Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TV-aksjonen Blå Kors.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TV-aksjonen Blå Kors."— Utskrift av presentasjonen:

1 TV-aksjonen Blå Kors

2 1. Fenomenet TV-aksjonen
: TV-aksjonen Blå Kors 3. Blå Kors 4. Pengene går til 5. Formidlings- og innsalgstiltak

3 Fenomenet TV-aksjonen

4 Hva er TV-aksjonen? Nasjonal dugnad Verdens største innsamlingsaksjon på TV Informasjons- og holdningskampanje NRK eier TV-aksjonen NRKs innsamlingsråd behandler søknadene

5 Bøssebærerne og andre frivillige
450 kommunekomiteer frivillige komitémedlemmer bøssebærere besøker 1,8 mill. hjem

6 Innsamlingsapparatet
NRK Blå Kors TV-aksjonssekretariatet Fylkesaksjonskomiteer Fylkesaksjonsleder/Byaksjonsleder Innsamlingskoordinatorer/Byaksjonskoordinatorer Kommunekomiteer Områder/Roder Bøssebærere

7 Innsamlingskanaler Bøssene Skoler, foreninger, næringsliv, privatpersoner Kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Auksjoner Telefon og nett

8 Resultater 1974 Flyktningerådet 23 mill. kr Kirkens Nødhjelp 111 mill. kr Leger Uten Grenser 206 mill. kr Sammen for barn 238 mill. kr.

9 2008: TV-aksjonen Blå Kors

10 Mål Hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk

11 Det betyr Sørge for at barn i rusfamilier får den hjelp de trenger Hindre at rusmisbruk går i arv Vise konsekvensene voksnes rusmisbruk har for barn Gi hjelp til barn som lider pga rus også utenfor Norge

12 Dagens virkelighet – et bilde…
En ulykke rapporteres. Mange er skadet. Ambulansen rykker ut og får følgende beskjed: ”Ta med bare de voksne! La barna ligge!”

13 Det finnes 4,7 millioner øyenvitner til rusmisbruk i Norge
Altfor mange av disse er barn!

14 Det haster å sette fokus på barna
Mellom 5 og 9 millioner barn i Europa lever i rusmisbrukende familier 23 millioner europeere er avhengige av alkohol (Kilde: EU-study: ”Alcohol in Europe”)

15 Psykologspesialist Frid Hansen:
”Det er et så sterkt tabu knyttet til rusmisbruk at barn lider i stillhet fordi ingen våger å snakke om det.” ”Gjennom årets TV-aksjon har vi en stor mulighet til å minske tabuiseringen av rusmisbruk.” ”Det betyr at vi skal redde flere små mennesker som i dag er opplært til å tie for enhver pris.”

16 Ønskelisten til Trine (9 år):

17 Siv - datter av alkoholiker:
“Min måte å overleve på er å være åpen. Jeg pleier å si at ting ikke skal ties i hjel, men tales ihjel.”

18 Hva er Blå Kors?

19 Blå Kors TV-aksjonen Blå Kors 4. april 2017
Setter himmel og jord i bevegelse for å hjelpe mennesker med rusproblemer og for å forebygge rusproblemer TV-aksjonen Blå Kors 4. april 2017

20 Over 100 år i Norge Til Norge i 1906 Første norske behandlingssenter i ansatte i 34 virksomheter 70 lokale foreninger og lag medlemmer 22 aktive medlemsland

21 Frivillig og profesjonell innsats
Behandling og rehabilitering Botilbud Arbeidstrening Videregående opplæring Krise- og kontaktsentre Fritidstilbud, nettverk Forebygging

22 Pengene fra TV-aksjonen går til

23 50/50-fordeling Norske prosjekter: 50 % av midlene Utenlandske prosjekter: 50 % av midlene

24 TV-aksjonsprosjekter i Norge

25 Barnas Stasjon Et trygt møtested for foreldre og barn, med barna i sentrum Mål: Opprette 5 nye Barnas Stasjon

26 TUBA: Tilbud for Unge som er Barn Av rusmisbrukere
Tilbud til unge voksne (16-35) som ønsker hjelp til å bearbeide sin oppvekst i en rusfamilie Mål: Opprette TUBA-tilbud 5 steder

27 Sommerferie med mutter'n og fatter'n
Ferietilbud for barn sammen med mor og/eller far Mål: Styrke tilbudet, for å gi hjelp til mange flere

28 På vei til egen bolig Etableringshjelp til unge rusmisbrukere (18-25) som et ledd i rehabiliteringen Mål: Utvide tilbudet, for å gi hjelp til flere

29 Steg for steg – rusfritt fritidstilbud
Ettervern og nytt nettverk styrker muligheten for å opprettholde sitt nye liv Mål: Styrke tilbudet, som i dag bare er i Oslo

30 Utenlandske prosjekter – i fire verdensdeler

31 Først litt om rus som samfunnsproblem i fattige land
Rus forårsaker og forsterker sosiale problemer Sammenheng rus og fattigdomsproblematikk Globalisering, industri, nye markeder

32 11 år gammel gutt på Blå Kors-senter i Brasil:
”Min mor hadde det tøft. Fordi hun ikke hadde penger, solgte hun kroppen sin for å ha noe å leve av. For å holde ut, dopet hun seg.”

33 11 år gammel gutt på Blå Kors-senter i Brasil:
”Min far solgte dop. En dag så jeg på at pappa ble slått ned med en kølle av en mann. Han slo og slo, helt til pappa ikke kunne bevege seg mer. Han var død.”

34 11 år gammel gutt på Blå Kors-senter i Brasil:
”Jeg begynte fort å ruse meg for å slippe å tenke på det jeg hadde sett. Siden jeg ikke hadde noen penger, begynte jeg å stjele små ting i naboenes hus. Det ballet på seg…”

35 Syd-Amerika: Brasil Opprette flere selvhjelpsgrupper Styrke hjelpen til unge rusavhengige med aids Forebyggende aktiviteter blant barn i slummen Opplæring av ansatte og frivillige rusarbeidere Utvide tilbudet om trygt oppholdssted for gatebarn

36 Europa: Ukraina Starte mobilt drop-in senter for barn fra rusfamilier
Mer hjelp til unge rusavhengige og foreldreløse Opprette nytt senter for 300 barn (mat, terapi, skole) Starte mobilt drop-in senter for barn fra rusfamilier

37 Afrika: Lesotho Nye behandlingsinstitusjoner i to distrikter Arbeidstrening Bidra til å skape rusfrie rammer for barn Forebyggende aktivitet i skolen

38 Asia: India Leseopplæring, medisin og oppholdssted for barn Opplæring av mødre Terapi for rusavhengige og deres familier Skolering av personale i rusomsorgen

39 Karakteristisk for utenlandsprosjektene
Mer preget av akutt hjelp til å overleve Mer fokus på barnas eget inntak av rusmidler Styrke lokalsamfunn, skape alternative leveveier Øke kunnskapen om skadevirkninger av rus

40 Felles for prosjektene ute og hjemme
Hele familien skal ha hjelp Dømmer ikke Løsningsorientert Barn er barn og trenger voksne Barn har rett til en barndom

41 Formidlings- og innsalgstiltak

42 Informasjon og PR Nettsider Filmer Plakater og brosjyrer Kampanjer Arrangementer Media

43 Opplegg for skoler Nettsider for lærere Nettsider for elever
(film, lærerveiledning, kompetansemål, oppgaver) Nettsider for elever (film, oppgaver, sanger, litteratur, steder å få hjelp)

44 Opplegg for næringslivet
Ledersjansen - vinn en inspirasjon (lotteri som tilbyr besøk av inspirerende personer) Logoklubben - gull, sølv og bronse (ulike grader av synlighet og opplegg for aktivitet) Fadderordning - for de store giverne (både bedrifter og privatpersoner)

45 Kongen er høy beskytter for TV-aksjonen Blå Kors

46 Programledere i NRK 19. okt.
Helene Sandvig og Dan Børge Akerø

47 Fagambassadører Frid Hansen, fagsjef, Borgestadklinikken Sverre Nesvåg, forskningsleder IRIS Reidar Hjermann, barneombud

48 Ambassadører Christine Koht Stian Barsnes Simonsen Maria Haukaas Storeng Torbjørn Løkken Christian Borch Knut Storberget

49 Slik kan du være med Gå med bøsse, ring / SMS tva til 2080 Bruk innsamlingskonto Gi på Ring Givertelefonen (kr 200) Delta i auksjonene på Bruk oppleggene for næringslivet og skolen


Laste ned ppt "TV-aksjonen Blå Kors."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google