Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiekvalitetsundersøkelsen (SKU) ved Høgskolen i Lillehammer 2005 Gjelder både heltids- og deltidsstudier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiekvalitetsundersøkelsen (SKU) ved Høgskolen i Lillehammer 2005 Gjelder både heltids- og deltidsstudier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiekvalitetsundersøkelsen (SKU) ved Høgskolen i Lillehammer 2005 Gjelder både heltids- og deltidsstudier

2 SKU 2005  SKU inngår som en sentral del i HiLs Kvalitetssystem  Har vært gjennomført siden 1995  Tre hovedfokus:  Tilfredshet med studiet/studieprogram  Tilfredshet med studiestedet og fasiliteter  Arbeidsvaner og arbeidsinnsats  Resultatene fra undersøkelsen brukes som grunnlag til forbedringsforslag

3 SKU 2005  Gjennomført i perioden 7.april til 1.mai  Sendt ut til: (46 %)  2891 studenter totalt- 1322 svar (46 %)  2092 ved heltidsstudier- 1053 svar (50,3%)  799 ved deltidsstudier- 269 svar (33,6%)  Til sammenligning var tallene  2003 (n=851) og 2004 (n=722)

4 SKU 2005  Hva er hovedresultatene?

5 SKU 2005 A. Tilfredshet I.Med studietilværelsen på HiL a Svært utilfreds b c d e f g Svært tilfreds 90,7 % er tilfreds

6 www.hil.no Alt i alt, hvor tilfreds er du med: aKantinetilbudet? bBibliotekets bok- og dokumentsamling for faget du studerer? cBiblioteket generelt? dFysiske fasiliteter i undervisningen (auditorier, klasserom, ol.)? eTilgangen på grupperom? fTilgangen på lesesalplass? gTilgangen på datamaskiner? hInformasjon på www.hil.no? iBruk av Classfronter som verktøy?

7 www.hil.no Alt i alt, hvor tilfreds er du med: aHvordan du ble tatt i mot ved oppstarten av studiet? bGjennomføring av undervisnings- opplegget generelt ved studiet? cHvordan studiet ditt holder deg informert om endringer? dDin egen faglige progresjonen i studiet? eDen praktiske gjennomføringen av eksamensavvikling? fEget læringsutbytte? gStudiet generelt?

8 SKU 2005  Tilfredshet med studiene I.Anbefale studiet til andre

9 SKU 2005 Videre prosess:  Hovedfunn og rådata sendes til avdelingene  Hovedfunnene formidles til studentene gjennom Classfronter  Det utarbeides en grundigere analyse som grunnlag for avdelingenes tiltaksforslag  Avdelingene rapporterer tilbake sine kommentarer og forslag til forbedringstiltak  Styret får presentert forslag til forbedringstiltak og vedtar evnt. disse


Laste ned ppt "Studiekvalitetsundersøkelsen (SKU) ved Høgskolen i Lillehammer 2005 Gjelder både heltids- og deltidsstudier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google