Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: Kommunikasjon i team Bernt Kristian Berntsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: Kommunikasjon i team Bernt Kristian Berntsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: Kommunikasjon i team Bernt Kristian Berntsen

2 Grunnleggende prosesser Lederskapet Målfastsetting Beslutninger og problemløsning Kommunikasjon og språkskapning Samspillet

3 Målet med kommunikasjon At budskapet blir oppfattet og forstått i samsvar med senderens hensikt og at den skal resultere i ønsket atferd. Dvs. du ønsker å påvirke!

4 Variasjon og frihet i uttrykksformer: Signalmengden Av signaler vi sender formidles: ▪ 7 % gjennom ordene – det vi sier ▪ 38 % gjennom tonefallet (stemmekvalitet ”paraspråk”) ▪ 55 % gjennom kroppsspråket og de nonverbale uttrykksmåtene

5 Konklusjon non-verbal: Vi kommuniserer alltid, f. eks: ▪ Ved å ikke si noe ▪ Ved å ikke møte opp ▪ Ved å overse, ignorerer, demonstrere Dvs. ”You cannot not communicate!”

6 Kommunikasjonsmodell FEEDBACK HENSIKT BUDSKAP UTFORMING SENDER SIGNALER MOTTAKER TOLKNING REAKSJON «KODING» «DE-KODING» ØKER NØYAKTIGHETEN I KOMMUNIKASJONEN

7 To plan Kommunikasjon foregår alltid på to plan: 1. På emne-, oppgave- eller saksplanet 2. På følelses-/relasjonsplanet

8 Dialog Dialog er en prosess hvor en avklarer andre ”mentale kart” – virkelighetsoppfatning Dialog er altså en prosess hvor en utvider sin viten om hva andre mener, tror og føler.

9 Dialog og lytting Å evne å lytte er en grunnleggende tro på at: ▪ Det er viktig å lytte og å ta seg tid til dette ▪ Å forstå andre før en selv prøver å bli forstått ▪ Innse at følelser er like viktig som fakta ▪ At lytting øker andres kompetanse og selvfølelse ▪ Innlevelsesevne er viktig ▪ Alle har noe verdifullt å si

10 Forskjell dialog – diskusjon/argumentasjon Dialog: ▪ Mål: Å oppnå en vinne – vinne situasjon ▪ Metode: Lytte for å forstå hva andre forstår ▪ Typisk: Er en ekspansiv prosess – en forsøker å utvide sin viten Diskusjon/argumentasjo n: ▪ Mål: Å vinne ▪ Metode: Argumentasjon, krangel, angrep, offensiv ▪ Typisk: Er en målrettet og innsnevrende prosess

11 Gode råd for å oppnå enighet Unngå å argumentere for egne meninger, men: ▪ Fremlegg dine synspunkt klart og logisk ▪ Lytt til andres reaksjoner ▪ Ta omhyggelig hensyn til dem Så kan du forsøke å få dine egne synspunkt gjennom

12 Gode råd for å oppnå enighet ▪ Anta ikke at det skal vinnes eller tapes ▪ Skift ikke mening for å unngå en konflikt ▪ Unngå konfliktregulerende teknikker ▪ Avdekk meningsforskjeller

13 Å stille spørsmål: ▪ Åpne spørsmål –Eksempel: ”Hvordan vil du beskrive den situasjonen dere er i nå?” ▪ Testspørsmål: –Eksempel: Hvor stor tilgengelig kapasitet har dere nå? ▪ Direkte spørsmål: –Eksempel: Kan du garantere kvaliteten? –Eller: Kari, hva mener du om dette? ▪ Ledende spørsmål: –Eksempel: Jeg kan ikke se noen annen løsning, kan du? ▪ Generelle spørsmål: –Eksempel: Hva synes dere om dette? ▪ Send videre - spørsmål: –Eksempel: Spørsmålet ditt kan kanskje Petter svare på... ▪ Returspørsmål: –Eksempel: Interessant, hva tror du selv?

14 BK Berntsen Ledertrener, team- og organisasjonsutvikler Å stille spørsmål: ▪ Å engasjere andre enn den som fører ordet: –Du har ikke sagt så mye. Kan jeg får høre ditt syn på saken? ▪ Eller appellere til eksperten –Du har sikkert løst dette problemet mange steder før. Hvordan kan du hjelpe oss?

15 Oppsummering: 10 råd for god kommunikasjon 1. Slutt å snakke. Du kan ikke lytte når du snakker selv 2. Hjelp den som snakker til å føle seg avslappet. Sett fokus på den andre personen 3. Vis den som snakker at du ønsker å lytte. Vis at du er interessert 4. Fjern distraherende ting. Unngå å drodle, tromme med fingrene ol. 5. Lytt til både ordene (det åpne budskap) og til følelsene (det skjulte budskap) 6. Vær tålmodig. Ha tid nok. Unngå å avbryte. 7. Hold temperamentet ditt i sjakk. 8. Vær forsiktig med argumentasjon og kritikk. 9. Still spørsmål. Forsøk å forstå hva den andre forstår 10. Slutt å snakke. Dette er første og siste bud.


Laste ned ppt "Tema: Kommunikasjon i team Bernt Kristian Berntsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google