Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TV-aksjonen Blå Kors. 1. Fenomenet TV-aksjonen 2. 2008: TV-aksjonen Blå Kors 3. Blå Kors 4. Pengene går til 5. Formidlings- og innsalgstiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TV-aksjonen Blå Kors. 1. Fenomenet TV-aksjonen 2. 2008: TV-aksjonen Blå Kors 3. Blå Kors 4. Pengene går til 5. Formidlings- og innsalgstiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 TV-aksjonen Blå Kors

2 1. Fenomenet TV-aksjonen 2. 2008: TV-aksjonen Blå Kors 3. Blå Kors 4. Pengene går til 5. Formidlings- og innsalgstiltak

3 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Fenomenet TV-aksjonen

4 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Hva er TV-aksjonen? Nasjonal dugnad Verdens største innsamlingsaksjon på TV Informasjons- og holdningskampanje NRK eier TV-aksjonen NRKs innsamlingsråd behandler søknadene

5 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Bøssebærerne og andre frivillige 450 kommunekomiteer 7 000 frivillige komitémedlemmer 100 000 bøssebærere besøker 1,8 mill. hjem

6 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Innsamlingsapparatet TV-aksjonssekretariatet NRK Blå Kors Fylkesaksjonskomiteer Fylkesaksjonsleder/Byaksjonsleder Innsamlingskoordinatorer/Byaksjonskoordinatorer Kommunekomiteer Områder/Roder Bøssebærere

7 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Innsamlingskanaler Bøssene Skoler, foreninger, næringsliv, privatpersoner Kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Auksjoner Telefon og nett

8 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Resultater 1974 - 2007 1974 Flyktningerådet 23 mill. kr. 1986 Kirkens Nødhjelp 111 mill. kr. 2006 Leger Uten Grenser 206 mill. kr. 2007 Sammen for barn 238 mill. kr.

9 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 2008: TV-aksjonen Blå Kors

10 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Mål Hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk

11 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Det betyr Sørge for at barn i rusfamilier får den hjelp de trenger Hindre at rusmisbruk går i arv Vise konsekvensene voksnes rusmisbruk har for barn Gi hjelp til barn som lider pga rus også utenfor Norge

12 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Dagens virkelighet – et bilde… En ulykke rapporteres. Mange er skadet. Ambulansen rykker ut og får følgende beskjed: ”Ta med bare de voksne! La barna ligge!”

13 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Det finnes 4,7 millioner øyenvitner til rusmisbruk i Norge Altfor mange av disse er barn!

14 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Det haster å sette fokus på barna Mellom 5 og 9 millioner barn i Europa lever i rusmisbrukende familier 23 millioner europeere er avhengige av alkohol (Kilde: EU-study: ”Alcohol in Europe”)

15 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Psykologspesialist Frid Hansen: ”Det er et så sterkt tabu knyttet til rusmisbruk at barn lider i stillhet fordi ingen våger å snakke om det.” ”Gjennom årets TV-aksjon har vi en stor mulighet til å minske tabuiseringen av rusmisbruk.” ”Det betyr at vi skal redde flere små mennesker som i dag er opplært til å tie for enhver pris.”

16 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Ønskelisten til Trine (9 år):

17 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Siv - datter av alkoholiker: “Min måte å overleve på er å være åpen. Jeg pleier å si at ting ikke skal ties i hjel, men tales ihjel.”

18 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Hva er Blå Kors?

19 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Blå Kors Setter himmel og jord i bevegelse for å hjelpe mennesker med rusproblemer og for å forebygge rusproblemer TV-aksjonen Blå Kors 6. juli 2014

20 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Over 100 år i Norge Til Norge i 1906 Første norske behandlingssenter i 1909 900 ansatte i 34 virksomheter 70 lokale foreninger og lag 2.500 medlemmer 22 aktive medlemsland

21 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Frivillig og profesjonell innsats Behandling og rehabilitering Botilbud Arbeidstrening Videregående opplæring Krise- og kontaktsentre Fritidstilbud, nettverk Forebygging

22 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Pengene fra TV-aksjonen går til

23 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 50/50-fordeling Norske prosjekter: 50 % av midlene Utenlandske prosjekter: 50 % av midlene

24 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 TV-aksjonsprosjekter i Norge

25 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Barnas Stasjon Et trygt møtested for foreldre og barn, med barna i sentrum Mål: Opprette 5 nye Barnas Stasjon

26 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 TUBA: Tilbud for Unge som er Barn Av rusmisbrukere Tilbud til unge voksne (16-35) som ønsker hjelp til å bearbeide sin oppvekst i en rusfamilie Mål: Opprette TUBA-tilbud 5 steder

27 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Sommerferie med mutter'n og fatter'n Ferietilbud for barn sammen med mor og/eller far Mål: Styrke tilbudet, for å gi hjelp til mange flere

28 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 På vei til egen bolig Etableringshjelp til unge rusmisbrukere (18-25) som et ledd i rehabiliteringen Mål: Utvide tilbudet, for å gi hjelp til flere

29 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Steg for steg – rusfritt fritidstilbud Ettervern og nytt nettverk styrker muligheten for å opprettholde sitt nye liv Mål: Styrke tilbudet, som i dag bare er i Oslo

30 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Utenlandske prosjekter – i fire verdensdeler

31 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Først litt om rus som samfunnsproblem i fattige land Rus forårsaker og forsterker sosiale problemer Sammenheng rus og fattigdomsproblematikk Globalisering, industri, nye markeder

32 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 11 år gammel gutt på Blå Kors-senter i Brasil: ”Min mor hadde det tøft. Fordi hun ikke hadde penger, solgte hun kroppen sin for å ha noe å leve av. For å holde ut, dopet hun seg.”

33 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 11 år gammel gutt på Blå Kors-senter i Brasil: ”Min far solgte dop. En dag så jeg på at pappa ble slått ned med en kølle av en mann. Han slo og slo, helt til pappa ikke kunne bevege seg mer. Han var død.”

34 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 11 år gammel gutt på Blå Kors-senter i Brasil: ”Jeg begynte fort å ruse meg for å slippe å tenke på det jeg hadde sett. Siden jeg ikke hadde noen penger, begynte jeg å stjele små ting i naboenes hus. Det ballet på seg…”

35 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Syd-Amerika: Brasil Opprette flere selvhjelpsgrupper Styrke hjelpen til unge rusavhengige med aids Forebyggende aktiviteter blant barn i slummen Opplæring av ansatte og frivillige rusarbeidere Utvide tilbudet om trygt oppholdssted for gatebarn

36 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Europa: Ukraina Mer hjelp til unge rusavhengige og foreldreløse Opprette nytt senter for 300 barn (mat, terapi, skole) Starte mobilt drop-in senter for barn fra rusfamilier

37 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Afrika: Lesotho Nye behandlingsinstitusjoner i to distrikter Arbeidstrening Bidra til å skape rusfrie rammer for barn Forebyggende aktivitet i skolen

38 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Asia: India Leseopplæring, medisin og oppholdssted for barn Opplæring av mødre Terapi for rusavhengige og deres familier Skolering av personale i rusomsorgen

39 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Karakteristisk for utenlandsprosjektene Mer preget av akutt hjelp til å overleve Mer fokus på barnas eget inntak av rusmidler Styrke lokalsamfunn, skape alternative leveveier Øke kunnskapen om skadevirkninger av rus

40 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Felles for prosjektene ute og hjemme Hele familien skal ha hjelp Dømmer ikke Løsningsorientert Barn er barn og trenger voksne Barn har rett til en barndom

41 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Formidlings- og innsalgstiltak

42 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Informasjon og PR Nettsider Filmer Plakater og brosjyrer Kampanjer Arrangementer Media

43 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Opplegg for skoler Nettsider for lærere (film, lærerveiledning, kompetansemål, oppgaver) Nettsider for elever (film, oppgaver, sanger, litteratur, steder å få hjelp)

44 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Opplegg for næringslivet Ledersjansen - vinn en inspirasjon (lotteri som tilbyr besøk av inspirerende personer) Logoklubben - gull, sølv og bronse (ulike grader av synlighet og opplegg for aktivitet) Fadderordning - for de store giverne (både bedrifter og privatpersoner)

45 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Kongen er høy beskytter for TV-aksjonen Blå Kors

46 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Programledere i NRK 19. okt. Helene Sandvig og Dan Børge Akerø

47 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Fagambassadører Frid Hansen, fagsjef, Borgestadklinikken Sverre Nesvåg, forskningsleder IRIS Reidar Hjermann, barneombud

48 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Ambassadører Christine Koht Stian Barsnes Simonsen Maria Haukaas Storeng Torbjørn Løkken Christian Borch Knut Storberget

49 TV-aksjonen Blå Kors 06.07.2014 Slik kan du være med Gå med bøsse, ring 02025 / SMS tva til 2080 Bruk innsamlingskonto 8380.08.09005 Gi på www.tvaksjonen.no Ring Givertelefonen 820 44 110 (kr 200) Delta i auksjonene på www.tvaksjonen.no Bruk oppleggene for næringslivet og skolen


Laste ned ppt "TV-aksjonen Blå Kors. 1. Fenomenet TV-aksjonen 2. 2008: TV-aksjonen Blå Kors 3. Blå Kors 4. Pengene går til 5. Formidlings- og innsalgstiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google