Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medietilsynet. Målsettinger •Fremme et allsidig medietilbud, mediemangfold og ytringsfrihet •Trygg mediebruk for barn og unge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medietilsynet. Målsettinger •Fremme et allsidig medietilbud, mediemangfold og ytringsfrihet •Trygg mediebruk for barn og unge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medietilsynet

2 Målsettinger •Fremme et allsidig medietilbud, mediemangfold og ytringsfrihet •Trygg mediebruk for barn og unge

3 Hovedområder •Film, video, nye medier (aldersgrenser, registrering, veiledning) •Eierskap (inngrep mot mediekonsentrasjon) •Pressestøtte (aviser) •Konsesjon for lokalkringkasting og DAB •Registreringsordningen for kringkasting •Tilsyn med kringkasting (innhold, reklame) •Tilskuddsordning for lokalkringkasting •Annet: europeisk programandel, lisensklager, kabel (formidlingsplikt og kanalvalg), utredninger mv.

4 Ny organisasjon – nytt sted •Fusjon fra 1.1.2005 • Statens filmtilsyn • Eierskapstilsynet • Statens medieforvaltning •Flyttet sammen i • nye lokaler i • Fredrikstad mars 2006

5 Ny organisasjon •Fra 3 separate enheter til 3 fagområder + administrasjon • brukertrygghet • konsesjon og tilsyn • tilskudd og utredning • administrasjon

6 Pressestøtten i Norge •Mva-fritak (indirekte, 1,3 mrd.) •Produksjonsstøtte (251 mill.) •Etterutdanning og forskning (12,3 mill.) •Avis vs Ukeblader og Magasiner….

7 Pressestøtten som Sentralt politisk virkemiddel Pressestøtten skal bidra til: •meningsmangfold •en rik flora av aviser og publikasjoner •demokratiske ytringer

8 Etterutdanning og forskning •Rådet for anvendt medieforskning (2.9 mill.) •Institutt for journalistikk (8,3 mill.) •Kunnskapsbasen MedieNorge (1,1 mill.) • http://medienorge.uib.no/ http://medienorge.uib.no/ •Andre tiltak (2,05 mill.)

9 Formål med lokalkringkastingsarbeidet Stimulere til kvalitetsorientert og økonomisk livskraftig lokalkringkasting •Programproduksjon (prosjektbasert) •Utviklingsprosjekter, f. eks. samarbeid •Kompetanseutvikling •Etniske radioer: Drifts- og investeringsstøtte

10 Tilskudd til lokalkringkasting 13,5 mill. bevilget i 2006 •Lokalradio (3,9 mill.) • herav til etniske radioer (1 mill.) •Lokal-tv (5,8 mill.) •Organisasjonene for lokalradio/-TV (3,8 mill.)

11 Konsesjonsregulering •Lokalradio •Lokal-tv •DAB (digital audio broadcast) •DTT (digital terrestrial network) •Registreringsordning for kringkasting satellitt og kabel •Annet

12 Lokalradio •247 konsesjoner •Fordelt på 141 konsesjonsområder •Kommersiell underholdning, allmenn, livssyn, etnisk, andre nisjer

13 Lokal-tv •Allmenne: 26 konsesjoner •Loopstasjon vs TVNorge samarbeid • Hva skjer med overgang til bakkenettet? •NRK2 – livssyns-tv (avsluttes i løpet av 2007)

14 Digital radio (DAB) •NRK, P4, Radio 2 Digital •70 % distribusjon •Liten utbredelse av mottakere •Utvikling •Prøveprosjekter •Flere konsesjonsutlysninger utredes •Er DAB den digitale lsøningen som vil lykkes?

15 Tilsyn med kringkasting •Reklame- og sponseregler •Allmennkringkastingsvilkår •Skadelig innhold for barn og unge •Enkelte andre områder

16 Sanksjoner •Advarsel •Gebyr •Tvangsmulkt •Inndragning av konsesjon (ev. midlertidig)

17 Allmennkringkastingsvilkår Innholdsvilkår: •Nyheter og aktualitetsstoff, barn- og unge, samer, kultur, musikk mv. •Variasjon og bredde •Ulike krav, både i intensitet og konkretisering •Søknadene bindende mht innholdsbeskrivelse

18 Beskyttelse av barn og unge ”Vannskilleregelen”: ”Program som inneholder scener eller innslag som kan være skadelige for mindreåriges fysiske, psykiske og moralske utvikling skal bare sendes etter kl 21.00. Dette gjelder likevel ikke nyhets- og aktualitetsprogrammer.”

19 Medieeierskapsloven •Lovens formål: ”å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud” •Loven gir Medietilsynet fullmakt til å ”stanse eller sette vilkår for erverv av eierandeler i foretak som driver dagspresse, fjernsyn eller radio dersom erververen alene eller i samarbeid med andre har eller får en betydelig eierstilling i mediemarkedet nasjonalt eller regionalt, og dette er i strid med formålet i lovens § 1”

20 Medianorge-fusjonen •Er den innenfor Eierskapslovens grenser? •Vil den bidra til å styrke eller svekke • ytringsfriheten • mediemangfoldet • konkurransen • publisistiske frihet • etc.

21 Digitaliseringen av TV •Store endringer på gang •Plattformer • Digitalt Bakkenett • Kabel-tv • Sattelit • IP Tv •Noen viktige momneter • Bildekvalitet • HD- TV • Returkanal

22 Tidsplan start digitale sendinger og slukking analoge sendinger

23 Kino •Egnethet •Aldersgrenser •Ledsagerregel •Ikke obligatorisk forhåndsvurdering av film for personer over 18 år • http://www.f- b.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070208/SPEILET/70208016/- 1/NYHET http://www.f- b.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070208/SPEILET/70208016/- 1/NYHET

24 DVD/Video •Selvregulering •Registrering •Stikkprøvekontroll

25 PEGI Pan European Game Information •Europeisk system for alderskategorisering og spillinformasjon •Anbefaling med hensyn til produktets innhold og skadelighet, ikke vanskelighetsgrad

26 Internett •Ingen ytre regulering •Egenregulering Sperrer på PC, forbud, tidsbegrensninger på bruk •Opplæring Brukertrygghet, nettvett •SAFT

27


Laste ned ppt "Medietilsynet. Målsettinger •Fremme et allsidig medietilbud, mediemangfold og ytringsfrihet •Trygg mediebruk for barn og unge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google