Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Dewey-innføring Dokumentorganisering Veiviser: Ingrid Berntsen, avd.bibliotekar, RMH, UBTØ Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

2 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Mål Gjenkjenne Dewey desimalklassifikasjon Vite hvordan bli bedre kjent med systemet Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

3 Stikkord for forelesninga
Dewey-tabellen historikk struktur lesing av tabellen Tips en Dewey-hverdag lenker litteratur Oppgaver bruk av tabellen Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

4 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Innføring i Dewey Historikk Utarbeidet av den amerikanske bibliotekaren Melvil Dewey ( ), i 1873, utgitt i 1876 (42 s.) Fått navnet Dewey Decimal Classification (DDC), på norsk Deweys desimalklassifikasjon (DDK) Bærer en viss preg av at det er amerikansk med vestlig orientering, og at det er et gammelt system Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ Ingrid Berntsen, UBTØ/HSJ

5 Likevel er systemet er i bruk i mer enn
135 land og oversatt til over 30 språk! Nye utgaver reglemessig, hvert 2-10 år DDC21 er siste utgave fra 1996 DDK5 er ”splitterny” fra høsten 2002 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

6 Deweys historie i Norge
Innført av Haakon Nyhuus, sjefsbibliotekar Deichmanske bibliotek rundt forrige århundreskifte I 1914 oversatt Arne Arnesen Dewey til norsk (13 s.) 3 andre oversettelser med navn etter Arnesen, den siste utgitt i 1969 DDK4 kom i 1983 (basert på DC19) Tankene om en ny norsk klassifikasjonsutgave startet i 1996 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

7 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
DDK5 utgitt høsten 2002 Etter et tre-årig prosjekt Bygger på DDC21 og dennes endringer og rettelser Er forkortet utgave av den fullstendige engelskspråklige utgaven Endringer i DDK5 publiseres på nettet; Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

8 Tilpasset til norske forhold
Eks.: på inndelinga av norsk historie områdetabellen for Norge er mer utbygd norsk språk og litteratur er ikke delt i bokmål og nynorsk nasjonale tilpasninger fulgt der det er åpnet for det emner viktigere i Norge enn USA fått sitt eget nummer flere tilpasninger fått gjennomslag i DDC Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

9 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Struktur Numerisk notasjon basis 0-9, kalles for klassenumre minst 3 siffer, utfylling med én eller to nuller alltid punktum foran 4. siffer Faglig skjema, ikke emneskjema 10 hovedklasser deles inn i 10 underavdelinger deles inn i 10 seksjoner deles videre inni underseksjoner Hierarkisk skjema Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

10 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Hovedklassene 000 Generelle emner 100 Filosofi 200 Religion 300 Samfunnsvitenskap 400 Språk og språkvitenskap 500 Naturvitenskap 600 Teknologi (anvendt vitenskap) 700 Kunst og underholdning 800 Litteratur og litteraturvitenskap 900 Geografi, historie og deres hjelpefag Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

11 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Eksempel Katter 600 Teknologi (Anvendt vitenskap) 630 Landbruk og lignende fagområder 636 Husdyrhold 636.7 Hunder 636.8 Katter Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

12 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Svakhet Få fag som passer å bli delt i 10 grupper Parallelle inndelinger kan få klassenumre med forskjellig lengde Nært beslektet emner kan bli plassert langt fra hverandre Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

13 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Fordel Lett å huske/oppfatte signaturene Systemet er elastisk Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

14 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
UDK-forskjeller Ikke utfyllende nuller Kan uttrykke et emne svært spesifikk Spesialtegn som gir flere muligheter lange symboler liten norsk påvirkning Språk sammen med litteratur Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

15 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Lesing av tabellen Oversikter over hovedtabellen eller dekker ett nivå eks.: 333 forvaltning av landområder og energi Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

16 klasse -> klassenummer, klassebetegnelse
Innførsler klasse -> klassenummer, klassebetegnelse eks.: 001 Kunnskap og vitenskap Sifrene er gruppert tre og tre for å lette lesbarheten! Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

17 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Midtstilte innførsler intervall av tall -> nummerspenn eks.: > Den kristne kirke Skal ikke brukes som klassesymbol! Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

18 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Dobbel klassebetegnelse underordnet emne utgjør hovedinnholdet i et overordnet emne -> skilles med mellomrom eks.: 943 Sentral Europa Tyskland 430 Germanske språk Tysk Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

19 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Klassenumre i parantes eller hakeparantes parantes ->tillatte løsninger, men ikke anbefalt eks.: (ikke ) hakeparantes -> skal aldri brukes eks.: [ ] Sykepleie som yrke… Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

20 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Synonymer og nærsynonymer til et begrep - > blir satt i parentes eks.: 610 Legevitenskap (Medisin) Emner med liten sammenheng med hverandre -> blir skilt med semikolon eks.: 360 Sosiale problemer og tjenester; foreninger Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

21 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Noter Gir utfyllende informasjon A -> forklarer B-> lister opp emner C -> beskriver D -> forklarer endringer Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

22 Har hierarkisk gjennomslagskraft eller ikke eks.
> forklarende-note 565 -> inkluderer-note > klassifiser i-note > note om omplassering Let opp noter ved å sløyfe siste siffer til hovedklassen nås, studer notene ved hvert ledd. Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

23 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Bruk av tabellen Klassifisering av et dokument krever bestemmelse av emne, faglig synspunkt og – hvis mulig – innfallsvinkel eller form Bestemmelse av emne via tittel eller andre kilder Bestemmelse av fagområde med faget hvor dokumentet skal anvendes Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

24 Klassifikasjon av to emner
Ett klassenummer -> velge det med størst vekt eller det som kommer først i tabellen eks. ”Kjæledyr - hunder og katter” Ett nummer pga. oppstilling, men vanlig å gi alternative nummer! Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

25 Klassifikasjon av sammensatte emner
Sjekk noter Ev. bruke hjelpetabell Eks. ”Slanger i bakgården” slanger bakgård fritid el. landbruk oppdrett spionasje i USA? Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

26 Siterings- og preferanseorden ved sammensatte emner
Hvilket aspekt skal tas med og rekkefølgen av disse Fasetter eks. historie: først etter sted deretter etter tid eks. fasetter på litteratur: språk, litterær form, litterær periode eller motiv Siteringsorden Ranganathan: Personality, Matter, Energy, Space, Time Classification Research Group: Entieties, Kinds, Parts, Material, Properties, Processes, Operations, Agents, Space, Time Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

27 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Hjelpetabellene (H) H1: Generell forminndeling H2: Geografiske områder, historiske perioder, personer H3: Underinndeling av de enkelte litteraturer, av bestemte litterære former H4: Underinndeling av de enkelte språk og språkgrupper H5: Etniske og nasjonale grupper H6: Språk H7: Grupper av personer Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

28 Hjelpetabell 1: Generell forminndeling
Legges direkte til klassenumre Bindeledd mellom klassenumre fra hovedtabell og andre generelle hjelpetabeller Kan bare brukes en gang Unntak når emnet er snevrere enn klassebetegnelsen eks.: Tidsskrift for jordbruk og avlinger Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

29 Hjelpetabell 2: Geografiske områder, historiske perioder, personer
Områdenummer Legges til etter anvisning Som regel er 09 fra hj.tabell 1, mellomledd eks.: Landbruk i Norge Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

30 Hjelpetabeller for språk og litteratur
underinndeling av de enkelte litteraturer, av bestemte litterære former kan legges til basisnumrene i Hjelpetabell 4: underinndeling av de enkelte språk og språkgrupper kan legges til basisnumrene i -04 bindeledd Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

31 Hjelpetabell 5: Etniske og nasjonale grupper
Hjelpetabell -089 fra hj.tabell 1 mellomledd eks.: Dans blant samer Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

32 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Hjelpetabell 6: Språk legges til andre numre der det er instruksjon om det eks.: Norske bibeloversettelser Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

33 Hjelpetabell 7: Grupper av personer
-024 fra hj.tabell 1 mellomledd -088 fra hj.tabell 1 mellomledd (unntatt ) eks.: Dans - bok for menn Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

34 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Tips Praktiske råd bestem emne bestem fag finn emnet i registeret slå opp i tabellen les noter, følg anvisninger Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

35 Til slutt: slå opp nummeret!
se oppover; følg hierarkiet til nærmeste underavdeling se nedover; så langt ned at du har kommet på noe annet sammensatte emner forminndeling sjekk manualen Til slutt: slå opp nummeret! Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

36 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Den virkelige verden Dataregistrering kontra hylleplassering Klassifikasjonen sees i sammenheng med resten av bibliotekets samling og brukeren av samlinga Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

37 Konklusjon Vær: nøyaktig konsekvent brukervennlig
Uforenelig? Bruk sunn fornuft! Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

38 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Hjelpemuligheter Klassifikasjonsvakt eller NKKIs anbefalinger om klassifikasjon etter DDK5 Kollegaer Bibliotekbaser Emneordslister Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

39 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Lenker til ressurser Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) (http://www.nb.no/nkki/res.htm) BIBSYS emneregister (http://wgate.bibsys.no/search/pub?base=EREG) DDC21 (http://www.oclc.org/dewey/) Klassifikasjon og indeksering 1. år (JBI/HiO) (http://www.jbi.hio.no/bibin/1c12/) For artig: ”Do We” Really Know Dewey? (http://tqjunior.thinkquest.org/5002/) Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

40 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Litteratur Anjer, Jon. Klassifikasjon og indeksering. - Oslo : Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, Dewey, Melvil. Deweys desimalklassifikasjon norske fork. utg. / ved Isabella Kubosch. - Oslo : Nasjonalbiblioteket, b. Dewey, Melvil. Dewey decimal classification and relative index. - Ed. 21 / edited by Joan S. Mitchell ... [et al.]. - Albany, N.Y. : Forest Press, b. Knutsen, Unni: Deweys desimalklassifikasjon og Norge (http://www.nb.no/nkki/Norsk_Dewey.htm) Kubosch, Isabella: Prosjekt ny norsk Deweyutgave (DDK5) (http://www.nb.no/nkki/ddk5.htm) Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ

41 Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ
Oppgaver Se utdelte kopier Flere oppgaver: Klassifikasjon og indeksering 1. år, oppgaver og annet utdelt materiale v/J. Anjer (http://www.jbi.hio.no/bibin/1c12/oppgaver.htm) Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ


Laste ned ppt "Ingrid Berntsen, RMH, UBTØ"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google