Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettslige prinsipper og interesser i styringen av offentlig forvaltning: offentlighet, rettssikkerhet og personvern Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettslige prinsipper og interesser i styringen av offentlig forvaltning: offentlighet, rettssikkerhet og personvern Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettslige prinsipper og interesser i styringen av offentlig forvaltning: offentlighet, rettssikkerhet og personvern Dag Wiese Schartum

2 Personvern Rettssikkerhet Offentlighet Rettssikkerhet, personvern og offentlighet

3 To utgangspunkter i menneskerettighetene Ytrings-/informasjonsfrihet og personvern er begge menneskerettigheter som er beskyttet av EMK Art 10. Freedom of expression “1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. […]. 2. […]” “Art 8. Right to respect for private and family life 1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence 2. […]” Den ene rettigheten kan ikke settes foran den andre, og det må derfor skje en avveining dersom det oppstår konflikt

4 Grunnloven § 100 Ytringsfrihed bør finde Sted. Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov. Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser. Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter. Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

5 Off. myndighetssfære Rettssikkerhet Privat, personlig sfære Privat, virksom- hetssfære Offentlig rom Offentlighetsprinsippet Privatlivets fred Næringsfrihet Organisasjonsfrihet innsyn ytringer publisering informasjon

6 kommunikasjon opplysninggeografiskkroppsligPersonvern psykisk Reguleres av personopplysningsloven

7 Personvern som interesser og krav Essensen av personvern: opplysnings Retten til selv å bestemme over opplysninger som gjelder deg Forvaltningsvedtak bygger på personopplysninger Menneskets integritet, selvbestemmelse og verdighet Diagnose Kredittvurdering Personvernidealet Personvern- interesser Krav Tiltak Personverngarantier Personverntiltak ellers Kollektiv/samfunnsmessig avveining Individuell avveining “vil heller ha gratis tjeneste”

8 Ulike perspektiver på personvern Personvern F.eks.: Privatliv “Kroppens hemmeligheter” Beslutningsperspektivet F.eks.: Offentlig myndighetsutøvelse Privates beslutninger Kan også brukes “proaktivt” Maktperspektivet Integritetsperspektivet F.eks.: Borger - myndighet Kunde -næringsdrivende Arb.taker - arb.giver Student - lærested Innsatt - fengsel

9 Personverninteresser og -krav Personvern Interessen i brukervennlig behandling Interessen i selvbestemmelse Interessen i innsyn og kunnskap Interessen i forholdsmessig kontroll Interessen i opplysnings- og behandlings- kvalitet

10 Rettssikkerhet Rettssikkerhets- krav Prosessuelle krav Materielle krav Rettssikkerhets- garantier (Det myndighetene garanterer som minstemål for ivaretagelse av rettssikkerhet) Andre rettssikkerhets- tiltak (Andre ting vi kan gjøre for å ivareta rettssikkerhet) Rettssikkerhets- idealet Gjelder forholdet mellom myndigheter og borgere men... kan også ha relevans i forhold enkelte private virksomheter, f.eks. monopoler med stor velferdsmessig betydning

11 Rettssikkerhet: Krav:Garantier: Andre tiltak: Demokratisk kontroll Offentleglova Unngå umyndiggjøring fvl §§ 11 og 18 Saklig grunnlag fvl § 17 Kontradiksjon Hensynsfullt og raskt fvl §§11a og 13 flg Servicetiltak Upartisk og uhildet fvl § 6 flgÅpenhet Riktig rettsanvendelse Forsvarlig skjønnsutøvelse Forutberegnelighet Publisering på nettet Juridisk skolering fvl § 17 fvl §§ 24 og 28flg fvl § 11

12 Rettssikkerhetskrav Riktig rettsanvendelse Forsvarlig skjønnsutøvelse ForutberegnelighetDemokratisk kontroll Unngå umyndiggjøring Hensynsfullt og raskt Betryggende beslutningsgrunnlag Saklig grunnlag Upartisk og uhildet Personverninteresser Brukervennlig behandlingSelvbestemmelse Innsyn og kunnskapForholdsmessig kontroll Opplysnings- og behandlingskvalitet Rettssikkerhet Personvern

13 (Forløp for behandling av personopplysninger) t PO oppstår og brukes til annet enn myndighets- utøvelse t PO brukes som ledd i myndighetsutøvelse t PO fra vedtak mv brukes til annet enn myndighetsutøvelse Personopplysningsvern uansett hvor i forløpet en er Rettssikkerhet Under myndighetsutøvelsen er det vanskelig og uhensikts- messig å skjelne skarpt mellom personvern og rettssikkerhet Ivaretakelse av person- vern legger til rette for rettssikker myndighets- utøvelse Rettssikkerhet legger til rette for ivaretakelse av personvern


Laste ned ppt "Rettslige prinsipper og interesser i styringen av offentlig forvaltning: offentlighet, rettssikkerhet og personvern Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google