer: –Hvis vi varmer opp ballongen beveger molekylene seg raskere, avstanden mellom dem øker, tettheten avtar og ballongen blir lettere enn luftmengden den fortrenger 5. årstrinn 3) Hvor ligger utfordringene? Gjøre for å gjøre – ikke for å lære !?

42 Praktiske aktiviteter

43 FForskerspire –E–Elevene diskuterer og setter opp hypoteser –S–Samtaler om resultatet og avgjør hvilke hypoteser som styrkes/svekkes Aktivitet 2: Modell for stigende havnivå 3) Hvor ligger utfordringene? Gjøre for å gjøre – ikke for å lære !?

44 5. årstrinn Aktivitet 2: Modell for stigende havnivå 3) Hvor ligger utfordringene? Gjøre for å gjøre – ikke for å lære !?

45 8. årstrinn 3) Hvor ligger utfordringene? Grunnleggende ferdigheter – lesing i naturfag

46 8. årstrinn 3) Hvor ligger utfordringene? Grunnleggende ferdigheter – lesing i naturfag

47 3) Hvor ligger utfordringene? Elevene bærer med seg hverdagsoppfatninger! 8. årstrinn

48 Hovedpunkter 1)Hva måler prøvene og hvordan? 2)Hva forteller resultatene? 3)Hvor ligger utfordringene? 4)Hvordan følge opp egne resultater?

49 4) Hvordan følge opp resultater? •Bruk resultatene fra Osloprøvene som redskap for tilpasset opplæring! •Bruk praktiske aktiviteter til å skape faglig nysgjerrighet og interesse! •Knytt fagkunnskaper til praktiske aktiviteter! •Legg vekt på lesing i naturfag! (tekster, begreper, bilder, animasjoner, grafer…) •Styrk læreres fag- og fagdidaktiske kunnskaper for å kunne identifisere og håndtere hverdagsoppfatninger!

50 Elev 3759 krysset av alternativ 3 på spørsmål s1.1 … men fikk ingen poeng på det ”åpne” spørsmålet s3.7 Eleven fikk totalt 25 poeng… … som er -0,05 std.avvik under gjennomsnittet 4) Hvordan følge opp egne resultater? Rapportering av resultater til skolene

51 Alle på skolen svarte riktig på s1.1 …mens gjennomsnittet for Oslo var 88 % … 0,35 std. avvik under gjennomsnittet i ”Kropp og helse” … og 0,28 std. avvik over gjennomsnittet i ”Fenomener og stoffer” Skolen ligger 0,04 std. avvik over gjennomsnittet 4) Hvordan følge opp egne resultater? Rapportering av resultater til skolene


Laste ned ppt "Vurdering for læring Osloprøver i naturfag november 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google