Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det nye Europa tar form (Del 3) Marius Vøllestad Bø gvs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det nye Europa tar form (Del 3) Marius Vøllestad Bø gvs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det nye Europa tar form (Del 3) Marius Vøllestad Bø gvs.

2 Plan for undervisningen O Reformasjonen O Martin Luther O Religionskriger

3 Reformasjonen O Bibelen var inntil 1500-tallet trykket på latinsk og messene ble også holdt på latinsk O Kirken ble fullstendig styrt av Paven i Roma O På 1400-tallet vokste det frem misnøye med kirkens forkynnelse, men motstanderne ble ofte straffet O På 1500-tallet oppstod det stor misnøye i tyske byer og fyrstedømmer over kirkens makt og hvordan de tok betaling for sakramentene (dåp, konfirmasjon, giftemål osv) O Biskoper og prester solgte også avlatsbrev som skulle gi kortere opphold i skjærsilden når man døde

4 Martin Luther O Den tyske munke Martin Luther ved universitetet i Wittenberg var uenig i dette, og mente at det ikke kun var paven som hadde rette til å tolke bibelen O Luther utformet 95 teser, som ble oversatt og spredd over store deler av Europa, mot kirkens salg av avlatsbrev O Luther ble bannlyst, men fortsatte kampen og oversatte bibelen til tysk O Luther fikk støtte i mange fyrstedømmer og bystater som nektet å betale skatt til kirken. Disse ble kalt protestanter

5 O På 1540-tallet bygde Luthers tilhengere opp en egen kirke med tysk som språk O Helgener, skriftemål og klostervesen ble avskaffet O Geistlige kunne gifte seg og få barn, fremfor sølibat O Kongene og fyrstene ble overhodet til hver statskirke O Kristian 3. av Danmark-Norge gikk over til protestantismen i 1536 O All kirkeeiendom ble da underlagt kongen O Luther la grunnlaget for det som ble den norske statskirke

6 Religionskriger O I 1519 overtok Karl V av Spania som tysk keiser O Han var stor tilhenger av den katolske kirke, og gikk til krig mot mange stater i Europa O Disse krigene varte til 1555 da det ble inngått en avtale i Augburg, der kongene og fyrstene selv kunne avgjøre hvilken trosretning de ville ha O Den katolske kirke satte samtidig inn en motreformasjon der de avskaffet avlatsbrevene og utdannet prestene bedre

7 O Spania, Italia, Frankriket, Polen og Sørtyskland forble katolske O I Tyskland fortsatte religionskonfliktene frem til slutten av 1800-tallet O I Frankriket var det mange år med blodige kriger før katolikkene seiret, og mange franske protestanter (hugenotter) måtte flykte til Nederland eller Amerika O Nederland gjorde opprør, mens Belgia forble katolsk


Laste ned ppt "Det nye Europa tar form (Del 3) Marius Vøllestad Bø gvs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google