Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GIFTINFORMASJONEN Vibeke Thrane. GIFTINFORMASJONEN Vibeke Thrane.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GIFTINFORMASJONEN Vibeke Thrane. GIFTINFORMASJONEN Vibeke Thrane."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 GIFTINFORMASJONEN Vibeke Thrane

3 GIFTIGHET Begreper som er relevante når man skal lære om helserisiko og forgiftningsfare

4 HVA ER EN GIFT? FORSØK PÅ DEFINISJON
En gift er et stoff som selv i en liten mengde kan gi skadelige effekter. Små mengder av et svært giftig stoff kan gi like alvorlig forgiftning som en større mengde av et mindre giftig stoff.

5 ALVORLIGHETSGRAD Lett forgiftning: Milde, forbigående symptomer
Alvorlig forgiftning: Symptomer fra hjerte, sentralnervesystem og luftveier. Selvsagt finnes det mellomting.

6 Akutt/Kronisk Akutt forgiftning: En sykdomstilstand som opptrer plutselig, i forbindelse at kroppen får i seg en engangsdose av et giftig stoff Kronisk forgiftning: Sykdomstilstand som skyldes at kroppen over lengre tid har blitt utsatt for små mengder av et giftig stoff.

7 LD50-verdi Et mål for akutt giftighet
Den engangsdosen av et stoff som fører til at halvparten av forsøksdyra dør.

8 NOAEL-verdi Mål på kronisk giftighet.
Den høyeste dosen av et stoff, gitt over en viss tidsperiode, som ikke gir registrerbar skadelig virkning.

9 ADI-verdi Akseptabelt daglig inntak
Hvor mye man kan spise av et stoff hver dag uten å risikere helseskade Beregnes ut fra NOAEL-verdi

10 EKSEMPEL EKSEMPEL Lokkeboks til maur

11 EKSEMPEL EKSEMPEL Lokkeboks til maur
Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim

12 EKSEMPEL EKSEMPEL Lokkeboks til maur
Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim Barn 3 år spiser alt innholdet

13 EKSEMPEL EKSEMPEL Lokkeboks til maur
Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim Barn 3 år spiser alt innholdet ADI = mg/kg

14 EKSEMPEL EKSEMPEL Lokkeboks til maur
Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim Barn 3 år spiser alt innholdet. ADI = mg/kg NOAEL = 0,4 mg/kg

15 EKSEMPEL EKSEMPEL Lokkeboks til maur
Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim Barn 3 år spiser alt innholdet. ADI = mg/kg NOAEL = 0,4 mg/kg Barnet veier 15 kg

16 EKSEMPEL EKSEMPEL Lokkeboks til maur
Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim Barn 3 år spiser alt innholdet. ADI = mg/kg NOAEL = 0,4 mg/kg Barnet veier 15 kg Dose = 0.32 mg/kg

17 EKSEMPEL Lokkeboks til maur
Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim Barn 3 år spiser alt innholdet. ADI = mg/kg NOAEL = 0,4 mg/kg Barnet veier 15 kg Dose = 0.32 mg/kg Sannsynligvis ingen symptomer

18 Forskjellige typer eksponering
Gjennom huden Innånding Svelging

19 Innånding Aktuelt ved bruk av gasser og ved sprøyting av stoffer i væskeform Kan gi lokal skade Stoffer kan også tas opp i kroppen via lungene.

20 Absorpsjon gjennom huden
Direkte søl Avsetning ved sprøyting Sår Løsemidler .

21 Svelging Dårlig håndhygiene Uhell

22 Hva kan skje når kroppen utsettes for skadedyrmidler?
Lokal reaksjon Systemisk reaksjon

23 Kroppens håndtering av giftige stoffer.
Kroppen vil alltid forsøke å bryte ned og skille ut fremmede stoffer. Stoffene omdannes gjerne til stoffer som er mer vannløselige og som lett kan skilles ut Hvis mer tas inn enn det som skilles ut?

24 Hvor alvorlig blir en forgiftning?
Avhenger av: Hvilket stoff? Kontakttid? Verneutstyr? Hvor mye? Hvor tidlig kommer man til behandling?

25 HVORDAN UNNGÅ TRØBBEL Velg det minst giftige alternativet
Les etiketten nøye, bruk preparatet riktig Bruk anvist verneutstyr God hygiene Vask og skyll huden og skift evt. klær ved søl Oppbevar skadedyrmidler forsvarlig, utilgjengelig for barn og PÅ ORIGINALEMBALLASJEN!

26 OPPSUMMERING ALLE SKADEDYRMIDLER KAN VÆRE HELSESKADELIGE – HÅNDTERES DERETTER OPPBEVARES FORSVARLIG OG UTILGJENGELIG FOR BARN OPPBEVARES ALLTID PÅ ORIGINALEMBALLASJEN

27


Laste ned ppt "GIFTINFORMASJONEN Vibeke Thrane. GIFTINFORMASJONEN Vibeke Thrane."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google