Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kringkasting i en digital framtid Foto: Scanpix/Corbis Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kringkasting i en digital framtid Foto: Scanpix/Corbis Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kringkasting i en digital framtid Foto: Scanpix/Corbis Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007)

2 Mål for mediepolitikken •Sikre ytringsfrihet, rettsikkerhet og et levende demokrati •Bidra til mangfold, kvalitet og norsk eierskap •Opprettholde allmennkringkastere i radio og fjernsyn med klare programforpliktelser •Beholde NRK lisensfinansiert og reklamefri •Videreføre NRKs rolle som formidler av kultur, språk og nasjonal identitet

3 Norske tv-kanalers andeler av total seertid 1992–2006 (prosent)

4 Gjennomsnittlig seertid for tv per dag i Norge (minutter)

5 UK: bredbåndskunders bruk av medieinnhold på Internett

6 Befolkningens oppfatning av mediene som nyhetskilder 2006 (prosent)

7 Publikums tillit til ulike kringkastere

8 Antall solgte tv-apparater med LCD- eller plasmaskjerm (1000 stk)

9 Internasjonale rammebetingelser •EØS-avtalen - Revisjon av TV-direktivet - Ekomregelverket - Ehandelsdirektivet - Statsstøttereglene - Konkurransereglene - Opphavsrett •Utvikling i internasjonalt mediemarked

10 Større tilbud – tøffere konkuranse

11 Antall etablerte og planlagte norske tv-kanaler 1980–2007

12 Netto reklameomsetning for ulike medier (2005–2006)

13 Sky+-abonnenters spoling av tv- reklame (prosent)

14 NHH-undersøkelse om det fremtidige tv-markedet –Digitalt tv gir mer konkurranse, men sikrer ikke mediemangfoldet –Reklamefinansierte kanaler velger det som trekker riktige seere –Kulturprogrammer og programmer rettet mot minoriteter, barn og eldre ivaretas ikke godt nok

15 Andel utenlandske program i NRK TV og TV 2

16 Kommersiell allmennkringkasting •NRK bør ikke være alene om å tilby allmennkringkasting. •Formidlingsplikt i det digitale bakkenettet mot allmennkringkastingsforpliktelse •Vurdere styrking av Norsk filmfonds støtte til audiovisuelle produksjoner. •Vurdere finansiering ved avgift på distribusjon/betal-tv

17 NRKs rolle og rammer Foto: Scanpix/Corbis

18 Allmennkringkastingsplakat •Stortingets krav samlet på ett sted •Klar avgrensning mot ehandel og annen inntektsvirksomhet •Bred høring – egen sak

19 NRKs nye medietjenester •NRKs allmennkringkastingsoppdrag på Internett og mobile plattformer utdypes •Spesifikke krav til de nye medietjenestene etter modell av forpliktelser på fjernsyn •Etablere en mekanisme for godkjenning av nye NRK-tjenester.

20 NRKs nettsider •Skille mellom allmennkringkastingstilbud og kommersielle tjenester •Fortsatt reklame på nettsidene, men ikke rettet mot barn •Siste ukes programtilbud gratis tilgjengelig •NRKs arkiver som hovedregel gratis

21 NRK og sponsing •Ikke lenger reklame på NRKs tekst-tv •Reglene om sponsing videreføres. •Spin-off-tjenester: –NRK bør være varsomme, overfor innhold som utsetter seerne for et kommersielt press. –NRK bør ikke ha fortjeneste på sms-tjenester i programmer rettet mot barn.

22 Kommersielle aktiviteter •Fortsatt ha eierandeler og samarbeidsavtaler med kommersielle aktører (NTV, SportN mv.) •Forutsetning: –Ikke økonomiske incitamenter til å nedprioritere allmennkringkastingsvirksomheten –Ikke subsidiert av lisensavgiften

23 NRKs skolesatsing •NRKs tilbud til skolene styrkes gjennom etablering av skoleportal på nettet •Skoleportalen skal tilbys gratis for skolene

24 NRK-lisensen •Hovedlinjene videreføres –Reglene er allerede plattformnøytrale –Ikke innføre meldeplikt for andre mottakere enn tradisjonelle fjernsynsapparater –Vurdere kontroll av abonnementsregistre mot lisensregisteret

25 Den digitale mediehverdagen Foto: Scanpix/Corbis

26 Digital-tv •Lanseres i de første regionene høsten 2007 •Analog slokking innen utløpet av 2009 •NRKs tre kanaler gratis ut til hele befolkningen. TV2 gratis til 2010. Sikre lokal-TV og åpen kanal •Økt tilbud av norskspråklige betalingskanaler. •Revisjon av TV-direktivet: pålegge kanaler rettet mot norske seere å følge norske reklameregler

27 Digital-radio •Fortsatt aktørstyrt teknologivalg •Ingen beskyttelse mot konkurranse •Ingen måldato for avvikling av analoge FM-sendinger •Avvikling først aktuelt når minst halvparten av husholdningene har digital radio

28 Mangfold og tilsyn

29 Gjennomgang av medieeierskapsloven •Vertikal integrasjon. •Elektroniske medier, herunder nettaviser og web-tv.

30 Et tilfeldig valgt eksempel

31 Lokalradio •Medietilsynet sender forslag til ny konsesjonsordning på høring. •Samordning mellom tilldeling av konsesjon og frekvens •3 konsesjonstyper: –Allmennradio, nisjeradio, storby 24/7 •Ikke konsesjonsvederlag for reklamefinansiert lokalradio.

32 Lokal-tv •Ikke begrensning på antall aktører •Sikre lokal-tv distribusjon i bakkenettet •Foreløpig ikke distribusjonsplikt

33 Medietilsynets ansvar •Varsler lovforslag om Medietilsynets rolle: flere oppgaver, økt uavhengighet •Tilsyn med NRK som allmennkringkastinger utvides. Ikke instruksjonsrett for KKD •Godkjenning av store nye aktiviteter i NRK. Uttalelse, KKD endelig avgjørelse

34 Kringkasting i en digital framtid Foto: Scanpix/Corbis Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007)


Laste ned ppt "Kringkasting i en digital framtid Foto: Scanpix/Corbis Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google