Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Preferanse- og siteringsorden i DDC og DDK Kunnskapsorganisasjonsdagene 2002 Jon Anjer, 27.08.02.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Preferanse- og siteringsorden i DDC og DDK Kunnskapsorganisasjonsdagene 2002 Jon Anjer, 27.08.02."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Preferanse- og siteringsorden i DDC og DDK Kunnskapsorganisasjonsdagene 2002 Jon Anjer, 27.08.02

2 2 Fasetter Ulike aspekter ved et emne, framkommet ved bruk av ett inndelingskriterium. F.eks. kan fasettene ved ”personer” være alder, kjønn, utdanningsnivå, språklig tilhørighet osv. Fasetten alder kan da omfatte barn, ungdom, voksne, eldre osv. Hvis flere fasetter kan inngå i et klassenummer, må vi ha regler for rekkefølgen: Siteringsorden Hvis bare én fasett kan komme fram, må vi ha regler for hvilken som skal velges: Preferanseorden

3 3 Siteringsorden Angir rekkefølgen de ulike aspektene (fasettene) skal gjengis i ved nummerbygging. Der fasettene ikke kan kombineres, vil valg av fasett være angitt ved preferanseorden.

4 4 Standard siteringsorden (Classification Research Group) Enheter/tingthings/entities Typerkinds Delerparts Materialematerial Egenskaperproperties Prosesserprocesses Operasjoneroperations Instrumentalisagents Stedspace Tidtime

5 5 Siteringsorden Jus: Forskjellig i DDC og DDK Innen faget Jus er de viktigste fasettene: Geografisk område (land) Juridisk disiplin, som inndeles videre i Juridisk emne Hovedregelen etter DDC21 (valgmulighet i DDK5) er inndeling etter Juridisk disiplin (f.eks. 344, som dekker bl.a. utdanning og kultur) Land (f.eks. 481 for Norge, 489 for Danmark) Juridisk emne (f.eks. 092 for biblioteker og arkiver) Norsk biblioteklovgivning: 344.481 092 Dansk biblioteklovgivining: 344.489 092 Hovedregel etter norske DDK5 (valgmulighet i DDC21) for norsk jus er Juridisk disiplin Juridisk emne Norsk biblioteklovgivning: 344.092 Dansk biblioteklogivning:349.448 909 2 (forskjell fra DDC21: 9 skytes inn)

6 6 Endret siteringsorden i biologi I biologi er det ofte aktuelt å få fram flere fasetter, særlig: typer organismer (f. eks. kattedyr) deler av organismer (f. eks. tenner) prosesser i organismer (f. eks. bevegelse) I DDC 19. og 20. utg. (og i DDK4) skulle typer organismer danne grunnlaget for klassenumret, deretter tilføyelse for å representere deler eller prosesser I DDC21 (og i DDK5)er siteringsorden endret, slik at prosesser og deler danner grunnlaget, deretter tilføyelse for å representere typen organismer

7 7 Bevegelse hos kattedyr - DDK4 DDC20: 599.744 28 041 852 Felidae (Cats)599.744 28 Processes and parts-04 Motor system (incl locomotion)-185 2 (fra 591.185 2) DDK4599.74 Rovdyr599.74 Fysiologi (inkl. kontrollprosesser)591.1 Note ved 591: Klassifiser alt om de enkelte dyr og dyrearter i 592-599 (ingen syntesemuligheter)

8 8 Bevegelse hos kattedyr - DDK5 DDC21: 573.719 575 Muscoluskeletal system (here: movement)573.7 System in specific kinds of animals-1 Felidae (cat family)- 975 (fra 599.75) DDK5573.7 Skjelett- og muskelsystemet (her: bevegelse) 573.7 Kattefamilien (felidae)599.75 Manual DDK5: 571-575 Indre biologiske prosesser og strukturer Biologiske prosesser i mikroorganismer, planter og dyr klassifiseres nå i dette spennet, ikke med de bestemte organismene som i DDK4.

9 9 To tilnærminger til biologien Preferansen mellom organisme og prosess har blitt byttet om for indre biologiske prosesser og strukturer i 571-575, mens preferansen for organisme har blitt beholdt for andre deler av biologien. Denne forskjellen bygger på de grunnleggende forskjellene i litteraturen om indre biologiske prosesser og litteraturen om hele organismer. Biologien knyttet til indre prosesser innebærer overveiende eksperimentell forskning og vitenskap, utført i laboratorier, for å finne ut hvordan delene fungerer. Den andre tilnærmingen til biologi er overveiende en beskrivende vitenskap, utført i felten, for å beskrive hvordan organismer ser ut, hvordan de fungerer som hele organismer og hvilket slektskap de har til hverandre og til omverden. Det som gjelder for indre prosesser, gjelder ofte (med noen unntak) for store grupper av organismer eller alle organismer, og litteraturen vektlegger likhetstrekkene. Fra Manualen i DDK5

10 10 Hjelp fra OCLC (NKKI vil også gi hjelp) "The main point to remember in classifying works that treat both a specific biological subject and a specific kind of organism is that the subject takes precedence in 571-575 (the span devoted to internal processes and structures), while the organism takes precedence in the rest of biology. Comprehensive works on subjects other than internal processes and structures are classed in 576-578, while works on these other subjects limited to specific kinds of organisms are classed with the kind of organism in 579-590.” In other words, if the work is about a plant, animal, or organism behavior or process that can be witnessed by a biologist in the field, it is placed under in 579-590, whereas if it is about an internal process--often something that is viewed under a microscope in the laboratory--it is placed under 571-575. http://www.oclc.org/dewey/updates/tips/classification/seals.htm

11 11 Nummerbygging i 780 Musikk Å sette sammen nummeret for et dokument som klassifiseres i 780 ‑ klassen er en firetrinnsprosess: 1. Finn de ulike fasettene av dokumentet 2. Ordne fasettene i riktig rekkefølge 3. Finn ut om de ulike fasettene kan uttrykkes, og 4. Følg anvisningene i tilføyelsesnotene....Gis det ikke andre anvisninger, skal sammensatte emner med aspekter i to eller flere underinndelinger av 780 klassifiseres med det aspektet som kommer sist i tabellen".

12 12 Fasettindikator For å få fram flere fasetter, må overgang til ny fasett representeres entydig. Det er gjerne bestemte sifre som brukes til dette: Sifferet 0 –brukes vanligvis for overgang til spesiell forminndeling. –brukes ellers til viktig inndeling innen faget, f.eks. for historisk periode i 930-990 (her brukes 00 for forminndeling) Sifferet 1 brukes mye innen –570-590 Biologiske fag –780 Musikk (her brukes også andre sifre)

13 13 Endret siteringsorden i offentlig administrasjon Public administration is completely revised. The schedule still occupies 351-354, but the subdivisions and citation order have been changed. In the new public administration schedule, the structure is improved, the U.S. bias is reduced, and the citation order is reversed from jurisdiction/topic to topic/jurisdiction. This reflects the shift in the literature of the discipline away from jurisdiction to topic as the central emphasis. Dewey Decimal Classification: knowledge organization tool for the 21st century /by Joan S. Mitchell http://www.oclc.org/oclc/new/n222/pn.htm

14 14 Endret siteringsorden i offentlig administrasjon DDK4 (land siteres først) Kultur Sentralforvaltning351.85 Norsk sentralforvaltning353.008 5 Svensk sentralforvaltning354.485 DDK5 (emne siteres først) Kultur Sentralforvaltning353.7 Norsk sentralforvaltning353.709 481 (tillatt: 353.7) Svensk sentralforvaltning353.709 485 (tillatt: 351.485)

15 15 Preferanseorden Angir hvilket av to eller flere numre som skal velges når ikke alle aspektene ved et emne kan vises ved nummerbygging. Når flere aspekter kan vises, brukes siteringsorden. Preferanseorden kan vises ved: Preferansetabeller Noter Manualinnførsler

16 16 Preferansetabell 305Sosiale grupper Gis det ikke andre anvisninger, brukes den følgende preferansetabellen, f.eks. tenåringsgutter fra arbeiderklassen 305.235 (ikke 305.31 eller 305.56): Personer inndelt etter fysiske eller psykiske kjennetegn305.908 Aldersgrupper305.2 Grupper inndelt etter kjønn305.3-305.4 Sosiale klasser305.5 Religiøse grupper305.6 Språkgrupper305.7 Yrkesgrupper og diverse andre grupper (unntatt 305.908)305.9

17 17 Preferansenoter 305.9 Yrkesgrupper og diverse andre grupper Gis det ikke andre anvisninger, klassifiseres sammensatte emner med aspekter i to eller flere underinndelinger av 305.9 med nummeret som kommer sist i tabellen, f.eks. arbeidsløse prester 305.92 (ikke 305.906) Når slik rekkefølge angis, skal ofte siste nummer velges, men ikke alltid: > 635.93-635.97 Plantegrupper Gis ikke andre anvisninger skal sammensatte emner med aspekter i to eller flere underavdelinger i denne tabellen klassifiseres med nummeret som kommer først i tabellen, f eks. sukkulenter som stueplanter 635.95 (ikke 635.965)

18 18 Manualinnførsel 020 Bibliotek- og informasjonsvitenskap Preferanseorden i denne klassen er kompleks. Den følgende tabellen viser preferanse mellom 022, 023, 025, 026 og 027: 025 Operasjoner, slik som tekniske aktiviteter, f.eks. tilvekst, katalogisering; brukertjenester, f.eks. referansetjenester, utlån Unntak: (a) Foretrekk andre operasjoner framfor 025.1 Administrasjon (se nedenfor) (b) Brukertjenester til lånere i spesielle grupper og organisasjoner klassifiseres med bibliotek for spesielle grupper og organisasjoner i 027.6, ikke i 025.5 (c) Oversiktsverker om operasjoner i en bestemt type institusjon klassifiseres med institusjonen i 026 ‑ 027, ikke i 025 022, 023, 025.1 Administrasjon 026 Institusjoner knyttet til bestemte fag og emner 027 Generelle institusjoner

19 19 Preferanseorden først! Preferanseorden må alltid velges ved sammensatte emner. Deretter kan det være mulighet for nummer- bygging Ofte vil det være veiledning i DDK5 Det er mulig at DDC21 må konsulteres i visse tilfeller

20 20 Siste utvei Når flere numre passer til et dokument, og ingen av dem umiddelbart peker seg ut, kan følgende preferansetabell brukes som retningslinje i mangel på andre regler: 1) Typer av enheter (ting) 2) Deler av enheter (ting) 3) Materiale/råstoff 4) Egenskaper til enheter (ting), deler av enheter (ting) eller materiale 5) Prosesser i enheter (ting), deler av enheter (ting) eller materiale 6) Operasjoner på enheter (ting), deler av enheter (ting) eller materiale 7) Hjelpemidler for å foreta slike operasjoner


Laste ned ppt "1 Preferanse- og siteringsorden i DDC og DDK Kunnskapsorganisasjonsdagene 2002 Jon Anjer, 27.08.02."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google