Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske bankmarkedet Status og endringer Grafikkrapport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske bankmarkedet Status og endringer Grafikkrapport."— Utskrift av presentasjonen:

1 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske bankmarkedet Status og endringer Grafikkrapport

2 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Om Norsk Finansbarometer 2014 2 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med Finans Norge innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen kartlegger, dokumenterer og observerer over tid aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret (bank) 2014 omfatter 4494 intervju gjennomført i ukene 1 til og med 3 2014, blant befolkningen 18 år+. Denne rapporten tar for seg det norske bankmarkedet. Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2004. Norsk Finansbarometer 2014 fokuserer på: Kundens bruk av sin bank Bankens betjening av kunden Evaluering av kunderelasjonen Bankenes profil i markedet Alle grafer viser %, med mindre det er oppgitt annerledes

3 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Gjennomsnittlig antall banker 3 % Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

4 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du byttet hovedbank eller tatt i bruk en ny bank i løpet av det siste året? 4 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

5 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hva er årsaken(e) til at du byttet hovedbank? 5 Total base: 2014 n=189; 2013 n=147

6 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du noensinne benyttet Finansportalen.no til å sammenligne betingelser ulike aktører i mellom? 6 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

7 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 70 64 62 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om Finansportalen.no? 7 Total base: 2014 n=502; 2013 n=284 Indeks*) Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (6 og 7) og helt eller delvis uenig (1 og 2)

8 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 2014: 7-punktsskala 8 %-andeler som svarer topp-2 Total base: 2014 n=502; 2013 n=284

9 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvordan orienterte du deg om renter og betingelser da du byttet bank sist? 9 Total base: 2014 n=189; 2013 n=147

10 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvilke av følgende produkter og tjenester benytter du i din hovebank? 10 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

11 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvilke produkter og tjenester har du i dine øvrige banker? Endring i spørremåten 2013: Det blir spurt for hver enkelt bank man bruker, dvs. mer detaljert enn før. 11 Total base: 2014 n=2038; 2013 n=1512

12 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du betalt innskudd til BSU i løpet av det siste året? 12 Total base: 2014 n=797; 2013 n=608

13 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Opplever du det som trygt å bruke nettbanken din? 13 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=2840

14 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du noen gang blitt utsatt for svindel eller svindelforsøk i forbindelse med bruk av nettbank? 14 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=2840

15 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du fleksibelt boliglån, dvs. at du selv velger hvor mye du vil låne til enhver tid innenfor en avtalt ramme, og når og hvor mye du vil betale ned på lånet ditt? Lånene markedsføres gjerne som rammelån/fleksilån/seniorlån/boligkreditt. 15 Total base: 2014 n=2416; 2013 n=1597

16 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hva er årsaken eller årsakene til at du har denne typen lån? 16 Total base: 2014 n=749; 2013 n=470

17 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du brukt rammelånet til noen av de følgende formål? 17 Total base: 2014 n= 749; 2013 n=470

18 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Betaler du jevnlig avdrag på ditt rammelån? 18 Total base: 2014 n=749; 2013 n=470

19 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du betalt avdrag på ditt rammelån i løpet av siste 6 måneder? 19 Total base: 2014 n=130; 2013 n=79

20 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Er du med i et kundefordelsprogram (kundefordelsprogram kan for eksempel hete Total, Total Pluss, Fordel og lignende)? Endring i spørreteksten 2014: Spørres for hver bank man er kunde hos 20 Total base: 2014 n= 4494; 2013 n=3153

21 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 På hvilken måte foretrekker du å betale regninger? 21 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

22 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du noen gang benyttet en chattetjeneste i banken din? Endring i spørreteksten 2014: Spørres for hver bank man er kunde hos 22 Total base: 2014 n= 4494; 2013 n=3153

23 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du benyttet sms til noen av de følgende banktjenester? 23 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

24 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Følger du med noen av de bankene du bruker på Facebook? 24 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

25 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor lenge har du vært kunde i din hovebank? 25 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

26 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du i løpet av de siste 12 måneder fått rådgivning om lån, sparing, pensjonssparing eller forsikring fra din hovebank? 26 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

27 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvordan skjedde rådgivningen? 27 Total base: 2014 n=1488; 2013 n=1057

28 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor ofte bruker du kort til å betale for varer og tjenester osv. på internett? 28 Total base: 2014 n=4494

29 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 For hvilke beløp velger du å bruke kort som betalingsmiddel? 29 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

30 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor fornøyd er du med din hovedbank totalt sett? 30 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153 Indeks*) Differanse mellom usedvanlig og svært fornøyd (4 og 5) og misfornøyd eller mindre fornøyd (1 og 2) 54 Indeks*)2014 vs 2013

31 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos din hovedbank? 31 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikkert (4 og 5) og helt eller ganske sikkert ikke (1 og 2) 76-5.0 Indeks*)2014 vs 2013

32 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale din hovedbank til venner og bekjente? 32 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikkert (4 og 5) og helt eller ganske sikkert ikke (1 og 2) 50-4.0 Indeks*)2014 vs 2013

33 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor store fordeler mener du å ha ved å velge din hovedbank fremfor en annen bank? 33 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153 Indeks*) Differanse mellom meget stor eller stor fordel (4 og 5) og ingen eller kun en liten fordel (1 og 2) 17-9.0 Indeks*)2014 vs 2013

34 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor vanskelig eller lett ville du oppleve det å bytte bank? 34 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

35 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 40-8.0 40-8.0 7-14.0 -171.0 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander... 35 Total base: 2014 n= 4494; 2013 n=3153 Indeks*)2014 vs 2013 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2)

36 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 36 %-andeler som svarer topp-2 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

37 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 I hvor stor grad har du tillit til banker i det norske markedet? 37 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153 Indeks*) Differanse mellom svært stor grad (5 og 6) og meget liten grad (1 og 2) 39 -4.0 Indeks*)2014 vs 2013

38 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 I hvilken grad er du villig til å dele informasjon som kontaktinformasjon, sivil status, bosituasjon ol. med din bank, slik at banken kan komme med et mer skreddersydd tilbud til deg? 38 Total base: 2014 n=4494 Indeks*) Differanse mellom svært stor grad (5 og 6) og meget liten grad (1 og 2) 29 Indeks*)2014 vs 2013

39 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvordan vil du vurdere bankenes samlede omdømme eller anseelse? 39 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153


Laste ned ppt "©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske bankmarkedet Status og endringer Grafikkrapport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google