Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSHELSE 2.03.04 Registrering av stress-responser (metoder) –Spørreskjema –Beregning av faktorer i spørreskjema –Spørreskjemaenes pålitelighet –Falske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSHELSE 2.03.04 Registrering av stress-responser (metoder) –Spørreskjema –Beregning av faktorer i spørreskjema –Spørreskjemaenes pålitelighet –Falske."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSHELSE 2.03.04 Registrering av stress-responser (metoder) –Spørreskjema –Beregning av faktorer i spørreskjema –Spørreskjemaenes pålitelighet –Falske negative og positive svar Interaksjonistisk stress-modell –Bandura: self-efficacy –Lewins Life space –Generell modell

2 Relasjon livshendelser, stress og 3. variabler

3 Registrering av stress-responser Sykdom Sykefravær Oppsigelse Selvrapportering –Intervju –Samtale –Spørreskjema

4 Spørreskjema - Stress SCL-90-R Symptom Checklist 90 spørsmål, Hopkins University, 1973 GHQ-28 General Health Questionnaire, Goldberg, 1985 PTSS-10 Post-Traumatisk Stress Sympotom 10 skala, Weiswth, 2000 BBI Bergen Burnout Indicator

5 Spørreskjema-registrering Krav til spørreskjema: Reliabilitet Validitet Responskategori –Ja/nei (stemmer – stemmer ikke) –Svaralternativer (bedre enn før – lik – verre enn før) –Likert skala (5 el. 7 delt skala) –VAS (visuell analog skala)

6 Analyse av selvrapportert stress Opptelling av svar Faktorinndeling av svar SCL-90-R: Faktorer + poengberegning: Global Serverity Index (GSI) GHQ-28: Faktorer PTSS-10

7 Symptom Check List (SCL-90) 90 spørsmål fordelt på faktorene: 1.Somatisering (12 spørsmål) 2.Tvangstendenser (10) 3.Mellommenneskelig overfølsomhet (9) 4.Depresjon (13) 5.Angst (10) 6.Fiendlighet (6) 7.Fobisk angst (7) 8.Paranoide forestillinger (6) 9.Psykotisisme (10) 10.Tilleggsskalaer (7)

8 Global Severity Index (GSI) Derogatis (1992) anvender en totalverdi fra SCL-90 som en indeks på helseplager. Alle svarene summeres (0 -4) og divideres på antall spørsmål. Deretter beregnes en grense for syk-frisk Amerikansk norm: GSI 0.68 Norsk norm: GSI 0.87 (Vassend & Skrondal, in press)

9 Arbeidshelse på sykehus Basert på SCL-90 fra 273 yrkesaktive ved norske sykehus og GSI = 0.77, hadde 10 % av presumptivt friske arbeidstakere har så mange eller alvorlige selvrapporterte symptomer at de regnes som syke (Engh, 2004 [Hovedoppgave PSI]).

10 General Health Questionnaire GHQ 28 spørsmål fordelt på 4 faktorer: 1.Somatisering (7 spørsmål) 2.Angst (7) 3.Sosial dysfunksjon (7) 4.Depresjon (7)

11 PTSS-10 (skala 1 – 7) 1.Søvnproblemer 2.Drømmer med mareritt om hendelsen 3.Depresjon, føler meg nedtrykt 4.Skvettenhet 5.Isolasjonstendenser 6.Irritabilitet 7.Labile følelser 8.Dårlig samvittighet, selvbebreidelse, skyldfølelse 9.Frykt knyttet til hendelsen 10.Anspenthet i kroppen

12 Pålitelighet ved registrering av stress-responser Sykdom: opplevd årsak – falsk negativ og falske positive Sykefravær: fraværsfaktorer og nærværsfaktorer, eks. karensdager, egenmeldingsdager, IA-bedrifter Oppsigelse Selvrapportering –Intervju –Samtale –Spørreskjema

13 Registrering av stress-responser Person utsatt for stress Person ikke utsatt for stress Person rapporterer stress Sann positivFalsk positiv Person rapporterer ikke stress Falsk negativSann negativ

14 Interaksjonistisk stressmodell (1) 1. Personen er i en situasjon (Stimulus) 2. Personen foretar en kognitiv vurdering av situasjonen (Persepsjon) 3. En respons utløses i tilknytning til personen

15 Persepsjonsteori Nisbets perseptuelle syklus

16 Interaksjonistisk stressmodell (2) Situasjon → Kognitiv vurdering: –situasjonen (primary appraisal) –personlige forutsetninger (secondary appraisal) –konsekvenser –Personlig mening –betydning for meg  (respons) –Bekymring, grubling, hjelpeløshet –Tilbaketrekning –Dårlig selvbilde, lav personlig integritet

17 Banduras begrep ’self-efficacy’ (1) Bandura benytter begrepet for å forklare årsak til adferd. I sosial kognitiv teori anvendes et ’triadisk resiprokt årsaksforhold’, hvor 1.Indre personlige forhold (kognitive, affektive, biologiske) 2.Adferd 3.Miljømessige hendelser påvirker hverandre gjensidig (transaksjon)

18 Banduras begrep ’self-efficacy’ (2)

19 Banduras begrep self-efficacy (3)

20 Lewins begrep life-space Life-space er individets subjektive oppfatning av de aktuelle mål, og hans eller hennes sosiale miljø (1936: Principles of topological psychology)

21 Krav – kontroll modellen, Karasek 1979 Lave psykologiske Krav Høye Psykologiske Krav Opplevd Høy Kontroll Lav belastningAktiv, læring, motivasjon for ny adferd Opplevd Lav Kontroll PassivitetHøy belastning, risiko for psykisk belastning og sykdom

22 Modifikasjoner av krav-kontroll modellen Sosial støtte (social support) som signifikant faktor for arbeidshelse. Cassel (1976): The contribution of the social environment to host resistance. Am. J. of Epidemiology, 104, 107-123 Cobb (1976): Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38, 300-314 Uchino et al (1996):The relationship between social support ans physiological processes: a review with emphasis on underlying mechanisma and implications for health. Psychological Bulletin, 119, 488-531 [Metastudie av 81 studier]


Laste ned ppt "ARBEIDSHELSE 2.03.04 Registrering av stress-responser (metoder) –Spørreskjema –Beregning av faktorer i spørreskjema –Spørreskjemaenes pålitelighet –Falske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google