Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En Dewey for alle? Ingebjørg Rype NKKI/Nasjonalbiblioteket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En Dewey for alle? Ingebjørg Rype NKKI/Nasjonalbiblioteket."— Utskrift av presentasjonen:

1 En Dewey for alle? Ingebjørg Rype NKKI/Nasjonalbiblioteket

2 Hvordan kan Dewey bli et nyttig verktøy både for fag- og folkebibliotek? Tjenester rundt Norsk webDewey - Lisenser -Organisering av klassifikasjonsarbeid -Noe å lære av Sverige? Brukerundersøkelse

3 Bruk av Dewey i dag – hva ville vi undersøke? Hvilke Dewey-utgaver blir brukt? Sammenheng mellom Deweyugave som blir brukt og litteraturbelegg, størrelse, type bibliotek? Gjenbruk og samarbeid Forskjell mellom små og store bibliotek? Forskjell mellom fag- og folkebibliotek?

4 Bruk av Dewey i dag – hva ville vi undersøke? Spørsmål til bruk for videre utredning av behov for lisenser: Hvor mye tid blir brukt på klassifikasjon? Hvor mange eksemplarer har biblioteket av Dewey? I forhold til antall ansatte? I forhold til bestand / tilvekst

5 Hvem svarte på undersøkelsen? 74 fagbibliotek 54 folkebibliotek 35 skolebibliotek 5 kombinasjonsbiblitotek 3 fylkesbibliotek

6 Hvilken Dewey-utgave brukes hovedsakelig – alle bibliotektyper?

7 Hvilken Dewey-utgave brukes hovedsakelig? - Fagbibliotek

8 Hvilken Dewey-utgave brukes hovedsakelig - Folkebibliotek

9 Bruken av DDK 4 Små bibliotek som bruker DDK 4 Folke- og skolebibliotekene som oppga å bruke DDK 4, var også hovedsakelig BS-kunder Klassifiserte mindre enn 10 % selv

10 Bruken av DDC 22 Fagbibliotek Både store og små Mest samsvar med bruk av webDewey Stor utenlandsk tilvekst

11 Hyllesignatur Hovedsakelig Dewey til hyllesignatur Unntak: Skjønnlitteratur og enkelte andre materialtyper Vanskelig for lånerne å forstå lange signaturer I liten grad skille mellom Deweynummer og hyllesignatur

12 Hvor mye klassifiserer bibliotekene selv

13 Gjenbruk /sjekke hvordan andre har klassifisert Nesten alle folkebibliotek konsulterer andres klassifikasjon Mange fagbibliotek sier de ikke gjør det - kan ha noe med litteraturbelegget å gjøre? Fag- og folkebibliotek bruker i stor grad ulike kilder

14 Gjenbruk /sjekke hvordan andre har klassifisert Fagbibliotek: Bibsys (UBB, UBO nevnt spesielt), LC, BL, WorldCat, Sambok, Libris Folke- og skolebibliotek: Andre folkebibliotek, Bibliofils dugnadsbase, Mentor, BL, LC, Bibsys, Sambok (og kjøper selvfølgelig i stor grad fra BS)

15 Oppsummering Mange utgaver i bruk i dag i fagbibliotekene Folkebibliotekene mer ensrettet Mange kilder for klassifikasjon Vet lite om små folkebibliotek

16 Mål Mer ensartet klassifikasjon - ett dokument skal bare behøve å bli klassifisert én gang Alle bibliotek bør ha tilgang til webDewey WebDewey bør være enkelt å bruke

17 Hvordan vil webDewey endre måten å jobbe med klassifikasjon på? Fullstendig utgave fører til: Lengre klassenumre -flere bygde numre i tabellene -men mer informasjon i numrene Hva med de små bibliotekene? Hjelp til klassifikasjon innebygd i webDewey Mer vekt på skille mellom hyllesignatur og klassenummer! -

18 Hvordan vil webDewey endre måten å jobbe med klassifikasjon på? Kontinuerlig oppdatert utgave fører til: Enklere å bruke klassifikasjon fra andre direkte -vi vil bruke samme utgave som f.eks. LC, BL, KB Kan lage koblinger mellom utgaver maskinelt - slippe omklassifisering?

19 Hvordan vil webDewey endre måten å jobbe med klassifikasjon på? Flere registertermer / ord å søke på vil føre til: Enklere å finne riktig klassenummer Kan lage gjenfinningsverktøyer basert på Dewey + ord

20 Hvordan vil webDewey endre måten å jobbe med klassifikasjon på? Instruksjoner om hvordan bygge nummer / bruke hjelpetabeller Bygge opp samling av bygde numre etter hvert - deling

21 Hvordan kan vi få en mer ensartet klassifikasjon? Godta nummeret som er i boka fra før (i prinsippet skal for eksempel alle norske bøker være klassifisert av NB/BS) Alltid angi klassifikasjonskilde Alltid angi utgave Bruke marc-felt 083 til alternative numre Lære av Sverige?

22 Utfordringer Folke – og skolebibliotekene Dra nytte av OCLCs arbeid med en automatisk forkortelse på Abridged Dewey-nivå? Enkelt å bruke som arbeidsverktøy Integrert i katalogsystemene? Bygde numre Skille mellom klassifikasjon og hyllesignatur Lisenser – felles nasjonal lisens Alle bibliotek bør ha tilgang

23 Hva mener bibliotekene? Hva er viktig å tenke på når vi utvikler en webDewey?

24 Takk for meg! Ingebjorg.rype@nb.no


Laste ned ppt "En Dewey for alle? Ingebjørg Rype NKKI/Nasjonalbiblioteket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google