Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mediepolitikk og Ytringsfrihet MEVIT 3350 - MEVIT4350 Gunn Enli 25. august 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mediepolitikk og Ytringsfrihet MEVIT 3350 - MEVIT4350 Gunn Enli 25. august 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mediepolitikk og Ytringsfrihet MEVIT 3350 - MEVIT4350 Gunn Enli 25. august 2008

2 I dag Presentasjon av emnet Ytringsfrihet og mediepolitikk Mediepolitiske mål og virkemidler

3 Om emnet Læringsmål: Studentene skal få kjennskap til sentrale teoretiske og analytiske perspektiver innen mediepolitisk forskning. Gjennom deltakelse i forelesninger og seminarer vil studentene analysere historiske og samtidige mediepolitiske utviklingstrekk. Kurset sikter mot en kritisk forståelse av politiske ambisjoner og virkemidler så vel som konsekvenser av mediepolitikk.

4 BA og MA -Felles pensum -Felles forelesninger -Forskjellig eksamensform: BA: Hjemmeeksamen 24. - 27. november MA: Semesteroppgave 27. november -Forskjellige websider: BA: http://www.uio.no/studier/enmer/hf/imk/MEVIT3350/h08http://www.uio.no/studier/enmer/hf/imk/MEVIT3350/h08 MA: http://www.uio.no/studier/enmer/hf/imk/MEVIT4350/h08http://www.uio.no/studier/enmer/hf/imk/MEVIT4350/h08

5 Seminarer Karoline Andrea Ihlebæk Felles seminaer med ekskursjoner til KKD, Medietilsynet, mediebedrift etc. Separate seminarer tilpasset eksamensform (MA - vekt på arbeid fram mot semesteroppgave).

6 Konsesjonstildeling for lokalradiodrift i 2009

7 Ytringsfrihet 1500- 17-1800-tallet: - Enevelde i Europa 17-1800-tallet: - Framvekst av borgelig liberalt demokrati - Framvekst av pressen - privat eid 1694: Avisers konsesjonsplikt bort i UK 1789: Pressefrihet i fransk rettighetserklæring 1791: First Amendment i USAs konstitusjon 1814: Ytringsfrihet i norsk konstitusjon

8 Ytringsfrihetens legitimitet 1.Hensynet til sannheten 2.Hensynet til individets selvutfoldelse 3.Hensynet til demokratiet (Barendt (1985), ifølge Feintuck og Varney 2006)

9 Ytringsfrihet og mediepolitikk §100: ”Ytringsfrihet bør finde Sted...” Betyr det at den beste mediepolitikk er ingen mediepolitikk? Eller bør mediene styres?

10 Ytringsfrihetens begrensninger Definisjon på kommunikasjonsfrihet: An unrestricted right to publish without prior permission or licence and without reprisal (McQuail 1992, gjengitt i Freedman 2008) Retten til ytringsfrihet er ikke absolutt: The ability to communicate beliefs, ideas and views is held to be central to democracy, yet in all democracies limits are placed on the freedoom to communicate (Feintuck and Varney 2006:9)

11 http://www.youtube.com/watch?v=62sLS9tHLWo

12 Konflikter om ytringsfrihet

13 Hva er mediepolitikk? Forsøk på å oppnå økonomiske, politiske, kulturelle målsettinger relatert til demokratiske verdier (Freedman 2008:10). Mediemakten som medfølger ytringsfrihet, fordrer at mediene bidrar til å opplyse borgerne (Feintuck and Varney 2006:14-20).

14 Public Interest Nøkkelbegrep i medieregulering: -‘Offentlighetens interesse’ forståes som noe mer enn summen av individuelle preferanser (Feintuck and Varney 2006:108, Freedman 2008: 65)

15 Grader av regulering Forhandssensur (rikets sikkerhet etc.) Genrelle lover (blasfemi, krenkelse) Mediespesifikke regler (kringkastingsloven) Selv-regulering (PFU, vær varsom)

16 Ulike medier- ulike regimer Presse - pressefrihet står sterkt Film - forhandssensurert fram til 2004 Kringkasting - eierskap og konsejoner Årsaker til ulike regimer: - Teknologi - Økonomi - Politikk - Historie

17 Regulering på ulikt nivå Strukturregulering: -Eierskapsbegrensning, -Konsesjonstildeling, -Pressestøtte Innholdsregulering: -Vannskillet (etter kl. 21.00), -Reklamerestriksjoner - Programkvoter (Europeisk)

18 Mediepolitiske mål 1. Mangfold og pluralisme 2. Demokrati og offentlighet 3. Kultur, identitet og språk 4. Beskyttelse av minoriteter og såbare grupper 5. Beskyttelse av forbrukerne og arbeid mot kommersialisering 6. Et likeverdig tilbud til alle 7. Nasjonal medieindustri og produksjonshensyn (Syvertsen,i boken Mediemangfold, 2004).

19 Mediepolitiske virkemidler Mangfold, pluralisme, demokrati og offentlighet -NRK - offentlig kringkasting -Konsesjonsordninger (TV 2, Radio 1, kino, telefon) -Pressestøtte -Eierskapsregulering Kultur, identitet og språk -Offentlig eierskap og NRKs vedtekter -Konsesjonskravene -Norskspråklige sendinger + Europeiske (TV) -Filmstøtte Etikk, personvern, og minoriteter. Beskytte forbrukerne -Vannskillet (TV og reklamerestriksjoner (særlig TV) -Selvregulering (vær varsom, tekstreklame, redaktørplakaten) -Filmsensur og aldersgrenser Et likeverdig tilbud for alle -Krav om landsdekning for TV 2 og NRK -Kabelselskapenes must carry-forpliktelser -Leveringsplikt for Telenor

20 Summegruppe (3 minutter) -Var det riktig av Medietilsynet ikke å fornye konsesjonen til Radio 1? -Diskuter mål og virkemidler i vedtaket.

21 Politiske dokumenter Publikasjoner fra Regjeringen http://www.odin.dep.no/odin/norsk/dok/regpubl/bn.html Behandling i Stortinget http://www.stortinget.no/o,_stortinget/saksgangen.html Norske lover http://www.lovdata.no/ EU http://europa.eu/pol/av/index_en.html

22 Neste uke Om prosesser, konflikter og kompromisser i mediepolitikken Oppfordring: -Oppdatèr dere på saksgang og dokumenter -Følg med i debatten om norsk kulturpolitikk (eliten versus folket) -Sjekk ut kampen om radiokonsesjoner (P4, Kanal 24 og Radio Norge)


Laste ned ppt "Mediepolitikk og Ytringsfrihet MEVIT 3350 - MEVIT4350 Gunn Enli 25. august 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google