Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bærekraftig utvikling Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bærekraftig utvikling Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bærekraftig utvikling Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU

2 2

3 3

4 4 Bærekraftig utvikling Hva ligger i begrepet? Hovedelementer Sosial rettferdighet Forskjellig utvikling i ulike deler av verden Økonomi Bærekraftig resursbruk Miljøvern og økonomisk vekst Internasjonalt arbeid

5 5 Bærekraftig utvikling Brundtlandrapporten: ”utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”. Bærekraftig utvikling baserer seg på tre pilarer: Naturmiljø Sosiale forhold Økonomi

6 6 FN-toppmøter for bærekraftig utvikling Stocholm 1972 FNs konferanse om det menneskelige miljø Rio de Janeiro i 1992 Agenda 21, Biodiversitetskonvensjonen, Klimakonvensjonen FN kommisjonen for bærekraftig utvikling (UNCSD) Johannesburg 2002 Politisk erklæring og kortfattet iverksettingsplan

7 7 Sosial rettferdighet Menneskelige og sosiale behov viktige i definisjonen av bærekraftig utvikling I tillegg en jevnere fordeling av verdens ressurser mellom mennesker og på tvers av landegrenser og generasjoner. I dag lever 1,2 mrd mennesker under FNs fattigdomsgrense. Hver dag dør 50.000 mennesker av fattigdomsrelaterte årsaker (WHO).

8 8 Fattigdom Fattigdom er den største kilde til menneskelig lidelse Dan Banik Ingen fattigdomsreduksjon siden 1987 Thomas Pogge FN s tusenårsmål 1 Utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2015

9 9 Skolebarn fra Rasjastan India. Dyrking av grønsaker i slummen i New Dehli

10 10 Dagens økonomiske verdensordning er ikke bærekraftig Ingen rettferdighet i internasjonal økonomi Problemer for u-landene Styrket behov for inntjening i u-land, fører ofte til miljøødeleggelser og svekkede økosystemer

11 11 Hvordan redusere global fattigdom? I-landene har et ansvar ovenfor u-landene som går ut på å gi: Økonomisk bistand Faglig bistand Bedre handelsbetingelser Økt gjeldsslette Likeverdige økonomiske samarbeidsforhold

12 12 Større økonomiske forskjeller mellom land Øker gapet mellom rike og fattige land? Svaret er både ja og nei og det kommer an på hvordan man ser det (Per Botolf Maurseth, DU 2006). Mange mener at svaret er ja!! Eks. I 1900 tjente de rikeste landene i verden omkring 8 ganger så mye som de fattigste landene. I 1989 tjente de rike landene 59 ganger så mye som de fattigste landene. Sikkert er det at dagens økonomiske forbindelser mellom fattige og rike land er ikke bærekraftig.

13 13 Utviklingen er forskjellig i ulike deler av verden Globalt har man oppnådd framskritt som økt gjennomsnittlig levealder i utviklingsland. økt lese- og skrivekyndighet. sosialt orienterte fremskritt når det gjelder utvikling som har gitt klare fordeler til befolkningen.

14 14 Utviklingen er forskjellig i ulike deler av verden Kraftige forbedringer i økonomien i vestlige land Utslipp fra industrien er på vei ned I Norge er tendensene innen miljø positive på mange felt

15 15 Utviklingen er forskjellig i ulike deler av verden Industrilandene er i stor grad med på å forsterke miljø- og utviklingsproblemer i utviklingslandene blant annet gjennom Flytting av forurensende industri Urettferdige handelsavtaler Det er rikdom som er hovedårsaken til globale miljøproblemer og helseskader forårsaket av et forurenset miljø – ikke fattigdom!

16 16 Kan miljøvern og økonomisk vekst foregå samtidig? Er det slik at enten miljøvern eller økonomisk vekst må ofres på bekostning av hverandre? Eller er det mulig å finne et alternativ der samspillet mellom økonomisk vekst og miljøvern kan gå hånd i hånd, og til og med gi fordeler til både fattige og rike land?

17 17 Kan miljøvern og økonomisk vekst foregå samtidig? Økt økonomisk vekst kan føre til mer forurensning for fattige land. Økt mengde ressurser vil bli brukt og mengden avfall øker. Forurensende industrialiseringsprosess. Situasjon hvor krav til miljø må senkes på bekostning av økonomisk vekst Fattige land har en legitim rett til å øke sin velstand Teknologioverføring fra i-land

18 18 Kan miljøvern og økonomisk vekst foregå samtidig? Ofte tar tekniske forbedringer (renere teknologi) ikke høyden for økningen i forbruk i vestlige land. For eksempel oppveier ikke tekniske forbedringer på biler for å minske utslipp, en økt størrelse på den gjennomsnittlige bilen og en økt vekst i bilbruken.

19 19 Kan miljøvern og økonomisk vekst foregå samtidig? Vestlige land kan belastes for hoveddelen av globale miljøproblemer Vestens bekymring for ”miljøet” og utviklingslandenes krav om ”utvikling”, utgjør en hovedkonflikt i forståelsen og gjennomføringen av en bærekraftig utvikling.

20 20 Hva er bærekraftig ressursbruk? Det er ikke faste grenser for befolkningsvekst eller ressursbruk, dette innebærer forskjellige grenser for bruk av energi, råstoff, vann og landarealer (VFF 1987). Ny kunnskap og teknologi kan øke bæreevnen for et ressursgrunnlag (VFF 1987).

21 21 Hva er bærekraftig ressursbruk? ”Dessverre er det slik at nesten all virksomhet medfører en eller annen form for miljøproblemer. Er dette et godt energialternativ?

22 22 Internasjonalt arbeid med bærekraftig utvikling De mest sentrale rollene i arbeidet med bærekraftig utvikling. Den europeiske union (EU) Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) Forente nasjoner (FN)

23 23 Internasjonalt arbeid med bærekraftig utvikling Det var FN som tok initiativet til å opprette Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtlandkommisjonen) i 1983. FN opprettet UNEP (United Nations Environment Program) som jobber med miljøspørsmål UNDP (United Nations Development Program) som jobber med utviklingsspørsmål. UNCSD (United Nations Commission on Sustainable Development). FN jobber i tillegg med bærekraftig utvikling gjennom forskningsprogrammer, rådgivning til land og regjeringer, samt overvåkning.

24 24

25 25 Internasjonalt arbeid med bærekraftig utvikling FN-økonomen Jeffrey Sachs hevder at vi har både økonomi og kunnskap til å oppnå disse målene. ”Målene må oppnås i hvert enkelt medlemsland, gjennom innsats fra hver enkelt regjering og deres befolkning (Kofi Annan) Det viktigste spørsmålet er kanskje om det finnes stor nok menneskelig vilje for å skape en framtid som er rikere, tryggere og mer rettferdig, innenfor naturens bæreevne.


Laste ned ppt "1 Bærekraftig utvikling Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google