Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem er vi Visjon for samarbeid Gjennom langsiktig samarbeid gi framtidig valgsikkerhet og kompetanse på hvilke tiltak som gir: - bedre helse - økt produktivitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem er vi Visjon for samarbeid Gjennom langsiktig samarbeid gi framtidig valgsikkerhet og kompetanse på hvilke tiltak som gir: - bedre helse - økt produktivitet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvem er vi

3 Visjon for samarbeid Gjennom langsiktig samarbeid gi framtidig valgsikkerhet og kompetanse på hvilke tiltak som gir: - bedre helse - økt produktivitet - økt effektivitet - økt lønnsomhet

4 Fokusskifte Fra...... Fravær Nærvær Utbrent Påtent Doping &Thinking & drainingtraining

5 Helse Vårt fokus Individ Organisasjon Innovasjonskraft

6 Fra Utbrent til Påtent – Mestring og Positivt Stress Hege R. Eriksen Senter for stress, søvn og helse HALOS Universitetet i Bergen www.halos.no

7 To ulike syn på stress Stress is good for you---- and your stress is good for me (Holger Ursin) Stress, det er fali det (Ludvig)

8 Kognitiv aktiverings teori om stress CATS (Ursin & Eriksen, 2004) Belastning Krav Input Stress Stressor Stimulus Kroppslige Forandringer Slitasje & Sykdom Tonisk Katabol Trening & Helse Fasisk Anabol Ursin, H., and Eriksen, HR. (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology, 29, 567-592.

9 Kognitiv aktiverings teori om stress Belastning Kroppslige Forandringer Slitasje & Sykdom Tonisk Katabol Trening & Helse Fasisk Anabol Stimulus forventning (forvrengt) Responsforventning Bearbeiding/filtrering av krav Ursin, H., and Eriksen, HR. (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology, 29, 567-592.

10 Psykologisk forsvar

11 Mestring: Positiv responsforventning Mine strategier gir et positivt resultat Hjelpesløshet: Ingen responsforventning Jeg vet ikke resultatet av mine strategier Håpløshet: Negativ responsforventning Uansett hva jeg gjør så blir resultatet negativt Responsforventninger

12 Positiv responsforventning

13 Stress respons Belastning Kroppslige Forandringer Slitasje & Sykdom Tonisk Katabol Trening & Helse Fasisk Anabol Forsvar Mestring Alarm, aktivering, subjektiv opplevelse av belastning og stress respons Ursin, H., and Eriksen, HR. (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology, 29, 567-592.

14 Alarmen Alarmen går når forventninger ikke møtes Til nye stimuli Når noe mangler Når det er en homeostatisk ubalanse Når det er en trussel mot organismen Alarmen oppstår når det er et misforhold mellom SET-VERDI og AKTUELL- VERDI

15 Kognitiv aktiverings teori om stress Belastning Kroppslige Forandringer Slitasje & Sykdom Tonisk Katabol Trening & Helse Fasisk Anabol Forsvar Mestring Ursin, H., and Eriksen, HR. (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology, 29, 567-592.

16 Kognitiv aktiverings teori om stress Belastning Kroppslige Forandringer Slitasje & Sykdom Tonisk Katabol Trening & Helse Fasisk Anabol Forsvar Mestring Ursin, H., and Eriksen, HR. (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology, 29, 567-592.

17 Langvarig sykefravær i Norge Diagnosekategorier, 2001 Trygdestatistisk årbok 2002, tabell 6.16

18 Subjektive helseplager Ingen objektive funn, eller sterkere plager enn det som tilsvarer de objektive funn Muskelsmerter, mage-tarm-plager, “pseudo- neurologi” (trett, slapp, humør, svimmel) Hyppige hos den vanlige, arbeidsdyktige befolkning Hyppig årsak til sykmelding Ca 40 % av langvarig sykmelding og 40 % av permanent uførhet

19 Subjektive helseplager: ny sykdom? Fibromyalgia, Chronic Low Back Pain, Myalgic Pain, Epidemic Tiredness, Chronic Fatigue Syndrome, Stress, Burnout, Multiple Chemical Sensitivity, Organic Solvents, Magnetism, Radon, Computer Screen Sickness, Sick Houses, Gulf War Syndrome 1991, Shell Shock 1914-18, Constipation, Irritable Colon, Asthenia, Neurasthenia, Amalgamism

20 Subjektive helseplager er hyppige Forekommer særlig i arbeids situasjoner som kjennetegnes ved: - dårlig læringsklima - lav grad av mestring og høy grad av opplevd arbeidsbyrde

21 Muskelsmerter Eriksen, H.R., and Ursin, H. Subjective health complaints; is coping more important than control? Work and Stress 1999, 13(3), 238-252

22 ILLNESS DISEASE GENETICS ENVIRONMENT

23 Load Brain Stress Response Training“Strain” Stimulus expectancy Response outcome expectancy Stress Stressor Stimuli Alarm Activation Brief Anabolic Sustained Catabolic ”WHATEVER” Stress Myter

24 LoadStress Response Training“Strain” Stimulus expectancy Response outcome expectancy Stress Stressor Stimuli Alarm Activation Brief Anabolic Sustained Catabolic ” STRESS” Stress Myter

25 LoadStress Response Training Strain Stimulus expectancy Response outcome expectancy Stress Stressor Stimuli Alarm Activation Brief Anabolic Sustained Catabolic ” STRESS” Illness/disease X XX = Stress Myter

26 Behandling og Forebygging Fysisk trening Stress mestring trening Kombinerte programmer (”Riktig kroppsbruk”) Organisasjons-rettede tiltak Kontrollerte forsøk: - Effekt på subjektive faktorer Eriksen et al. (2002). Improving subjective health at the worksite: A randomized controlled trial Occupational Medicine, 52, 383-391


Laste ned ppt "Hvem er vi Visjon for samarbeid Gjennom langsiktig samarbeid gi framtidig valgsikkerhet og kompetanse på hvilke tiltak som gir: - bedre helse - økt produktivitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google