Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Professor dr juris Olav Torvund Vett og uvett, rett og urett på nett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Professor dr juris Olav Torvund Vett og uvett, rett og urett på nett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Professor dr juris Olav Torvund Vett og uvett, rett og urett på nett

2 Ytringsfrihed bør finde Sted

3 Art 10. Ytringsfrihet 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

4 En ytring er ikke nødvendigvis verbal

5

6 http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7488045

7 Det er lov å gjøre dumme ting http://oslopuls.aftenposten.no/film/article449970.ece

8 Men det kan være dumt, selv om det er lov http://www.dagbladet.no/2010/11/03/nyheter/politi/glamourmodell/sexy/14116840http://www.dagbladet.no/2010/11/03/nyheter/politi/glamourmodell/sexy/14116840 /

9 http://www.tv2underholdning.no/gkn/-puppene-mine-er-for-smaa-2654700.html

10 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2389141.ece

11 Internett har gjort ytringsfriheten reell for mange fler Alle får mulighet til å ytre seg for et større publikum – på godt og vondt

12 http://www.aftenposten.no/article3969945.ece

13 ”Tiåringen startet en blogg med samme ingredienser som andre jenteblogger, med dagens «outfit», egne betraktninger og sminketips. Noen måneder senere ser responsen slik ut: Kjipe remikser, krenkende kommentarer, Facebook-grupper og stygge blogginnlegg. Støtteerklæringene drukner i krenkende kommentarer om tiåringens dialekt og utseende.”

14 Internett har gjort ytringsfriheten reell for mange fler Alle får mulighet til å ytre seg for et større publikum – på godt og vondt Det har gitt barn mulighet til å ytre seg uten noen kontroll eller tilsyn –Et ubetinget gode? Medietilsynet om barn og nett –http://www.medietilsynet.no/no/Nyheter/Nyheter/1 10106-Blogg/http://www.medietilsynet.no/no/Nyheter/Nyheter/1 10106-Blogg/

15 http://www.ringblad.no/nyheter/article5434842.ece

16 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7456549

17 Det er viktig å skille mellom … Hvordan gjeldende rett er –Hva er lovlige og ulovlige ytringer? Hvordan synes vi selv at retten burde være –Vi kan gjerne være uenig, men vi må kunne skille mellom gjeldende rett og hva som er vår egen mening om saken Hvordan den rettslige regulering faktisk virker

18 Grl § 100, annet ledd Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

19 Grl § 100, annet ledd Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

20 Art 10. Ytringsfrihet 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

21 Meddelelsesfrihet og informasjonsfrihet Retten til å ytre seg

22 Grl § 100, annet ledd Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

23 Art 10. Ytringsfrihet 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

24 Meddelelsesfrihet og informasjonsfrihet Retten til å ytre seg Retten til å bli informert –Krav på informasjon Retten til taushet

25 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1596022.ece

26 http://tb.no/nyheter/per-arne-olsen-skal-granskes-1.2243989

27 Det er de upopulære meninger som trenger ytringsfrihetens vern

28 De som har mørke hemmeligheter vil begrense ytringsfriheten http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/wikileaks/article3955789.ece

29 Ytringsfrihet ≠ ytringsplikt Man kan la være å ytre seg selv om man har lov

30

31 Ytringsfrihet ≠ ytringsplikt Man kan la være å ytre seg selv om man har lov Men hvis frykt for konsekvensene fører til sterk selvsensur er det et ytringsfrihetsproblem

32

33 Ytringsfrihetens begrunnelse Sannhet

34 Sannheten kommer fram gjennom fri meningsutveksling Ikke hindre noen i å si (det de mener er) sannheten

35 http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.7479905

36 Sannhet Sannheten kommer fram gjennom fri meningsutveksling Ikke hindre noen i å si (det de mener er) sannheten Retten til informasjon er en forutsetning for å få fram sannheten

37 http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3980026.ece

38 http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3569400.ece

39 http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3549981.ece

40 http://www.huffingtonpost.com/2011/01/13/tennessee-tea-party-demands_n_808508.html

41 “As a result, the Tea Party organizations argue, there should be "no portrayal of minority experience in the history which actually occurred shall obscure the experience or contributions of the Founding Fathers, or the majority of citizens, including those who reached positions of leadership.”

42 http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=595394

43 ” In response to a question that was sent in over the internet, he [Barack Obama] defended the right of people to freely access information, and said that the more freely information flows, the stronger societies become. He spoke about how access to information helps citizens to hold their governments accountable, generates new ideas, and encourages creativity. The United States’ belief in that truth is what brings me here today.” Hillary Clinton, 21. jan 2010 (pre Wikileaks)

44 http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10008811

45 Ytringsfrihetens begrunnelse Sannhet Autonomi (selvbestemmelse)

46 Individets frie meningsdannelse Rett til informasjon Rett til ikke å bli informert Rett til taushet

47 Ytringsfrihetens begrunnelse Sannhet Autonomi Demokrati

48 Informasjon er en forutsetning for deltakelse Informasjon er en forutsetning for kontroll med makthavere Retten til å ytre seg er en forutsetning for medvirkning i demokratiske prosesser

49 Ytringsfrihetens begrunnelse Sannhet Autonomi Demokrati En verdi i seg selv?

50 Grl § 100, annet ledd Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

51 Grl § 100, annet ledd Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

52 Forhåndssensur

53 Grunnloven § 100 Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

54 Grunnloven § 100 Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

55 EMK art 10, 2. avsnitt 2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.

56 Forhåndssensur Forhåndssensur – å hindre at en ytring blir fremsatt – er mer inngripende enn etterfølgende ansvar. Forhåndstillatelser for demonstrasjoner Midlertidig forføyning

57

58

59

60

61

62

63 Forhåndssensur Forhåndssensur – å hindre at en ytring blir fremsatt – er mer inngripende enn etterfølgende ansvar. Forhåndstillatelser for demonstrasjoner Midlertidig forføyning Beslag av publikasjoner Konsesjonsordninger for kringkasting

64 Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter. Grunnloven § 100

65 Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

66 Forhåndssensur Forhåndssensur – å hindre at en ytring blir fremsatt – er mer inngripende enn etterfølgende ansvar. Forhåndstillatelser for demonstrasjoner Midlertidig forføyning Filmsensur – aldersgrense –Men ikke sensur av film for voksne

67 Meninger ≠ Ytringer Det er lov å mene hva man vil Det er lov å være rasist –men det er ikke lov til å fremsette rasistiske ytringer

68 Art 10. Ytringsfrihet 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

69 Grunnloven § 100 Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

70 Infrastrukturkavet Trad: Passiv forpliktelse til ikke å hindre ytringer Infrastrukturkrav: Plikt til å bidra aktivt til å legge forholdene til rette for en reell ytringsfrihet Bygger ikke på internasjonal forpliktelse

71 Ytringsfrihet Diskriminering Rasisme Seksuell legning Kjønn Religion Etc Ytringsfrihetens avgrensning

72

73 Ytringsfrihet Diskriminering Rasisme Seksuell legning Kjønn Religion Etc Personvern Ytringsfrihetens avgrensning Injurier Privatlivets fred Personopplysninger Bilde av personer

74

75 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7450169

76 Vil nettsjikane til livs – Vi vil i løpet av 2011 foreslå en ny lov som går på skjerping av bruken av personopplysninger, sier statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet. I dette forslaget vil personvernet av mindreårige styrkes. – I lovforslaget diskuteres det å gjøre det vanskeligere å legge ut personopplysninger, og dermed lettere å slå ned på brudd på den lovgivningen, sier Aas-Hansen. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7450169

77

78 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3080719.ece

79 BILDER

80

81

82 Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

83 Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

84 Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

85 Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

86 Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

87 Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

88 Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

89 Ytringsfrihet Diskriminering Rasisme Seksuell legning Kjønn Religion Etc Skadelige ytringer (?) Personvern Pornografi Oppfordre til visse handlinger Blasfemi? Ytringsfrihetens avgrensning Injurier Privatlivets fred Personopplysninger Retten til eget bilde

90

91

92 Ytringsfrihet Diskriminering Rasisme Seksuell legning Kjønn Religion Etc Skadelige ytringer (?) Personvern Pornografi Oppfordre til visse handlinger Blasfemi? Ytringsfrihetens avgrensning Injurier Privatlivets fred Personopplysninger

93 Ytringsfrihet Annet? Ytringsfrihet Diskriminering Rasisme Seksuell legning Kjønn Religion Etc Skadelige ytringer (?) Personvern Pornografi Oppfordre til visse handlinger Blasfemi? Ytringsfrihetens avgrensning Injurier Privatlivets fred Personopplysninger Opphavsrett

94 Ytringsfrihet Annet? Ytringsfrihet Diskriminering Rasisme Seksuell legning Kjønn Religion Etc Skadelige ytringer (?) Personvern Pornografi Oppfordre til visse handlinger Blasfemi? Ytringsfrihetens avgrensning Injurier Privatlivets fred Personopplysninger

95 Interesseavveining Ytringsfrihet Diskriminering Personvern Farlige ytringer

96 Informasjons- frihet Informasjonsfrihet

97 Art 10. Ytringsfrihet 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

98 Grl § 100, annet ledd Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

99 Barack Obama natt til i dag: The right to access information is a fundamental right (Sagt i tale om situasjonen i Egypt)

100 Grunnloven § 100 Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

101

102 Grunnloven § 100 Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

103 § 26. Unntak for eksamenssvar og karakterar m.m. Det kan gjerast unntak frå innsyn for svar til eksamen eller liknande prøve og innleverte utkast til konkurranse eller liknande. Det same gjeld tilhøyrande oppgåver inntil vedkommande eksamen eller prøve er halden eller vedkommande konkurranse er lyst ut. Det kan dessutan gjerast unntak frå innsyn for karakterar og vitnemål frå utdanning. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om kven som skal få ein pris, eit heidersteikn eller liknande inntil tildelinga er gjort. For opplysningar om kven som har vore vurdert for ein pris, eit heidersteikn eller liknande, gjeld dette også etter tildelinga. Det kan gjerast unntak frå innsyn for personbilete som er teke inn i eit personregister. Det same gjeld opplysningar som er innhenta ved vedvarande eller regelmessig gjenteken personovervaking.

104 Informasjons- frihet Taushetsplikt Informasjonsfrihet Betrodd informasjon (leger, advokater, prester etc) Rikets sikkerhet Bedriftshemmeligheter

105 Taushetsplikt Ytringsforbud Begrensning i informasjonsfriheten

106 Informasjons- frihet TaushetspliktPersonvern Informasjonsfrihet Betrodd informasjon (leger, advokater, prester etc) Rikets sikkerhet Bedriftshemmeligheter

107 Informasjons- frihet TaushetspliktPersonvern Informasjonsfrihet Betrodd informasjon (leger, advokater, prester etc) Rikets sikkerhet Bedriftshemmeligheter

108 Informasjons- frihet TaushetspliktPersonvern Informasjonsfrihet Opphavsrett mm Taushetsrett Betrodd informasjon (leger, advokater, prester etc) Rikets sikkerhet Bedriftshemmeligheter


Laste ned ppt "Professor dr juris Olav Torvund Vett og uvett, rett og urett på nett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google