Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Atferdsanalyse & språk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Atferdsanalyse & språk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Atferdsanalyse & språk
Journalutdrag Treningseksempel III. Prinsipper og progresjon i trening IV. Grunnbegrep i analyse av verbal atferd. V. Generative prosesser.

2 Journalutdrag 1 Utdrag av journal for. NN, født. våren 1985:
Ved 2-års kontroll på helsestasjonen ble han vurdert til å fungere tilsvarende måneders alder innlagt barneavdelingen ved fylkessykehuset under diagnosen forsinket språkutvikling, forsinket motorisk utvikling.

3 Undersøkelse på sykehuset, våren 1989: Normal BER-respons bilateralt.
Journalutdrag 2 Undersøkelse på sykehuset, våren 1989: Normal BER-respons bilateralt.

4 Journalutdrag 3 Psykolog, kompetansesenter, sommeren 1989:
Utviklingen på en del ikke-språklige områder synes å ligge omkring 2 1/2 år. Sett på bakgrunn av at han snart er 4, virker det som om det dreier seg om en generell utviklingsmessig forsinkelse og at språkvanskene må sees i lys av dette. Vi finner det rimelig å tro at hans språklige utvikling vil gå sammen med hans generelle utvikling.

5 Journalutdrag 4 Logoped, kompetansesenter, våren 1992:
NN fungerer generelt meget tilbake for sin kronologiske alder. Vi mener dette er årsaken til hans svake språkfunksjon. Språkforståelsen tilsvarer omtrent den mentale fungeringen, og hans ekspressive språk ligger litt under denne. Dette er et vanlig mønster som vi mener han følger.

6 Journalutdrag 5 Psykolog, kompetansesenter:
PPT har i mellomtiden henvist eleven til ny vurdering her. Foreldrene er henvist til psykiatrisk poliklinikk. Psykolog X ved PPT-kontoret anbefalte dessuten en ny utredning ved psykiatrisk poliklinikk med tanke på psykogene forhold.

7 Journalutdrag 6 Psykolog, PPT
Jeg beklager at jeg ikke rakk å forfølge mine subjektive inntrykk av eleven med mer strukturerte observasjoner og testing, men jeg tror at dette er en meget spennende sak å utrede videre.

8 Journalutdrag 7 PPT: NN er en svært smilende og søt gutt som det er lett å like. Han virket meget krevende, hadde kort oppmerksomhets-spenn, utålmodig og viljesterk.

9 Journalutdrag 8 Logoped, kompetansesenter, 1993:
NN har nå gått 1 år ved en barne- og ungdomsskole som er en spesialskole for elever med lærevansker. Han går i en gruppe med 8 elever. 2 spesialpedagoger har ansvar for gruppen. I tillegg er det 18 assistenttimer pr. uke for språkstimulering. I fjor var NN hos logoped en gang pr. uke.

10 Journalutdrag 9 Logoped, barneskolen, høst 1993:
Psykolog Y på kompetansesenteret hadde eleven til kartlegging/diagnostisering like over jul. I samarbeid med henne la vi om undervisningstilbudet for NN. Hun mente han ikke var moden for ren språktrening, men at dette burde legges inn i andre aktiviteter, f.eks. sløyd o.l.

11 Journalutdrag 10 Psykolog, kompetansesenter, våren 1994:
Når det gjelder språk, er han bundet på stimulus. Det må ligge en viss styring for å få til språk. Man må hjelpe på strukturen ved markører på rammestrukturen.

12 Journalutdrag 11 Logoped, barneskolen:
Jeg synes ikke NN har hatt særlig språklig framgang dette halvåret, d.v.s. han har ikke fått særlig flere ord. Vi har fortsatt med lotto og puslespill dette halvåret. Det er lettere å få NN med på dette, men igjen ser jeg ikke stor språklig framgang.

13 Journalutdrag 12 Rektor, barneskolen, høsten 1994:
NN har et helt spesielt språkproblem; han mangler forståelig talespråk og har også klart et mangelfullt reseptivt språk. Mye har vært gjort av våre erfarne spesialpedagoger/logopeder for å bygge opp elevens språk. Dette har imidlertid ikke lykkes.

14 13 Epilog: Utredningsdiktet utredning, retudning, rutedning
nutreding, dingretnu, dingrutne dingnerut, netruding, dingnutre egnundrit, ugnendrit, dingnetur nedruting, nedturing, dritungen

15 Atferdsanalytisk perspektiv
A. Grunnleggende synspunkter: a) Arv og miljø b) Kognitive fenomener og kategorifeil c) Analyse av private hendelser d) Om ‘S-R psykologi’ B. Seleksjon ved konsekvenser C . Grunnbegreper - grunnleggende prosesser D. Funksjonelle analyser E. Tenkning og selvkontroll

16 Treningsprinsipper Detaljert analyse av språk.
Beskrivelse av atferdsformer og funksjoner (operanter). Trinnvis etablering av ønskede atferdsformer under kontroll av bestemte stimuli. Etablering av riktige funksjoner.

17 Treningsteknikker Forsterkningsarrangement Differensiell forsterkning
Prompting Fading Shaping Bakleng kjeding

18 Generative prosesser (novelty)
1. Response induction 2. Stimulus generalization 3. Resurgence 4. Abstraction 5. Adduction 6. Responding to a relation 7. The ‘analogic’ a. Dimensional identity b. Dimensional rotation c. Arbitrarily related dimensions d. Compound dimensional relations (movement vs. product duplication) (i) Imitation (ii) Rule-governed behavior 8. Derived stimulus-stimulus relations. (Selection-based responding) 9. Problem solving: Repertoires of precurrent behavior

19 Generative prosesser (novelty)
1. Response induction 2. Stimulus generalization 3. Resurgence 4. Abstraction 5. Adduction 6. Responding to a relation 7. The ‘analogic’ a. Dimensional identity b. Dimensional rotation c. Arbitrarily related dimensions d. Compound dimensional relations (movement vs. product duplication) (i) Imitation (ii) Rule-governed behavior 8. Derived stimulus-stimulus relations. (Selection-based responding) 9. Problem solving: Repertoires of precurrent behavior

20 Om utvikling av verbal atferd under naturlige betingelser
A. Unike fysiske strukturer og perseptuelle mekanismer B. Analyseenheter C. Originalitet spesifikt for språk? D. Grammatiske regler E. Betydningen av forsterkning

21 Tilknytning - enkelte sentrale studier.
a) Gråt og morsreaksjoner. Bell & Ainsworth b) Prenatal læring c) Fantz’ studier d) Intrinsic vs. extrinsic forsterkning. e) Preging (Imprinting).


Laste ned ppt "Atferdsanalyse & språk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google