Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En ny global kontekst1 En ny global kontekst – sentrale begreper Sylvi Endresen Samfunnsgeografi Intro (SGO1001 )

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En ny global kontekst1 En ny global kontekst – sentrale begreper Sylvi Endresen Samfunnsgeografi Intro (SGO1001 )"— Utskrift av presentasjonen:

1 En ny global kontekst1 En ny global kontekst – sentrale begreper Sylvi Endresen Samfunnsgeografi Intro (SGO1001 )

2 En ny global kontekst2 Immanuel Wallerstein Verdenssystem-teori Sentrum Periferi Semi-periferi

3 En ny global kontekst3 Sentrum: kjennetegn Dominerer handelen Avansert teknologi - høy produktivitet Diversifisert økonomi - høy inntekt per innbygger

4 En ny global kontekst4 Periferi: kjennetegn Avhengighet og ufordelaktige handelsrelasjoner Enkel teknologi - lav produktivitet Udifferensiert eller ”smalt” spesialisert økonomi - Lav inntekt per innbygger

5 En ny global kontekst5 Semi-periferi: kjennetegn Overgangsøkonomier, på vei fra periferi til sentrum –Omdiskutert påstand! –NIC-land, Brasil, Mexico, Sør-Korea, Taiwan

6 En ny global kontekst6 Verdenssystem Et gjensidig avhengig system av land, knyttet sammen av politisk og økonomisk konkurranse -verdensøkonomi (økonomisk) - verdensimperium (politisk)

7 En ny global kontekst7 Minisystem Et samfunn med en distinkt kultur, hvor resiprositet preger økonomien - subsistensøkonomi, begrenset geografisk utstrekning - fra jeger og samler til jordbruker - svedjebruk

8 En ny global kontekst8 Verdensimperium En gruppe minisystemer absorbert i et felles politisk system. Kulturell ulikhet består –Egypt, Hellas, Kina, Bysants, Roma

9 En ny global kontekst9 Verdenssystem-teori Kjerneområde (hearth area) Ekstern arena Hinterland

10 En ny global kontekst10 Verdenssystem-teori Rollen i den internasjonale arbeidsdelingen gjennom historien er bestemmende for en regions posisjon i dagens verdenssystem Relasjonene mellom Sentrum og Periferi innebærer –verdistrømmer fra Periferi til Sentrum, –Sentrums dominans

11 En ny global kontekst11 Teknologisk endring som drivkraft Loven om det avtagende mer-utbytte (law of diminishing returns) ”Manglende teknologisk endring” brukes til å forklare ekspansjon utover kjerneområdene

12 En ny global kontekst12 Teknologisk endring som drivkraft Teknologiske systemer Industrialiseringsbølger importsubstitusjon eksportorientering Lokalisering

13 En ny global kontekst13 Teknologisk system Klynger av sammenknyttede produksjons-, energi- og transportteknologier som dominerer økonomisk aktivitet i flere tiår. 1790-1840 1840-1890 1890-1950 1950-1990 1990-

14 En ny global kontekst14 Internasjonal arbeidsdeling Komparative fortrinn Klassisk internasjonal arbeidsdeling –plantasjer Ny internasjonal arbeidsdeling

15 En ny global kontekst15 Imperialisme Kolonitid Nykolonialisme ”Tredje Verden”

16 En ny global kontekst16 Økonomisk globalisering Flernasjonale selskaper –Selskaper som har eller kontrollerer produksjonsenheter i flere land Varekjede –Nettverk av arbeids- og produksjonsprosesser som har VAREN som sluttprodukt –Design, fremskaffelse av råvarer, produksjon, eksport og import til salgssted samt markedsføring

17 En ny global kontekst17 Globalisering: Forskjeller mellom Sentrum og Periferi Den raske og den langsomme verden” ”Romlig rettferdighet” Mobilisering mot ”globalisering”

18 En ny global kontekst18 Ulike naturgitte forutsetninger Ulik produksjon Handel Internasjonal arbeidsdeling

19 En ny global kontekst19 Teknologiske endringer Komparative fortrinn Internasjonal arbeidsdeling


Laste ned ppt "En ny global kontekst1 En ny global kontekst – sentrale begreper Sylvi Endresen Samfunnsgeografi Intro (SGO1001 )"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google