Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

28.11.2003 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ1 Dewey-innføring  Dokumentorganisering 28.11.03  Veiviser: Ingrid Berntsen, avd.bibliotekar, RMH, UBTØ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "28.11.2003 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ1 Dewey-innføring  Dokumentorganisering 28.11.03  Veiviser: Ingrid Berntsen, avd.bibliotekar, RMH, UBTØ."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ1 Dewey-innføring  Dokumentorganisering  Veiviser: Ingrid Berntsen, avd.bibliotekar, RMH, UBTØ

2 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ2 Mål  Gjenkjenne Dewey desimalklassifikasjon  Vite hvordan bli bedre kjent med systemet

3 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ3 Stikkord for forelesninga  Dewey-tabellen historikk struktur lesing av tabellen  Tips en Dewey-hverdag lenker litteratur  Oppgaver bruk av tabellen

4 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ4 Historikk  Utarbeidet av den amerikanske bibliotekaren Melvil Dewey ( ), i 1873, utgitt i 1876 (42 s.)  Fått navnet Dewey Decimal Classification (DDC), på norsk Deweys desimalklassifikasjon (DDK)  Bærer en viss preg av at det er amerikansk med vestlig orientering, og at det er et gammelt system

5 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ5 Likevel er systemet er i bruk i mer enn 135 land og oversatt til over 30 språk!  Nye utgaver reglemessig, hvert 2-10 år DDC21 er siste utgave fra 1996 DDK5 er ”splitterny” fra høsten 2002

6 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ6 Deweys historie i Norge  Innført av Haakon Nyhuus, sjefsbibliotekar Deichmanske bibliotek rundt forrige århundreskifte  I 1914 oversatt Arne Arnesen Dewey til norsk (13 s.)  3 andre oversettelser med navn etter Arnesen, den siste utgitt i 1969  DDK4 kom i 1983 (basert på DC19)  Tankene om en ny norsk klassifikasjonsutgave startet i 1996

7 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ7  Etter et tre-årig prosjekt  Bygger på DDC21 og dennes endringer og rettelser  Er forkortet utgave av den fullstendige engelskspråklige utgaven  Endringer i DDK5 publiseres på nettet ; DDK5 utgitt høsten 2002

8 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ8 Tilpasset til norske forhold  Eks.: på inndelinga av norsk historie områdetabellen for Norge er mer utbygd norsk språk og litteratur er ikke delt i bokmål og nynorsk nasjonale tilpasninger fulgt der det er åpnet for det emner viktigere i Norge enn USA fått sitt eget nummer flere tilpasninger fått gjennomslag i DDC

9 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ9 Struktur  Numerisk notasjon basis 0-9, kalles for klassenumre minst 3 siffer, utfylling med én eller to nuller alltid punktum foran 4. siffer  Faglig skjema, ikke emneskjema 10 hovedklasser deles inn i 10 underavdelinger  deles inn i 10 seksjoner  deles videre inni underseksjoner  Hierarkisk skjema

10 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ10 Hovedklassene  000 Generelle emner  100 Filosofi  200 Religion  300 Samfunnsvitenskap  400 Språk og språkvitenskap  500 Naturvitenskap  600 Teknologi (anvendt vitenskap)  700 Kunst og underholdning  800 Litteratur og litteraturvitenskap  900 Geografi, historie og deres hjelpefag

11 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ11  600 Teknologi (Anvendt vitenskap) 630 Landbruk og lignende fagområder  636 Husdyrhold  Hunder  Katter Eksempel Katter

12 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ12  Få fag som passer å bli delt i 10 grupper  Parallelle inndelinger kan få klassenumre med forskjellig lengde  Nært beslektet emner kan bli plassert langt fra hverandre Svakhet

13 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ13 Fordel  Lett å huske/oppfatte signaturene  Systemet er elastisk

14 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ14 UDK-forskjeller  Ikke utfyllende nuller  Kan uttrykke et emne svært spesifikk  Spesialtegn som gir flere muligheter lange symboler liten norsk påvirkning  Språk sammen med litteratur

15 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ15 Lesing av tabellen  Oversikter over hovedtabellen eller dekker ett nivå eks.: 333 forvaltning av landområder og energi

16 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ16  Innførsler klasse -> klassenummer, klassebetegnelse eks.: 001Kunnskap og vitenskap Sifrene er gruppert tre og tre for å lette lesbarheten!

17 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ17  Midtstilte innførsler intervall av tall -> nummerspenn eks.: > Den kristne kirke Skal ikke brukes som klassesymbol!

18 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ18  Dobbel klassebetegnelse underordnet emne utgjør hovedinnholdet i et overordnet emne -> skilles med mellomrom eks.:  943 Sentral Europa Tyskland  430 Germanske språk Tysk

19 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ19  Klassenumre i parantes eller hakeparantes parantes ->tillatte løsninger, men ikke anbefalt eks.: (ikke ) hakeparantes -> skal aldri brukes eks.: [ ] Sykepleie som yrke…

20 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ20  Synonymer og nærsynonymer til et begrep - > blir satt i parentes eks.: 610 Legevitenskap (Medisin)  Emner med liten sammenheng med hverandre -> blir skilt med semikolon eks.: 360 Sosiale problemer og tjenester; foreninger

21 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ21  Gir utfyllende informasjon A -> forklarer B-> lister opp emner C -> beskriver D -> forklarer endringer Noter

22 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ22  Har hierarkisk gjennomslagskraft eller ikke eks > forklarende-note 565 -> inkluderer-note > klassifiser i-note > note om omplassering Let opp noter ved å sløyfe siste siffer til hovedklassen nås, studer notene ved hvert ledd.

23 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ23 Bruk av tabellen  Klassifisering av et dokument krever bestemmelse av emne, faglig synspunkt og – hvis mulig – innfallsvinkel eller form Bestemmelse av emne  via tittel eller andre kilder Bestemmelse av fagområde  med faget hvor dokumentet skal anvendes

24 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ24  Ett klassenummer -> velge det med størst vekt eller det som kommer først i tabellen eks. ”Kjæledyr - hunder og katter” Ett nummer pga. oppstilling, men vanlig å gi alternative nummer! Klassifikasjon av to emner

25 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ25  Sjekk noter  Ev. bruke hjelpetabell  Eks. ”Slanger i bakgården” slanger bakgård fritid el. landbruk oppdrett spionasje i USA? Klassifikasjon av sammensatte emner

26 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ26  Hvilket aspekt skal tas med og rekkefølgen av disse  Fasetter eks. historie: først etter sted deretter etter tid eks. fasetter på litteratur: språk, litterær form, litterær periode eller motiv  Siteringsorden Ranganathan: Personality, Matter, Energy, Space, Time Classification Research Group: Entieties, Kinds, Parts, Material, Properties, Processes, Operations, Agents, Space, Time Siterings- og preferanseorden ved sammensatte emner

27 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ27  H1: Generell forminndeling  H2: Geografiske områder, historiske perioder, personer  H3: Underinndeling av de enkelte litteraturer, av bestemte litterære former  H4: Underinndeling av de enkelte språk og språkgrupper  H5: Etniske og nasjonale grupper  H6: Språk  H7: Grupper av personer Hjelpetabellene (H)

28 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ28 Hjelpetabell 1: Generell forminndeling  Legges direkte til klassenumre  Bindeledd mellom klassenumre fra hovedtabell og andre generelle hjelpetabeller  Kan bare brukes en gang  Unntak når emnet er snevrere enn klassebetegnelsen eks.: Tidsskrift for jordbruk og avlinger

29 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ29 Hjelpetabell 2: Geografiske områder, historiske perioder, personer  Områdenummer  Legges til etter anvisning  Som regel er 09 fra hj.tabell 1, mellomledd eks.: Landbruk i Norge

30 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ30  Hjelpetabell 3: underinndeling av de enkelte litteraturer, av bestemte litterære former kan legges til basisnumrene i  Hjelpetabell 4: underinndeling av de enkelte språk og språkgrupper kan legges til basisnumrene i bindeledd Hjelpetabeller for språk og litteratur

31 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ31  Hjelpetabell -089 fra hj.tabell 1 mellomledd eks.: Dans blant samer Hjelpetabell 5: Etniske og nasjonale grupper

32 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ32  legges til andre numre der det er instruksjon om det eks.: Norske bibeloversettelser Hjelpetabell 6: Språk

33 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ33  -024 fra hj.tabell 1 mellomledd  -088 fra hj.tabell 1 mellomledd (unntatt ) eks.: Dans - bok for menn Hjelpetabell 7: Grupper av personer

34 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ34 Tips  Praktiske råd bestem emne bestem fag finn emnet i registeret slå opp i tabellen les noter, følg anvisninger

35 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ35 se oppover; følg hierarkiet til nærmeste underavdeling se nedover; så langt ned at du har kommet på noe annet sammensatte emner forminndeling sjekk manualen Til slutt: slå opp nummeret!

36 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ36  Dataregistrering kontra hylleplassering  Klassifikasjonen sees i sammenheng med resten av bibliotekets samling og brukeren av samlinga Den virkelige verden

37 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ37 Konklusjon  Vær: nøyaktig konsekvent brukervennlig Uforenelig? Bruk sunn fornuft!

38 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ38 Hjelpemuligheter  Klassifikasjonsvakt eller NKKIs anbefalinger om klassifikasjon etter DDK5  Kollegaer  Bibliotekbaser  Emneordslister

39 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ39 Lenker til ressurser  Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) (http://www.nb.no/nkki/res.htm) Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI)  BIBSYS emneregister (http://wgate.bibsys.no/search/pub?base=EREG) BIBSYS emneregister  DDC21 (http://www.oclc.org/dewey/) DDC21  Klassifikasjon og indeksering 1. år (JBI/HiO) (http://www.jbi.hio.no/bibin/1c12/) Klassifikasjon og indeksering 1. år (JBI/HiO)  For artig: ”Do We” Really Know Dewey? (http://tqjunior.thinkquest.org/5002/)”Do We” Really Know Dewey?

40 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ40 Litteratur  Anjer, Jon. Klassifikasjon og indeksering. - Oslo : Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag,  Dewey, Melvil. Deweys desimalklassifikasjon norske fork. utg. / ved Isabella Kubosch. - Oslo : Nasjonalbiblioteket, b.  Dewey, Melvil. Dewey decimal classification and relative index. - Ed. 21 / edited by Joan S. Mitchell... [et al.]. - Albany, N.Y. : Forest Press, b.  Knutsen, Unni: Deweys desimalklassifikasjon og Norge (http://www.nb.no/nkki/Norsk_Dewey.htm)Deweys desimalklassifikasjon og Norgehttp://www.nb.no/nkki/Norsk_Dewey.htm  Kubosch, Isabella: Prosjekt ny norsk Deweyutgave (DDK5)Prosjekt ny norsk Deweyutgave (DDK5) (http://www.nb.no/nkki/ddk5.htm)

41 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ41 Oppgaver  Se utdelte kopier  Flere oppgaver: Klassifikasjon og indeksering 1. år, oppgaver og annet utdelt materiale v/J. Anjer (http://www.jbi.hio.no/bibin/1c12/oppgaver.htm)


Laste ned ppt "28.11.2003 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ1 Dewey-innføring  Dokumentorganisering 28.11.03  Veiviser: Ingrid Berntsen, avd.bibliotekar, RMH, UBTØ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google