Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Classification: Internal Status: Draft Innstilling fra arbeidstakerrepresentantene i Snorre BU til behandling av dimensjonering og organisering 22.10.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Classification: Internal Status: Draft Innstilling fra arbeidstakerrepresentantene i Snorre BU til behandling av dimensjonering og organisering 22.10.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Classification: Internal Status: Draft Innstilling fra arbeidstakerrepresentantene i Snorre BU til behandling av dimensjonering og organisering 22.10.08

2 2 Viktige momenter ved detaljering av ny D&V modell Fordelingen av ressursene mellom D&V og PV vil etter vår mening svekke intensjonen om å øke fokus og evne til å ivareta sikkerhetskritisk vedlikehold Deler av oppgavesettet til vedlikehold er delt ut til OFS og FFO på tross av beslutningen som sier at enhetene skal være bemannet for å ivareta ”normalt” driftsansvar og vedlikehold Kranlag 2 på dag blir ikke bemannet med SH dekksoperatører Vaktmester oppgaver i logistikk er overført til mekanisk SNA Kommunikasjonsansvarlig er fjernet som stilling på SNA Resepsjonist oppgaver foreslått flyttet til land er i ny modell SNA Materialforvalter definert som stilling er uklar Driftsingeniør er fjernet som stilling SNA Produksjonsingeniør er fjernet offshore SNA Byggeleder er fjernet som stilling SNA

3 3 Bakgrunn for beslutningsforslag i Snorre BU Bedriftens forslag bygger på en modell for drift- og vedlikehold som vi mener fører til øket risikonivå og svekket regularitet. –Både faglig kompetanse og ikke minst anleggskompetanse svekkes når fagavdelingene splittes –Arbeidsformen er mindre effektiv WR0009 er ikke etterlevd. Her kreves det blant annet gjennomføring av konsekvensanalyse som også skal inneholde en samlet kost/nytte vurdering. Kravet til analyser i Ptil sitt regelverk er heller ikke etterlevd. Bedriftens forslag til reduksjon i bemanning er ikke forsvarlig –Metodikken med sammenligning mellom plattformens størrelse er ikke holdbar –Etterslep, overtid, sykefravær og aktivitetsnivå viser at dagens bemanning ikke er tilstrekkelig –Bedriften har lagt til grunn en modell for drift og vedlikehold som vi mener gir dårligere effektivitet

4 4 Råd til beslutning i Snorre BU 1. Snorre BU anbefaler bedriften å opprettholde en organisasjon som ivaretar drift og vedlikeholdsstyring i henhold til fagdimensjonen (helhetlige fagavdelinger). Dette medfører at fagledelse, kommunikasjonsansvarlig, resepsjonstjeneste, materialforvalter, vaktmester og ingeniørtjenester på plattformen(e) videreføres. 2. Snorre BU anbefaler bedriften å foreta nødvendig etterrekruttering ifm. 58+ og annen avgang, dersom det ikke kan dokumenteres en effektiviseringsgevinst eller oppgavebortfall. Dette innebærer at dagens faktiske bemanning opprettholdes inntil relevante gevinstområder er realiserte. Dette gjelder særlig for produksjon som ikke kan få tilført ressurser fra OFS på kort varsel. 3. Snorre BU anbefaler bedriften at logistikkoppgavene i sin helhet skal utføres med SH personell 4. Snorre BU anbefaler bedriften å utsette beslutningen om rotasjon av personell i påvente av arbeidsmiljøanalysen som det er krav til i slike prosesser (ref. styringsforskriftenes §17).Dersom en slik analyse konkluderer med at rotasjon av personell anbefales, vil vi revurdere vårt syn.


Laste ned ppt "Classification: Internal Status: Draft Innstilling fra arbeidstakerrepresentantene i Snorre BU til behandling av dimensjonering og organisering 22.10.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google