Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medarbeiderundersøkelsen 2011 Gjennomført for hele Drammen kommune, inkl. foretakene og § 27 samarbeidene Fast ansatte og vikarer med kontrakt av lengre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medarbeiderundersøkelsen 2011 Gjennomført for hele Drammen kommune, inkl. foretakene og § 27 samarbeidene Fast ansatte og vikarer med kontrakt av lengre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Gjennomført for hele Drammen kommune, inkl. foretakene og § 27 samarbeidene Fast ansatte og vikarer med kontrakt av lengre varighet ble invitert til å delta 50 standardspørsmål og 5 egne tilleggsspørsmål Kan sammenligne oss med andre kommune som bruker samme undersøkelse

2 Svarprosent Drammen kommune 2008200920102011 83,7%82,5%79,1 %79%

3 Drammen 2008Drammen 2009Drammen 2010Drammen 2011Snitt land 2011 Svarprosent83,7 % 82,5 %79,1 %79 % Organisering av arbeidet 4,5 4,6 4,5 Innhold i jobben 4,9 555 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,2 4,1 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,1 5 5 55 Mobbing, diskriminering og varsling 4,8 4,8 5 Nærmeste leder 4,6 4,74,5 Medarbeider samtale 4,6 4,74,64,7 Overordnet ledelse 4,2 4,3 4,43,9 Faglig og personlig utvikling 4,4 4,5 4,3 Systemer for lønns- og arbeidstidsord- ninger 3,7 3,9 3,9 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,84,7 Helhetsvurdering 4,6 4,5 Snitt totalt 4,5 4,6 4,5 Tilleggsspørsmål nærmeste leder 4,7 4,64,74,8 Tilleggsspørsmål virksomhetsleder/ daglig leder KF 4,5 4,64,7

4 Utviklingssamtalen 2008200920102011 89,9%90,3%88,8%89%

5 Spørsmål med mest positive score: I hvilken grad: er du kjent med målene for din arbeidsplass (5) bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål (5) har du mulighet til å jobbe selvstendig (5,1) mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg (5) trives du sammen med dine kolleger (5,2) er din arbeidsplass integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religionsv. (5)

6 Spørsmål med mest positive score forts. I hvilken grad Har du nok utfordringer i jobben (5) Er arbeidsmiljøet på din arbeidsplass uten mobbing (5,1) Alt i alt, hvor fornøyd er du med samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen (5)

7 Spørsmål med svakeste score: I hvilken grad Har du nok tid til å gjøre jobben din (3,9) Er du fornøyd med inneklima (3,7) Er du fornøyd med lønnen din i forhold til jobben du gjør (3,2) Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med lønns- og arbeidstidsordningene i jobben din (3,8)

8 Virksomheter som skiller seg positivt ut VirksomhetSnitt score totalt Skoger skole5,2 (5,1) Kjøsterud skole5 (5) Aronsløkka skole4,9 (5) Åssiden skole4,9 (4,6) Vestbygda skole4,9 (4,7)

9 Virksomheter som skiller seg positivt ut VirksomhetSnitt score totalt Strømsø bhg. område4,9 Vann og avløp4,9 (4,8) Drammen kjøkken KF4,9 (4,8) Drammen eiendom KF4,9 (4,7)

10 Virksomheter med størst framgang fra 2010 Åssiden skole4,9 (4,6) Danvik skole4,8 (4,5) Frydenhaug4,4 (4) Hallermoen skole 4,6 (4,3)

11 Virksomheter med svake score Betzy3,5 Drammen drift4,1 (4,7)* Konnerud skole4,2 (4) Introduksjonssenteret 4,3 (4,4) Kultur4,3 (4,4) Svensedammen skole4,4 (4,2) Frydenhaug skole4,4 (4)


Laste ned ppt "Medarbeiderundersøkelsen 2011 Gjennomført for hele Drammen kommune, inkl. foretakene og § 27 samarbeidene Fast ansatte og vikarer med kontrakt av lengre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google