Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: Kommunikasjon i team

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: Kommunikasjon i team"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: Kommunikasjon i team
Bernt Kristian Berntsen

2 Grunnleggende prosesser
Målfastsetting Lederskapet Beslutninger og problemløsning Kommunikasjon og språkskapning Samspillet

3 Målet med kommunikasjon
At budskapet blir oppfattet og forstått i samsvar med senderens hensikt og at den skal resultere i ønsket atferd. Dvs. du ønsker å påvirke!

4 Variasjon og frihet i uttrykksformer: Signalmengden
Av signaler vi sender formidles: 7 % gjennom ordene – det vi sier 38 % gjennom tonefallet (stemmekvalitet ”paraspråk”) 55 % gjennom kroppsspråket og de nonverbale uttrykksmåtene

5 Konklusjon non-verbal:
Vi kommuniserer alltid, f. eks: Ved å ikke si noe Ved å ikke møte opp Ved å overse, ignorerer, demonstrere Dvs. ”You cannot not communicate!”

6 Kommunikasjonsmodell
«KODING» «DE-KODING» HENSIKT BUDSKAP UTFORMING TOLKNING REAKSJON SENDER SIGNALER MOTTAKER FEEDBACK ØKER NØYAKTIGHETEN I KOMMUNIKASJONEN 6

7 To plan Kommunikasjon foregår alltid på to plan:
På emne-, oppgave- eller saksplanet På følelses-/relasjonsplanet

8 Dialog Dialog er en prosess hvor en avklarer andre ”mentale kart” – virkelighetsoppfatning Dialog er altså en prosess hvor en utvider sin viten om hva andre mener, tror og føler.

9 Dialog og lytting Å evne å lytte er en grunnleggende tro på at:
Det er viktig å lytte og å ta seg tid til dette Å forstå andre før en selv prøver å bli forstått Innse at følelser er like viktig som fakta At lytting øker andres kompetanse og selvfølelse Innlevelsesevne er viktig Alle har noe verdifullt å si

10 Forskjell dialog – diskusjon/argumentasjon
Mål: Å oppnå en vinne – vinne situasjon Metode: Lytte for å forstå hva andre forstår Typisk: Er en ekspansiv prosess – en forsøker å utvide sin viten Diskusjon/argumentasjon: Mål: Å vinne Metode: Argumentasjon, krangel, angrep, offensiv Typisk: Er en målrettet og innsnevrende prosess

11 Gode råd for å oppnå enighet
Unngå å argumentere for egne meninger, men: Fremlegg dine synspunkt klart og logisk Lytt til andres reaksjoner Ta omhyggelig hensyn til dem Så kan du forsøke å få dine egne synspunkt gjennom

12 Gode råd for å oppnå enighet
Anta ikke at det skal vinnes eller tapes Skift ikke mening for å unngå en konflikt Unngå konfliktregulerende teknikker Avdekk meningsforskjeller

13 Å stille spørsmål: Åpne spørsmål
Eksempel: ”Hvordan vil du beskrive den situasjonen dere er i nå?” Testspørsmål: Eksempel: Hvor stor tilgengelig kapasitet har dere nå? Direkte spørsmål: Eksempel: Kan du garantere kvaliteten? Eller: Kari, hva mener du om dette? Ledende spørsmål: Eksempel: Jeg kan ikke se noen annen løsning, kan du? Generelle spørsmål: Eksempel: Hva synes dere om dette? Send videre - spørsmål: Eksempel: Spørsmålet ditt kan kanskje Petter svare på ... Returspørsmål: Eksempel: Interessant, hva tror du selv?

14 Ledertrener, team- og organisasjonsutvikler
Å stille spørsmål: Å engasjere andre enn den som fører ordet: Du har ikke sagt så mye. Kan jeg får høre ditt syn på saken? Eller appellere til eksperten Du har sikkert løst dette problemet mange steder før. Hvordan kan du hjelpe oss? BK Berntsen Ledertrener, team- og organisasjonsutvikler

15 Oppsummering: 10 råd for god kommunikasjon
Slutt å snakke. Du kan ikke lytte når du snakker selv Hjelp den som snakker til å føle seg avslappet. Sett fokus på den andre personen Vis den som snakker at du ønsker å lytte. Vis at du er interessert Fjern distraherende ting. Unngå å drodle, tromme med fingrene ol. Lytt til både ordene (det åpne budskap) og til følelsene (det skjulte budskap) Vær tålmodig. Ha tid nok. Unngå å avbryte. Hold temperamentet ditt i sjakk. Vær forsiktig med argumentasjon og kritikk. Still spørsmål. Forsøk å forstå hva den andre forstår Slutt å snakke. Dette er første og siste bud. 15


Laste ned ppt "Tema: Kommunikasjon i team"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google