Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2004 Survey galore!. 2004 Vaya con dios ISUIT for nybegynnere IISUIT for viderekommende IIIStudentsurveyen IVVeien framover.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2004 Survey galore!. 2004 Vaya con dios ISUIT for nybegynnere IISUIT for viderekommende IIIStudentsurveyen IVVeien framover."— Utskrift av presentasjonen:

1 2004 Survey galore!

2 2004 Vaya con dios ISUIT for nybegynnere IISUIT for viderekommende IIIStudentsurveyen IVVeien framover

3 2004 [ı] SUIT for nybegynnere Hjemmeleksen! http://intra.usit.uio.no/torsdag/suit-04.pdf

4 2004 [II] SUIT for viderekommende

5 2004 Noen observasjoner [1] Brukerne er jevnt over sånn passe eller ganske fornøyd med tingenes tilstand. Det er ingen spesiell entusiasme eller utstrakt misnøye. På noen områder synes som om man er noe mer fornøyd med tingenes tilstand nå enn for ett år siden.

6 2004 Noen observasjoner [2] IT-organisasjonen med en lokal og en sentral komponent ser ut til å ha slått rot. Lokal IT brukes som primær hjelpekilde i det daglige og førstelinje brukerstøtte ser ut til å fungere rimelig bra i mange lokalmiljøer. Kompetansen hos lokal IT oppleves som varierende.

7 2004 Noen observasjoner [3] Det uttrykkes lite visjoner om bruk av IT i eget arbeid. Hvor ble det av «smart bruk av IT» o.l.? Noen få unntak finnes i kommentarer fra vitenskapelig hold som etterlyser spesialtjenester for oppfølging av forskningsaktiviteter.

8 2004 Noen observasjoner [4] Informasjonen om IT-tjenestene er ikke god nok og godt nok kjent, eller oppleves som vanskelig, teknisk eller for omfattende til daglig bruk. Web-sidene om IT brukes forholdsvis lite. Opplæringstilbudet benyttes bare delvis og er for dårlig kjent blant brukerne. IT-avisen ser ikke ut til å treffe godt nok.

9 2004 Noen observasjoner [5] Noen sliter.

10 2004

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 [III] Studentsurveyen Om bruk av IT i undersvisning og studier [Kvavik 2004]

21 2004 Svak oppslutning Svarprosent 22.3% [646 av 2900] Tilfeldig utvalg blant studentbrukere (fra SFA) Langt på vei sammenlignbar med «Kvavik»

22 2004

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Andre løse tall 53% Har brukt ClassFronter 90% Er heltidstudenter 58% Er kvinner

38 2004 Lokale forhold Hvor ofte bruker du UiO sine web-sider om STUDIER? Hvor fornøyd er du med UiO sine web-sider om STUDIER? Hvor ofte bruker du web-sidene om STUDENTLIV ved UiO? Hvor fornøyd er du med sidene om STUDENTLIV ved UiO? Hvor ofte bruker du studentportalen MINE STUDIER? Hvor fornøyd er du med studentportalen MINE STUDIER? Hvilke tilleggstjenester savner du i MINE STUDIER?

39 2004

40

41

42

43

44

45

46 [IV] Veien videre

47 2004 SUIT 2005 m.m. Lage ferdig rapport fra SUIT 2004 Kjøre ny runde med SUIT høst 2005 - Revidert sett av spørsmål (skarpere, noe kortere) Survey om behovet for statistikktjenester (vår 2005) - Til bruk for statistikkgruppen - Vi har f.eks. 746 SPSS-lisenser ute, hva vet vi om dem? - Ansatte og høyeregrads studenter

48 2004 Åpne spørsmål [1] Fra SUIT 2004 Hvis du var svært misfornøyd med noe ovenfor, vennligst utdyp… Har du forslag til forbedring av noen av IT-tjenestene du bruker? Hvis du har idéer om hvordan e-post kan forbedres, skriv… Hvis du har idéer til hvordan web-sidene om IT kan forbedres, skriv … Hvis du har synspunkter på opplæringstilbudet for IT, skriv.. Hvis du har idéer til hvordan IT-hjelpen kan forbedres, skriv.. Vi vil gjerne ha dine synspunkter på skjemaet og opplegget generelt…

49 2004 Åpne spørsmål [2] Antall svar Misfornøyd181 Forbedring198 Epost136 Websider80 Opplæring85 IT-hjelp97 Unersøkelsen641

50 2004 Studentsurveyen Oppsummere dette første forsøket ved UiO Lage ferdig rapport Hvordan få bedre svarprosent? Andre studentrettede undersøkelser ved UiO (SFA?) Hvor gode og nyttige er sammenlikningene med USA-surveyen? Hva med andre instanser nasjonalt (og ellers)?

51 2004 Åpne spørsmål [3] Fra studensurveyen Har du kommentarer til bruk av IT i undervisning og studier, skriv… Har du noen kommentarer til dette skjemaet og opplegget generelt…

52 2004 Tilliggende herligheter Helt andre spørreundersøkelser i regi av USIT? Andre spørreundersøkelser ved UiO? Samarbeidspartnere? Statistikkgruppen


Laste ned ppt "2004 Survey galore!. 2004 Vaya con dios ISUIT for nybegynnere IISUIT for viderekommende IIIStudentsurveyen IVVeien framover."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google