Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NATO og atomvåpen Stine Rødmyr, leder i Nei til Atomvåpen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NATO og atomvåpen Stine Rødmyr, leder i Nei til Atomvåpen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NATO og atomvåpen Stine Rødmyr, leder i Nei til Atomvåpen

2 Galskap •Den kalde krigen er slutt, men atomvåpen står fremdeles i høy beredskap •Før var det atomvåpen nok til å ødelegge verdenssivilisasjonen 100 ganger - nå kan vi bare gjøre det 30 ganger... •Atomnedrustninga har stoppet opp •Flere land har skaffet seg atomvåpen

3 NATO og atomvåpen •Amerikanske, britiske og franske atomvåpen er en del av NATOs felles forsvar •Amerikanske taktiske atomvåpen er utplassert i Europa - ”nuclear sharing” •NATO Nuclear Planning Group – Norge er med på å planlegge bruk av atomvåpen •Det skal ikke være atomvåpen på norsk jord i ”fredstid” – men hva med norske havner?

4 Amerikanske atomvåpen i Europa

5

6 Hvorfor fokusere på NATO? NATOs atomvåpenstrategi: •Formell forpliktelse for USA, UK og Frankrike til å bidra med atomvåpen •Bidrar til å legitimere at de opprettholder og videreutvikler sine atomvåpen •”Nuclear sharing” – Sørger for at Europa må dele byrden med å ha atomvåpen og at vi ikke kan gå inn for å forby dem

7 Hva mener Norge? Soria Moria-erklæringen: ”Regjeringen vil arbeide for at NATO-landene skal gå foran når det gjelder bekjempelse av masseødeleggelsesvåpen. [...] NATO må kontinuerlig vurdere sin atomstrategi for å redusere atomvåpnenes rolle i internasjonal politikk.”

8 St.meld. nr. 27 om nedrustning og ikke-spredning Endringer i NATOs atomvåpenstrategi ble ikke omtalt.

9 Hva mener Norge? St.meld. nr. 27 om nedrustning og ikke- spredning : •”NATOs strategiske konsept fra 1999 bekrefter kjernevapnenes plass i NATO, selv om deres betydning er tonet betydelig ned i forhold til tidligere NATO-konsepter.”

10 NATOs strategiske konsept •1999: “The supreme guarantee of the security of the Allies is provided by the strategic nuclear forces of the Alliance, particularly those of the United States; the independent nuclear forces of the United Kingdom and France”

11 Ikke-spredningsavtalen for atomvåpen (NPT) •187 land har undertegnet: –5 atomvåpen-stater: USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina –182 stater som ikke har lov til å ha atomvåpen –Nord-Korea har trukket seg fra avtalen –Israel, India og Pakistan er ikke med •Gjør produksjon/kjøp av atomvåpen teknisk utfordrende og uakseptabelt

12 Ikke-spredningsavtalen for atomvåpen (NPT) •Artikkel I: Forbudt for de 5 atomvåpenstatene å overføre atomvåpen/ kunnskap om dem til andre stater •Artikkel II: Forbudt for de andre 182 landene å skaffe seg atomvåpen/kunnskap •Artikkel VI: De 5 atomvåpenstatene skal ruste ned sine atomvåpen

13 Ikke-spredningsavtalen for atomvåpen (NPT) •NPTs målsetting er ikke bare å opprettholde dagens situasjon •Målet er en verden uten atomvåpen •De 5 atomvåpenstatene, med USA i spissen, har forsømt å oppfylle nedrustnings- forpliktelsene sine. •NPT har vært i krise siden 2002

14 NATO og NPT NATOs atomstrategi undergraver det internasjonale systemet for atomnedrustning: •Legitimerer, opprettholder våpnenes status •Legger opp til å bryte forbudet mot å spre atomvåpen til nye land. •Signaliserer at Vesten ikke tar sine egne nedrustningsforpliktelser på alvor.

15 Opprettholder status •NPT handlingsplan vedtatt i 2000: Alle land forpliktet til å ”redusere atomvåpnenes rolle i sikkerhetspolitikken” •Men NATO står fortsatt fast på at atomvåpen er den øverste garanti for vår sikkerhet •Nye medlemsland i NATO blir automatisk blir lagt under alliansens atomparaply

16 Brudd på NPT Legger opp til å bryte forbudet mot å spre atomvåpen til nye land: •I strategien ligger det at de taktiske atomvåpnene som er i Europa skal kunne overføres til vertslandets militære styrker. •Piloter (bl.a. fra Belgia) læres fortsatt opp i å bruke de flyene som skal slippe bombene.

17 NATO uten nedrustning •I Bush-perioden fjernet NATO alt om atomnedrustning fra sine kommunikeer •USA demonstrerte at de var villige til å angripe først og de utvidet listen over land de kunne bruke atomvåpen mot. •USA, UK og Frankrike moderniserer sine atomvåpen. USA utvikler nye typer. •NATO utvikler rakettskjold sammen med USA.

18 Norges store seier i 2008? •We reaffirm that arms control, disarmament and non-proliferation will continue to make an important contribution to peace, security, and stability. •We took note of the report prepared for us on raising NATO’s profile in this field. •NATO should continue contributing to international efforts in the area of arms control, disarmament and non-proliferation

19 Hva driver regjeringen med? Statssekretær i FD, Espen Barth Eide (Ap) ble spurt om en ny amerikansk rapport som sier at både flyene og atombombene som er utplassert i Europa må oppgraderes/ moderniseres •”Ikke noe problem for Norge, så lenge det bare er snakk om å forlenge livet til de få hundre våpnene som er her.”

20 NATOs nye strategiske konsept •Tyskland tok formelt opp endring av atomstrategien på Utenriksministermøtet i desember. •Nederland ba om at oppmerksomhet rettes mot hvordan NATO kan bidra til nedrustning og ikke-spredning. •Nederland tar initiativ sammen med Benelux, Tyskland og Norge for å bidra til debatten om revisjon av det strategiske konseptet mht atomvåpen.

21 NATOs nye strategiske konsept •Experts Group: Vil vurdere atomstrategien på siste seminar i Washington DC. Rapporten kommer på sensommeren. •Forhandlingene om ny tekst for konseptet starter i september. •Noe er ”klart”: –Ikke behov for utplassering av amerikanske atomvåpen i Europa. –NATOs strategiske avskrekking vil opprettholdes.

22 MEN… alle venter på Obama •Regjeringene i NATO-landene venter på USA og post-START-forhandlingene. •Obama-administrasjonen er ennå ikke ferdige med Nuclear Posture Review –(NPR, ”rapport om kjernefysisk styrke- tilpassing”, den amerikanske strategien for atomvåpen) •Ikke reell debatt om NATOs atomstrategi før NPR er klar.

23 Norge bør kreve at NATO: •Går bort fra førstebruk av atomvåpen •Går med på en avtale om at atomvåpen ikke skal brukes mot land som ikke har slike våpen (negative sikkerhetsgarantier) •Avslutter ”nuclear sharing” og trekker resten av de amerikanske atomvåpnene ut av Europa •Starter forhandlinger med Russland om ødeleggelse av taktiske atomvåpen


Laste ned ppt "NATO og atomvåpen Stine Rødmyr, leder i Nei til Atomvåpen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google