Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valseverksparken Møte med Bergen kommune, Grønn etat 15. Januar 2010 Solveig Lone.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valseverksparken Møte med Bergen kommune, Grønn etat 15. Januar 2010 Solveig Lone."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valseverksparken Møte med Bergen kommune, Grønn etat 15. Januar 2010 Solveig Lone

2 2 Ca. plassering av kulvert fra Valseverksparken Ca. lokalisering av bekk fra vest (usikker)

3 3

4 4 Typisk profil ny bekketrasé

5 5 Typisk tverrsnitt drensgrøft  Grøften er ca. 0,5 m dyp før den ledes inn på eksisterende kulvert i øst.

6 6 Registrert grunnvannstand i BR.5 Ca. tidspunkt for graving av drensgrøft.

7 7 Typisk snitt av tildekking på myrområdet

8 8 Opparbeiding til park

9 9 Analyseresultater – Kobber i vannprøver 98  g/l 28  g/l

10 10 Overvåking  Overvåking i 2 år etter tiltak –Hver 2. måned de første 6 månedene –Deretter prøvetaking hver 4. måned  Prøvetaking –I bekken ved utløpet av Valseverksparken (VP.1) –I bekken oppstrøms Valseverksparken (VP.5) –I grunnvannsbrønnen (BR.5)

11 11 Kostnadsoverslag  For lave priser på levering av forurenset jord  Mengden forurenset torv er for lav – ikke mulig å få sortert ut så mye.  Masser for tilbakefylling  Utgraving: –Jordtipp med bratte graveskråninger setter begrensninger på utgravingen –Grunn med lav bæreevne – begrensninger på type anleggsmaskiner.  Graving under grunnvannstand – fare for spredning av forurensning

12 12 Kommentarer til Asplan Viaks vurderinger  Farlig avfall – Fylkesmannen var informert om at rein tjære var deponert i myra.  Spredningsfare fra jordtipp og myrmasser  Kostnadsoverslagene er for lave. Tidsbruk til utgraving er optimistisk  Utslipp av kobber ble vurdert mot utslipp fra renseanlegg på Holen. Bekken er nå lagt med tett duk, og vannprøver viser at kobberkonsentrasjonen er minst like høy oppstrøms Valseverksparken, dvs. Valseverksparken er ikke kilden til denne forurensningen.  Overvåking er tilstrekkelig, men skal vurderes undervegs


Laste ned ppt "Valseverksparken Møte med Bergen kommune, Grønn etat 15. Januar 2010 Solveig Lone."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google