Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REN Beredskap BEREDSKAP. Historikk eBeredskap •Stiftelsesmøte 11.03.2004 •52 selskaper ble medlemmer i løpet av første driftsår •Etablert Styre –Fire.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REN Beredskap BEREDSKAP. Historikk eBeredskap •Stiftelsesmøte 11.03.2004 •52 selskaper ble medlemmer i løpet av første driftsår •Etablert Styre –Fire."— Utskrift av presentasjonen:

1 REN Beredskap BEREDSKAP

2 Historikk eBeredskap •Stiftelsesmøte 11.03.2004 •52 selskaper ble medlemmer i løpet av første driftsår •Etablert Styre –Fire styremedlemmer –NVE møterett i styre •Innleid administrator det første året.

3 Historikk eBeredskap •REN ble Driftspartner i 2005. Dette innebar: –Være sekretær i styret –Ansvar for registrering av nye medlemmer –Ansvar for kundestøtte •2007: Oppgradert tabellsett og brukergrensesnitt •2009: Utskiftning av databaselag, felles pålogging •2011: Ferdig grovspesifikasjon for nytt system •2012: Signalisert ønske om sterkere rolle •2013: Årsmøtet i eBeredskap vedtar at foreningen nedlegges, og at all drift, videreutvikling, og midler overføres til REN

4 Ideer for videre drift •Sterkere fokus på lokalt samarbeid –Bedre løsning for lokale samarbeidsgrupper for å redigere eget innhold gjennom RENBeredskap websider –Ferdig opplegg for lokale dokumenter og lokale ressurser •Definere hvilke komponenttyper som skal inn i databasen. Hvilke er obligatorisk å registrere, og hvilke er frivillig •Re-lansere en kartfunksjon. Illustrere/søke via kart •Ferdige utskrifter for avtale om leie/kjøp av komponenter i en beredskapssituasjon

5 Ideer for videre drift •Forenkling av datasett for komponenter –Færre data –Mulighet for bilde av komponent –Mulighet for bilde av merkeskilt •Bedre søkefunksjon bl.a. via trestruktur •Utrede kobling mellom eksisterende lagersystemer og eBeredskap for lettere administrasjon av data

6 REN beredskapsråd •Rådet består av 9 medlemmer hvorav fhv. styret i eBeredskap utgjør 4. •Første møte 22. oktober –Gjennomgang av mandat –Brainstorming om videre arbeid –Langtidsplan

7 Forpliktelser fra REN •Avsette dedikerte personer til å arbeide med gode løsninger for eBeredskap. •Ta ansvar for å utvikle en ny versjon av den nåværende beredskapsdatabasen, der registrerte data beholdes. •REN vil bruke egne investringsmidler for å sette fart på arbeidet. •Overførte midler fra eBeredskap øremerkes RENberedskap.

8 Videre arbeid •Eget abonnement/produkt i REN •Ny avtale til eksisterende medlemmer –Status: 58 av 64 har tegnet ny avtale, jobber med resten. •Få inn flere medlemmer i løpet av høsten/våren •Viderefører priser i inneværende år •Brukermøte/Idedugnad i forbindelse med driftsleders forum samling til høsten. •Målsetting: –Ny løsning for websider og lokalt samarbeid vinter 2013/14 –Ny databaseløsning høsten 2014

9 Brukerundersøkelse 2012 1Mer informasjon om foreningen eBeredskap, formål og anvendelse 2Tettere oppfølging fra eBeredskap 3Hjelp til registrering 4Lavere brukerterskel i database 5Kurs/opplæring i bruk av database 6Differensiere komponenter etter nettnivå, sentral-, regional- og distribusjonsnett 7Tilrettelegge for registrering av eget/internt matriell - materiell som ikke skal gjøres tilgjengelig for andre selskap 8Tettere kobling mellom intern beredskapsmateriell oversikt og eBeredskap database Mer info Oppfølging Registreringshjelp Lavere brukerterskel KursSkille på komponent Lukket del av database Databasekobling

10 Sjøkabelgruppen •Årsmøte i slutten av mai avgjorde overføring av også dette arbeidet til REN. •Oppretter REN sjøkabelgruppe –Sjøkabelberedskap –RENblad på sjøkabel •Noen uavklarte punkter vedr. beredskapsavtale som Lyse administrerer i dag.

11 Sjøkabelgruppen •Samarbeid om utarbeidelse av ‘RENblad for sjøkabel –Forlegning –Landtak –Spesifikasjon / krav til sjøkabel –Vedlikehold/tilstandskontroll –Offentlig regelverk for sjøkabler –Avtaler landtak – kryssing – nærføring

12 Sjøkabelgruppen •Beredskap –Veiledning for beredskapsforskrift rettet mot sjøkabel –Stå for beredskapsavtaler (REN er i dag motpart) To rederier dykking og reparasjoner. –Bedre støtte for samarbeidsforum via RENs portal •Selvbetjening - redigering •Dokumenter •Lister over personell •Lister over utstyr

13 Sjøkabelgruppen •Beredskap •Større hendelse/havari høsten 2013 viste at sjøkabelberedskapen må styrkes. •Senario 1 •Alle nettselskap med sjøkabel må ha reserver og skjøter. •Det mest rasjonelle er at bransjen må bygge opp et beredskapslager for hele kabellengder og skjøter.

14 Nytte av en nasjonal database •Hålogaland kraft var ikke medlem, men meldte seg inn i en fart da de fikk havari på en krafttransformator •Fant raskt fram til en passende 132/22/11 transformator hos BKK •Opprettet kontakt i midten av april •Avtale om lån •Torsdag 2. mai lastet på frakteskip.


Laste ned ppt "REN Beredskap BEREDSKAP. Historikk eBeredskap •Stiftelsesmøte 11.03.2004 •52 selskaper ble medlemmer i løpet av første driftsår •Etablert Styre –Fire."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google