Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

06.07.2014 1 Innvandrere i norske kommuner. Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken Lansering av SSB-rapport 2009/36 Integrerings- og mangfoldsdirektoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "06.07.2014 1 Innvandrere i norske kommuner. Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken Lansering av SSB-rapport 2009/36 Integrerings- og mangfoldsdirektoret."— Utskrift av presentasjonen:

1 06.07.2014 1 Innvandrere i norske kommuner. Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken Lansering av SSB-rapport 2009/36 Integrerings- og mangfoldsdirektoret 16/10 2009

2 Møteplan lansering Rapportens bakgrunn og innhold Bruk og oppfølging Spørsmål og diskusjon 06.07.2014 2

3 Rapportens bakgrunn og innhold Bakgrunnen for rapporten Hvilke typer statistikk og analyser IMDi har bestilt Presentasjon av rapportens innhold, data og sentrale funn v/Kristin Henriksen og Agnes Aaby Hirsch SSB Hva sier rapporten om integreringen av innvandrere i norske kommuner? 06.07.2014 3

4 Bakgrunn for rapporten: Etterspørsel etter mer kunnskap fra kommunene SSB-rapport 2007/29 Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge SSB rapport 2007/24 Innvandreres demografi og levekår i 12 kommuner i Norge 06.07.2014 4

5 Bakgrunn for rapporten: Etterspørsel etter mer kunnskap fra kommunene SSB rapport 2007/24 Innvandreres demografi og levekår i 12 kommuner i Norge 06.07.2014 5 SSB rapport 2007/24 Innvandreres demografi og levekår i 12 kommuner i Norge

6 06.07.2014 6 Mål med rapporten: Beskrive hovedtrekkene ved de største ikke-vestlige landgruppenes demografi og levekår i større detalj på kommunenivå enn det som er gjort tidligere. Fremskaffe kunnskap som skal kunne bidra til en bedre tilpasning av kommunale/lokale integreringstiltak, sett på bakgrunn av landgruppenes levekår. Legge et utgangspunkt for eventuelle videre analyser av hvordan forhold i og egenskaper ved kommunene påvirker innvandreres levekår.

7 Ulike typer statistikk og analyser i rapporten Kapittelstruktur og innhold: Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: 17 landgruppers demografiske sammensetning levekår og yrkesdeltakelse på nasjonalt nivå sammenlignes. 06.07.2014 7

8 Rapporten kartlegger demografiske forhold, levekår og arbeidsmarkedssituasjon: Befolkningsstørrelse Kjønn Alder Botid Innvandringsgrunn Personer i husholdningen Husholdningstype Sivilstand Utdanningsdeltakelse Deltakelse i arbeidsstyrken Arbeidsledighet av arbeidsstyrken Yrkesstatus og kjønn Næringstilknytning Økonomisk selvhjulpenhet 06.07.2014 8

9 Ulike typer statistikk og analyser i rapporten Kapittelstruktur og innhold: Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: 17 landgruppers demografiske sammensetning levekår og yrkesdeltakelse på nasjonalt nivå sammenlignes. Kapittel 3-19: 17 kapitler hvor demografi, levekår og situasjon på arbeidsmarkedet for hver av de 17 landgruppene kartlegges på kommunenivå 06.07.2014 9

10 17 landgruppekapitler Afghanistan Bosnia-Hercegovina Chile Filippinene India Irak Iran Kosovo Marokko Pakistan Polen Russland Somalia Sri Lanka Thailand Tyrkia Vietnam 06.07.2014 10

11 61 kommuner kan finne informasjon i rapporten om sammensetningen og situasjonen til mellom én og 17 landgrupper 06.07.2014 11 Bergen17Karmøy5Alta1 Bærum17Ski5Flora1 Drammen17Tromsø5Frogn1 Oslo17Arendal4Haram1 Stavanger17Lier4Hareid1 Skedsmo16Nedre Eiker4Harstad1 Trondheim16Rælingen4Hå1 Kristiansand15Ålesund4Melhus1 Sandnes14Gjøvik3Molde1 Asker12Nittedal3Narvik1 Fredrikstad12Porsgrunn3Nøtterøy1 Lørenskog12Tønsberg3Rana1 Skien12Askim2Ringerike1 Sarpsborg11Halden2Røyken1 Sandefjord7Hamar2Stokke1 Larvik6Horten2Sørum1 Moss6Kongsberg2Sør-Varanger1 Ullensaker6Lillehammer2Tinn1 Bodø5Oppegård2Ulstein1 Haugesund5Rygge2Vågsøy1 Øvre Eiker1

12 Ulike typer statistikk og analyser i rapporten (forts.) Kapittel 20: Oppsummering: sysselsettingen i utvalgte kommuner Kapittel 21: Sysselsettingsnivået i ulike kommunetyper Ser på sammenhengen mellom sysselsettingsnivået blant innvandrere og egenskaper ved kommunene: kommunenes sentralitet kommunestørrelse innvandrerandel antall innvandrere Separate analyser for utvalgte landgrupper (Eritrea, Somalia, Afghanistan og Irak) 06.07.2014 12

13 Presentasjon av rapporten v/SSB Denne presentasjoner finner du her: 06.07.2014 13

14 Hva sier rapporten om integreringen av innvandrere i norske kommuner? Rapporten tilbyr en detaljrikdom det kan være vanskelig å se ut over. Kunnskapsverktøy og redskap for kommuner og statlige myndigheter Det er store forskjeller og ulike integreringsutfordringer mellom innvandrergrupper Det er store forskjeller innad i hver enkelt innvandrergruppe avhengig av hvor i landet de bor Det er systematiske forskjeller i sysselsetting mellom ulike kommuner og kommunetyper Integrering på arbeidsmarkedet vesentlig for familienes sosiale og økonomiske integrering Rapporten sier ikke noe om årsakene til de markante forskjellene. Men: Med kunnskap om lokale forhold, kan man bruke informasjonen til å finne årsaksforklaringer 06.07.2014 14

15 Bruk og oppfølging Ønske at rapporten skal være en ispirasjonskilde og et redskap for kommunene: Gir mer kunnskap om innvandrergrupper i kommunen Redskap i forhold til: Planleggingsprosesser i kommunen Videreutvikling og forbedring av tjenestene som tilbys lokalt ”Benchmarking” - sammenligne seg med andre kommuner som har de samme innvandrergruppene 06.07.2014 15

16 Bruk og oppfølging (forts.) Ønske om at rapporten kan inspirere til dialog i kommunen: Hvordan sammenfaller det SSB finner med kommunens lokalkunnskap? Hvor det er rom for endringer og forbedringer? Kan kommunen arbeide annerledes? Kan kommunen lære av andre kommuner? Være utgangspunkt for etterspørsel av mer kunnskap: Hvilke kunnskapsbehov har kommunen om innvandrerbefolkningen og landgrupper i kommunen? 06.07.2014 16

17 Hvordan kan kommunene og andre bruke rapporten og datagrunnlaget? Tilgang på rapport : Rapporten kan kjøpes i papirformat gjennom SSB, eller lastes ned i sin helhet her (http://www.ssb.no/emner/02/01/10/rapp_200936/) her Rapporten er svært omfattende. IMDi tilbyr derfor en elektronisk versjon som du finner her (http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Rapporter/2005/Inn vandrere-i-norske-kommuner/)her Tilgang på hele datagrunnlaget: For de kommuner og andre brukere som har behov for tallgrunnlaget kan dette lastes ned fra imdi.no i Excel-format her (http://imdi.no/Global/Bilder/SSBrapport2009/Datagrunnlag_for_SSBrapport _2009_36.xls)her Med Excel-filen ligger det også en brukerveiledning her (http://imdi.no/Documents/Laaringsressurser/Brukerveiledning_Datagrunnlag _for_SSBrapport_2009_36.doc)her 06.07.2014 17

18 Spørsmål og diskusjon 06.07.2014 18


Laste ned ppt "06.07.2014 1 Innvandrere i norske kommuner. Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken Lansering av SSB-rapport 2009/36 Integrerings- og mangfoldsdirektoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google