Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vibeke Thrane GIFTINFORMASJONEN GIFTIGHET Begreper som er relevante når man skal lære om helserisiko og forgiftningsfare.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vibeke Thrane GIFTINFORMASJONEN GIFTIGHET Begreper som er relevante når man skal lære om helserisiko og forgiftningsfare."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vibeke Thrane GIFTINFORMASJONEN

3 GIFTIGHET Begreper som er relevante når man skal lære om helserisiko og forgiftningsfare

4 HVA ER EN GIFT? FORSØK PÅ DEFINISJON En gift er et stoff som selv i en liten mengde kan gi skadelige effekter. Små mengder av et svært giftig stoff kan gi like alvorlig forgiftning som en større mengde av et mindre giftig stoff.

5 ALVORLIGHETSGRAD Lett forgiftning: Milde, forbigående symptomer Alvorlig forgiftning: Symptomer fra hjerte, sentralnervesystem og luftveier. Selvsagt finnes det mellomting.

6 Akutt/Kronisk Akutt forgiftning: En sykdomstilstand som opptrer plutselig, i forbindelse at kroppen får i seg en engangsdose av et giftig stoff Kronisk forgiftning: Sykdomstilstand som skyldes at kroppen over lengre tid har blitt utsatt for små mengder av et giftig stoff.

7 LD 50 -verdi Et mål for akutt giftighet Den engangsdosen av et stoff som fører til at halvparten av forsøksdyra dør.

8 NOAEL-verdi Mål på kronisk giftighet. Den høyeste dosen av et stoff, gitt over en viss tidsperiode, som ikke gir registrerbar skadelig virkning.

9 ADI-verdi Akseptabelt daglig inntak Hvor mye man kan spise av et stoff hver dag uten å risikere helseskade Beregnes ut fra NOAEL-verdi

10 EKSEMPEL Lokkeboks til maur EKSEMPEL

11 Lokkeboks til maur Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim EKSEMPEL

12 Lokkeboks til maur Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim Barn 3 år spiser alt innholdet EKSEMPEL

13 Lokkeboks til maur Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim Barn 3 år spiser alt innholdet ADI = 0.004 mg/kg EKSEMPEL

14 Lokkeboks til maur Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim Barn 3 år spiser alt innholdet. ADI = 0.004 mg/kg NOAEL = 0,4 mg/kg EKSEMPEL

15 Lokkeboks til maur Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim Barn 3 år spiser alt innholdet. ADI = 0.004 mg/kg NOAEL = 0,4 mg/kg Barnet veier 15 kg EKSEMPEL

16 Lokkeboks til maur Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim Barn 3 år spiser alt innholdet. ADI = 0.004 mg/kg NOAEL = 0,4 mg/kg Barnet veier 15 kg Dose = 0.32 mg/kg EKSEMPEL

17 Lokkeboks til maur Inneholder 6 gram pulver – av dette er 4,8 mg foksim Barn 3 år spiser alt innholdet. ADI = 0.004 mg/kg NOAEL = 0,4 mg/kg Barnet veier 15 kg Dose = 0.32 mg/kg Sannsynligvis ingen symptomer

18 Forskjellige typer eksponering Gjennom huden Innånding Svelging

19 Innånding Aktuelt ved bruk av gasser og ved sprøyting av stoffer i væskeform Kan gi lokal skade Stoffer kan også tas opp i kroppen via lungene.

20 Absorpsjon gjennom huden Direkte søl Avsetning ved sprøyting Sår Løsemidler

21 Svelging Dårlig håndhygiene Uhell

22 Hva kan skje når kroppen utsettes for skadedyrmidler? Lokal reaksjon Systemisk reaksjon

23 Kroppens håndtering av giftige stoffer. Kroppen vil alltid forsøke å bryte ned og skille ut fremmede stoffer. Stoffene omdannes gjerne til stoffer som er mer vannløselige og som lett kan skilles ut Hvis mer tas inn enn det som skilles ut?

24 Hvor alvorlig blir en forgiftning? Avhenger av: Hvilket stoff? Kontakttid? Verneutstyr? Hvor mye? Hvor tidlig kommer man til behandling?

25 HVORDAN UNNGÅ TRØBBEL Velg det minst giftige alternativet Les etiketten nøye, bruk preparatet riktig Bruk anvist verneutstyr God hygiene Vask og skyll huden og skift evt. klær ved søl Oppbevar skadedyrmidler forsvarlig, utilgjengelig for barn og PÅ ORIGINALEMBALLASJEN!

26 OPPSUMMERING ALLE SKADEDYRMIDLER KAN VÆRE HELSESKADELIGE – HÅNDTERES DERETTER OPPBEVARES FORSVARLIG OG UTILGJENGELIG FOR BARN OPPBEVARES ALLTID PÅ ORIGINALEMBALLASJEN

27


Laste ned ppt "Vibeke Thrane GIFTINFORMASJONEN GIFTIGHET Begreper som er relevante når man skal lære om helserisiko og forgiftningsfare."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google