Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når det butter i mot i hverdagen med demens

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når det butter i mot i hverdagen med demens"— Utskrift av presentasjonen:

1 Når det butter i mot i hverdagen med demens
Demensdagen 2010 i Asker 21. september 2010 (2 t.) Kirsti V. Solheim Psykiastrisk sykepleier / Livsstilscoach, Mail: tlf.:

2 Innhold: Hvem ”butter” det imot for?
Litt om demens og en forståelsesmodell som kan benyttes for oss alle… Selvbildet og mestring… Litt kriseforståelse … Mulige konsekvenser ved å være pårørende .. Hvordan kan vi alle ta vare på oss selv når det ”butter” ….

3 Hvem ”butter” det i mot for?
P * Pasienten selv?? * Personalet?? * Pårørende ?? P P

4 Hvem er den personen som sitter ved siden av deg?
Hils på naboen din! Hvem er den personen som sitter ved siden av deg? Hvorfor er du her? Og hvorfor er din nabo her? Sum litt sammen ..

5 Ubehagelig stress – ”Butting”(2):
Det som skaper stress er – kort fortalt – forskjellen eller gapet mellom det jeg opplever som mine evner og det jeg tror omgivelsene krever av meg. Eks.: Tante til spl.

6 Følelsesmessige reaksjoner
Utrygghet  angst Rastløshet  uro Irritasjon  utagering STRESS!! KATASTROFEREAKSJON = PANIKK Hva mener de?? Jeg forstår ingen ting? Hva skal jeg? Hva vil de ..? Hva skal jeg gjøre …? Hvem er jeg? Hvor er jeg?

7 Ubehagelig stress – ”Butting”(2):
Mål: Å forebygge ubehagelig stress for alle parter i trekanten Mestring Det som skaper stress er – kort fortalt – forskjellen eller gapet mellom det jeg opplever som mine evner og det jeg tror omgivelsene krever av meg.

8 Faktorer som er av betydning for symptomatologien ved demens …
Personlighet Progresjon av demens Symptomer = atferd Hjerneorganisk skade (Engedal & Haugen, 2005)

9 SELVBILDET Selvtillit Selvfølelse Margrethe Munthe
Å gjøre/ha .. …å kunne skille sak fra person… Grunnleggende behov  KJÆRLIGHET Den jeg ER  Fokus: Selvinnsikt Selvfølelse: Trygghet knyttet til: Visdom/klokskap egenverd Harmoni egen oppfatning Åndelige/eksistensielle behov ”den jeg er” - Ubetinget kjærlighet. Lite av det i vår kultur. Det jeg kan/har  Fokus: Ting Selvtillit: Trygghet knyttet til: Karriere ferdigheter, flink Materielle goder prestasjon – fin/pen - ”det jeg gjør” – snill - betinget kjærlighet (mye av dette i vår kultur) Høy selvtillit, lav selvfølelse  ”Pleasere” Barnet må beskytte seg! Sjenanse! Frykt/angstkulturen: Lav selvfølelse skaper komplekser: Autoritær atferd Autoritetsfrykt Prestasjonsangst Perfeksjonisme Frykt/angstkulturen, skaper lav EQ og gjør oss til ”voksne barn”:  intensitetssøkende (forelskelse, intensitet, underholder etc.)  frykt for intimitet  usunn avhengighet  verbal/fysisk krenkende  statussøkende  oppmerksomhetskrevende  kontrollfreak  utagerende atferd  selvstraffing  jobb-narkomani Selvutvikling handler om å hamre løs på muren rundt det lille barnet der inne. NB: Bruk ditt eget bildet med TJERNET. Barn/Voksen = integreres. Margrethe Munthe Selvfølelse Å være ..

10 Selvfølelses gjødsel:
SE - HØRE – AKSEPTERE! Meg selv?? Andre??

11 Mobbing / Giftig pedagogikk:
Erting Negativ kritikk Straff Urettferdighet Favorisering Mangel på respekt Avvisning Sammenligning Overbeskyttelse Trusler Mangel på ros Bagatellisering Usynliggjøring!!

12 Forts.: Faktorer som er av betydning for symptomatologien ved demens …
* Å gjøre … * Å akseptere … Personlighet Progresjon av demens Mestring Mestring Symptomer = atferd Hjerneorganisk skade (Engedal & Haugen, 2005)

13 Forts.: Faktorer som er av betydning for symptomatologien ved demens …
Personlighet Progresjon av demens Mestring Mestring Symptomer = atferd Omgivelsene = MEG! Hjerneorganisk skade (Engedal & Haugen, 2005)

14 Forts.: Faktorer som er av betydning for symptomatologien ved demens …
Personlighet Progresjon av demens Mestring Mestring Symptomer = atferd Omgivelsene = MEG! Hjerneorganisk skade (Engedal & Haugen, 2005)

15 Kvaliteten på relasjonen!!
Meg og mine mestrings-strategier Meg og mitt selvbilde Gode …. Nøytrale … Smertefulle.. OBS.: Kvaliteten på relasjonen!! Hjerneorganisk skade

16 SELVBILDET Selvtillit Selvfølelse Margrethe Munthe
Å gjøre/ha .. …å kunne skille sak fra person… Grunnleggende behov  KJÆRLIGHET Den jeg ER  Fokus: Selvinnsikt Selvfølelse: Trygghet knyttet til: Visdom/klokskap egenverd Harmoni egen oppfatning Åndelige/eksistensielle behov ”den jeg er” - Ubetinget kjærlighet. Lite av det i vår kultur. Det jeg kan/har  Fokus: Ting Selvtillit: Trygghet knyttet til: Karriere ferdigheter, flink Materielle goder prestasjon – fin/pen - ”det jeg gjør” – snill - betinget kjærlighet (mye av dette i vår kultur) Høy selvtillit, lav selvfølelse  ”Pleasere” Barnet må beskytte seg! Sjenanse! Frykt/angstkulturen: Lav selvfølelse skaper komplekser: Autoritær atferd Autoritetsfrykt Prestasjonsangst Perfeksjonisme Frykt/angstkulturen, skaper lav EQ og gjør oss til ”voksne barn”:  intensitetssøkende (forelskelse, intensitet, underholder etc.)  frykt for intimitet  usunn avhengighet  verbal/fysisk krenkende  statussøkende  oppmerksomhetskrevende  kontrollfreak  utagerende atferd  selvstraffing  jobb-narkomani Selvutvikling handler om å hamre løs på muren rundt det lille barnet der inne. NB: Bruk ditt eget bildet med TJERNET. Barn/Voksen = integreres. Margrethe Munthe Selvfølelse Å være ..

17 Er kravene reelle eller urealistiske?
Må …Bør eller Burde ha gjort?! = FY-ord (Energitappende) Ubehagelig stress (2): Det som skaper stress er – kort fortalt – forskjellen eller gapet mellom det jeg opplever som mine evner og det jeg tror omgivelsene krever av meg. Er kravene reelle eller urealistiske? Og hvor kommer de ifra?

18 Sunt stress er bra: For mye stress er ikke bra:
Det fører til: Mer energi og krefter Økt prestasjon  produksjon Mer kreativitet Økt ytelse, blir mer skjerpet Opplevelser av mestring Skjerper sansene (Nervær) Det fører til: Mindre energi og krefter Mindre prestasjon  produksjon Mindre kreativitet Mindre ytelse, mindre skjerpet Opplevelse av nederlag Sløver sansene  fravær

19 Kinesisk tegn for krise: FARE & MULIGHET Krise er en spore til vekst; fordi jeg må ta i bruk nye sider av meg selv, som før ikke ble brukt  gir nye erfaringer!

20 Mulige konsekvenser - pårørende:
Dårligere fysisk helse … Dårligere psykisk helse …. Sosial isolasjon og stigmatisering… Finansiell byrde …

21 Summeoppgave: Del erfaringer!

22 Faktorer som kan redusere helseskader hos pårørende
Når det butter i mot … God familie – og sosialt nettverk God relasjon, før/etter sykdom Psykososial behandling/støtte Kunnskaper om sykdommen/tilstanden Kommunikasjonsevner (Virginia Satir: Å skape kontakt) Tidligere mestringsstrategier LØFT-holdning (Løsningsfokusert tilnærming..)

23 Hvordan mestre oppgavene og samtidig bevare meg selv??
1. Bearbeide, akseptere … 2. Å være ansvarlig egoist … 3. Fra Fravær til Nærvær…. 4. Let etter ”grønne blader”, og bruk dem + LØFT 5. Tre prinsipper.

24 1. VELGE å bearbeide og akseptere!?
Tilstreb å ta ”aktive” valg (opplevelsen av å styre selv..) Fokuser på ”følelsesfokusert mestring” (Cato Z. Pedersen) Søk etter noen å dele/diskutere med.. Søk etter kunnskap Hør og lær av andre i lignende situasjoner (grupper).. Prosess …. Pårørendeskole + grupper

25 Du skal elske din neste som
deg selv.

26 JEG kan ikke endre andre.
JEG kan kun ta ansvar for MEG ved å ENDRE MEG!  Mine tanker …  Mine holdninger …  Min kommunikasjon…  Mine handlinger …  Min atferd …  Mine følelser …  + + +

27 Ansvarlig egoist! Dersom det jeg gjør for å hjelpe eller glede
Å ta egne aktive valg, gjør dem lettere å etterleve, enn om man ”gjør” fordi andre mener … Dersom det jeg gjør for å hjelpe eller glede andre ikke samtidig skaper glede hos meg selv, er hjelpen i det lange løp til skade for mitt forhold til meg selv og den andre. Eller, sagt på en annen måte: Dersom jeg ved å være ”snill” med andre begynner å mislike meg selv, vil forholdet mellom oss bli dårlig. (E. Møller, 2006) Referer til Selvfølelse og årsaker (personligheten) når det gjelder utbrenthet.

28 Forts.: Å være ansvarlig … (6)
Unngå isolasjon Sett grenser for deg selv Be om hjelp! Energiøkonomisering  porsjoner kreftene Del tanker, følelser og opplevelser med noen du stoler på. Velg bort de som ikke ”tar i mot”. (Å ventilere el. tømme ut følelser = helbredende!) Unngå å sammenligne deg med andre. Finn din egen vei …! Bekreft deg selv. Gjødsle egen selvfølelse..

29 Nåtid  Sansing = NÆRVÆR
3. Fra Fravær til Nærvær Stress = Overtenkning Bekymringsarbeid Fortid  Tanker = FRAVÆR Framtid  Tanker = FRAVÆR Nåtid  Sansing = NÆRVÆR Nærvær / Her og Nå = ingen tanker Umulig å sanse mens du tenker! Øvelse

30 Alle vi som er her i dag, har forskjellige erfaringer, som
pårørende, som pasienter og som helsepersonell. Vår alles realitet: * Fortiden er over … * Framtiden er ikke kommet enda … * Det eneste vi har er: Her og Nå – dvs. ØYEBLIKKET!

31 Sum sammen to og to: I hvor stor grad er jeg NÆRVÆRENDE i eget liv?
Pasient, Pårørende, Helsepersonell?? I hvor stor grad er jeg NÆRVÆRENDE i eget liv? Sammen med den andre? Her og nå?? Motvirke usynliggjøring Hvor har jeg mest oppmerksomhet til vanlig? Fortid? Framtid? Eller Her og Nå??

32 Å være Nærværende er å være Her og NÅ – å være i øyeblikket!
Fokuser på øyeblikket og vær fornøyd for vært gode øyeblikk du skaper som er godt for deg selv og/eller godt for den andre. Energi-økonomisering!! Tanker, irritasjon, om bare .. vedr. fortiden er bortkastet energi! NB! Bekymringsarbeid for framtiden er også bortkastet. Tenk om det ikke blir slik??

33 MÅL: Mestringsopplevelser og dermed bevaring av helsa!!
LØFT-metoden = DVS.: Løsningsfokusert tilnærming i stedet for Problemfokusert tilnærming Eks.: Fokuser på det du kan gjøre noe med i stedet for det motsatte

34 Forts.: MÅL: Mestringsopplevelser og ….
Det JEG gir oppmerksomhet har en tendens til å VOKSE! Jeg kan velge …?!

35 Forts.: MÅL: Mestringsopplevelser og ….
Metafor: ”Grønne blader” = ressurser

36 Søren Kierkegaard prinsippet
”Hvis det i sandhet skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på at finne ham der hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv en innbildning når han mener at kunne hjelpe en anden. For i sannhet at kunne hjelpe en anden, må jeg forstå mer enn ham – men dog først og fremst forstå det han forstår” (Søren Kierkegaard)

37 Forts.: Faktorer som er av betydning for symptomatologien ved demens …
Personlighet Progresjon av demens Mestring Mestring Symptomer = atferd Omgivelsene = MEG! Hjerneorganisk skade (Engedal & Haugen, 2005)

38 Tilpasningsprinsippet
Hjelperen må tilpasse seg pasienten og ikke omvendt! ”Driter`n!”

39 Førstehjelpsprinsippet

40 Ubehagelig stress – ”Butting”(2):
Mål: Å forebygge ubehagelig stress for alle parter i trekanten  Mestring + Se, Høre, Akseptere Nærvær = selvfølelse Mestring = selvtillit Det som skaper stress er – kort fortalt – forskjellen eller gapet mellom det jeg opplever som mine evner og det jeg tror omgivelsene krever av meg.

41 Gud gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre.
Mot til å forandre det jeg kan og visdom til å se forskjellen. (V. Satir) Takk for meg!


Laste ned ppt "Når det butter i mot i hverdagen med demens"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google