Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når det butter i mot i hverdagen med demens Kirsti V. Solheim Psykiastrisk sykepleier / Livsstilscoach, Mail: tlf.: 907 56 4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når det butter i mot i hverdagen med demens Kirsti V. Solheim Psykiastrisk sykepleier / Livsstilscoach, Mail: tlf.: 907 56 4"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Når det butter i mot i hverdagen med demens Kirsti V. Solheim Psykiastrisk sykepleier / Livsstilscoach, Mail: kirsti@kiso.no, tlf.: 907 56 4 56kirsti@kiso.no Demensdagen 2010 i Asker 21. september 2010 (2 t.)

3 Innhold: Hvem ”butter” det imot for? Litt om demens og en forståelsesmodell som kan benyttes for oss alle… Selvbildet og mestring… Litt kriseforståelse … Mulige konsekvenser ved å være pårørende.. Hvordan kan vi alle ta vare på oss selv når det ”butter” ….

4 Hvem ”butter” det i mot for? * Pasienten selv?? * Pårørende ?? * Personalet?? P P P

5 Hils på naboen din! Hvem er den personen som sitter ved siden av deg? Hvorfor er du her? Og hvorfor er din nabo her? Sum litt sammen..

6 Ubehagelig stress – ”Butting” (2): Det som skaper stress er – kort fortalt – forskjellen eller gapet mellom det jeg opplever som mine evner og det jeg tror omgivelsene krever av meg. Eks.: Tante til spl.

7 Hvem er jeg? Hvor er jeg? Hva skal jeg? Hva mener de?? Hva vil de..? Jeg forstår ingen ting? Følelsesmessige reaksjoner Utrygghet  angst Rastløshet  uro Irritasjon  utagering STRESS!! KATASTROFEREAKSJON = PANIKK Hva skal jeg gjøre …?

8 Ubehagelig stress – ”Butting” (2): Det som skaper stress er – kort fortalt – forskjellen eller gapet mellom det jeg opplever som mine evner og det jeg tror omgivelsene krever av meg. Mål: Å forebygge ubehagelig stress for alle parter i trekanten Mestring

9 Faktorer som er av betydning for symptomatologien ved demens … Progresjon av demens (Engedal & Haugen, 2005) Hjerneorganisk skade Symptomer = atferd Personlighet

10 Selvfølelse Å være.. Selvtillit Å gjøre/ha.. SELVBILDET …å kunne skille sak fra person… Margrethe Munthe

11 Selvfølelses gjødsel: SE - HØRE – AKSEPTERE! Meg selv?? Andre??

12 Mobbing / Giftig pedagogikk: Erting Negativ kritikk Straff Urettferdighet Favorisering Mangel på respekt Avvisning Sammenligning Overbeskyttelse Trusler Mangel på ros Bagatellisering Usynliggjøring!!

13 Forts.: Faktorer som er av betydning for symptomatologien ved demens … Progresjon av demens (Engedal & Haugen, 2005) Hjerneorganisk skade Symptomer = atferd Mestring Personlighet Mestring * Å gjøre … * Å akseptere …

14 Forts.: Faktorer som er av betydning for symptomatologien ved demens … Progresjon av demens (Engedal & Haugen, 2005) Hjerneorganisk skade Symptomer = atferd Mestring Personlighet Mestring Omgivelsene = MEG!

15 Forts.: Faktorer som er av betydning for symptomatologien ved demens … Progresjo n av demens (Engedal & Haugen, 2005) Hjerneorganisk skade Symptomer = atferd Mestring Personlighet Mestring Omgivelsene = MEG!

16 Hjerneorganisk skade Meg og mitt selvbilde Meg og mine mestrings-strategier OBS.: Kvaliteten på relasjonen!! Gode …. Nøytrale … Smertefulle..

17 Selvfølelse Å være.. Selvtillit Å gjøre/ha.. SELVBILDET …å kunne skille sak fra person… Margrethe Munthe

18 Ubehagelig stress (2): Det som skaper stress er – kort fortalt – forskjellen eller gapet mellom det jeg opplever som mine evner og det jeg tror omgivelsene krever av meg. Er kravene reelle eller urealistiske? Og hvor kommer de ifra? Må …Bør eller Burde ha gjort?! = FY-ord (Energitappende)

19 Sunt stress er bra: For mye stress er ikke bra: Det fører til:  Mer energi og krefter  Økt prestasjon  produksjon  Mer kreativitet  Økt ytelse, blir mer skjerpet  Opplevelser av mestring  Skjerper sansene (Nervær) Det fører til:  Mindre energi og krefter  Mindre prestasjon  produksjon  Mindre kreativitet  Mindre ytelse, mindre skjerpet  Opplevelse av nederlag  Sløver sansene  fravær

20 Kinesisk tegn for krise: FARE & MULIGHET Krise er en spore til vekst; fordi jeg må ta i bruk nye sider av meg selv, som før ikke ble brukt  gir nye erfaringer!

21 Mulige konsekvenser - pårørende: Dårligere fysisk helse … Dårligere psykisk helse …. Sosial isolasjon og stigmatisering… Finansiell byrde …

22 Summeoppgave: Del erfaringer!

23 Faktorer som kan redusere helseskader hos pårørende  God familie – og sosialt nettverk  God relasjon, før/etter sykdom  Psykososial behandling/støtte  Kunnskaper om sykdommen/tilstanden  Kommunikasjonsevner (Virginia Satir: Å skape kontakt)  Tidligere mestringsstrategier  LØFT-holdning (Løsningsfokusert tilnærming..) Når det butter i mot …

24 Hvordan mestre oppgavene og samtidig bevare meg selv?? 2. Å være ansvarlig egoist … 5. Tre prinsipper. 4. Let etter ”grønne blader”, og bruk dem + LØFT 1. Bearbeide, akseptere … 3. Fra Fravær til Nærvær….

25 1. VELGE å bearbeide og akseptere!? Tilstreb å ta ”aktive” valg (opplevelsen av å styre selv..) Fokuser på ”følelsesfokusert mestring” (Cato Z. Pedersen) Søk etter noen å dele/diskutere med.. Søk etter kunnskap Hør og lær av andre i lignende situasjoner (grupper).. Prosess …. Pårørendeskole + grupper

26 Du skal elske din neste som deg selv.

27 JEG kan ikke endre andre. JEG kan kun ta ansvar for MEG ved å ENDRE MEG!  Mine tanker …  Mine holdninger …  Min kommunikasjon…  Mine handlinger …  Min atferd …  Mine følelser …  + + +

28 Ansvarlig egoist! Dersom det jeg gjør for å hjelpe eller glede andre ikke samtidig skaper glede hos meg selv, er hjelpen i det lange løp til skade for mitt forhold til meg selv og den andre. Eller, sagt på en annen måte: Dersom jeg ved å være ”snill” med andre begynner å mislike meg selv, vil forholdet mellom oss bli dårlig. (E. Møller, 2006) Å ta egne aktive valg, gjør dem lettere å etterleve, enn om man ”gjør” fordi andre mener …

29 Forts.: Å være ansvarlig … (6) Unngå isolasjon Sett grenser for deg selv Be om hjelp! Energiøkonomisering  porsjoner kreftene Del tanker, følelser og opplevelser med noen du stoler på. Velg bort de som ikke ”tar i mot”. (Å ventilere el. tømme ut følelser = helbredende!) Unngå å sammenligne deg med andre. Finn din egen vei …! Bekreft deg selv. Gjødsle egen selvfølelse..

30 3. Fra Fravær til Nærvær Nåtid  Sansing = NÆRVÆR Fortid  Tanker = FRAVÆR Framtid  Tanker = FRAVÆR Nærvær / Her og Nå = ingen tanker Umulig å sanse mens du tenker! Øvelse Stress = Overtenkning Bekymringsarbeid

31 Vår alles realitet: * Fortiden er over … * Framtiden er ikke kommet enda … * Det eneste vi har er: Her og Nå – dvs. ØYEBLIKKET! Alle vi som er her i dag, har forskjellige erfaringer, som pårørende, som pasienter og som helsepersonell.

32 Sum sammen to og to: I hvor stor grad er jeg NÆRVÆRENDE i eget liv? Sammen med den andre? Her og nå?? Hvor har jeg mest oppmerksomhet til vanlig? Fortid? Framtid? Eller Her og Nå?? Pasient, Pårørende, Helsepersonell?? Motvirke usynliggjøring

33 Å være Nærværende er å være Her og NÅ – å være i øyeblikket! Fokuser på øyeblikket og vær fornøyd for vært gode øyeblikk du skaper som er godt for deg selv og/eller godt for den andre. Tanker, irritasjon, om bare.. vedr. fortiden er bortkastet energi! Bekymringsarbeid for framtiden er også bortkastet. Tenk om det ikke blir slik?? NB! Energi-økonomisering!!

34 MÅL: Mestringsopplevelser og dermed bevaring av helsa!! LØFT- metoden = DVS.: Løsningsfokusert tilnærming i stedet for Problemfokusert tilnærming Eks.: Fokuser på det du kan gjøre noe med i stedet for det motsatte

35 Forts.: MÅL: Mestringsopplevelser og …. Det JEG gir oppmerksomhet har en tendens til  å VOKSE! Jeg kan velge …?!

36 Metafor: ”Grønne blader” = ressurser Forts.: MÅL: Mestringsopplevelser og ….

37 Søren Kierkegaard prinsippet ”Hvis det i sandhet skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på at finne ham der hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv en innbildning når han mener at kunne hjelpe en anden. For i sannhet at kunne hjelpe en anden, må jeg forstå mer enn ham – men dog først og fremst forstå det han forstår”. (Søren Kierkegaard)

38 Forts.: Faktorer som er av betydning for symptomatologien ved demens … Progresjo n av demens (Engedal & Haugen, 2005) Hjerneorganisk skade Symptomer = atferd Mestring Personlighet Mestring Omgivelsene = MEG!

39 Tilpasningsprinsippet Hjelperen må tilpasse seg pasienten og ikke omvendt! ”Driter`n!”

40 Førstehjelpsprinsippet

41 Ubehagelig stress – ”Butting” (2): Det som skaper stress er – kort fortalt – forskjellen eller gapet mellom det jeg opplever som mine evner og det jeg tror omgivelsene krever av meg. Mål: Å forebygge ubehagelig stress for alle parter i trekanten  Mestring + Se, Høre, Akseptere Mestring = selvtillit Nærvær = selvfølelse

42 Gud gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre. Mot til å forandre det jeg kan og visdom til å se forskjellen. (V. Satir) Takk for meg!


Laste ned ppt "Når det butter i mot i hverdagen med demens Kirsti V. Solheim Psykiastrisk sykepleier / Livsstilscoach, Mail: tlf.: 907 56 4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google