Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 20. april 2005. Norges Bank 2 Global og regional vekst – tall fra IMF Kilde: IMF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 20. april 2005. Norges Bank 2 Global og regional vekst – tall fra IMF Kilde: IMF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 20. april 2005

2 Norges Bank 2 Global og regional vekst – tall fra IMF Kilde: IMF

3 Norges Bank 3 Global og regional vekst – tall fra IMF Kilde: IMF

4 Norges Bank 4 Vekstanslag fra Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20052006

5 Norges Bank 5 Utviklingen i 10 års statsobligasjonsrenter Kilde: EcoWin Norge USA Tyskland

6 Norges Bank 6 Utviklingen på Oslo Børs og internasjonale børser Dagstall. 3. januar 2005 = 100. 1. januar – 19. april 2005 Kilde: EcoWin

7 Norges Bank 7 Utvikling i kredittspreader Prosentenheter. Dagstall EMBI+ Kilder: EcoWin og Norges Bank

8 Norges Bank 8 Utvikling i kredittspreader Prosentenheter. Dagstall. 1. april – 19. april 2005 EMBI+ Kilder: EcoWin og Norges Bank

9 Norges Bank 9 Renteforventninger 18. april 2005 Kilder: Norges Bank og Reuters Storbritannia Euroområdet USA Norge

10 Norges Bank 10 Renteforventninger Norge Kilder: Norges Bank og Reuters 16. mars Norge 18. april

11 Norges Bank 11 Renteøkninger i denne konjunktursykelen Kilder: Reuters, Bloomberg og Norges Bank Første renteøkning Styringsrente på rentebunn Dagens styringsrente Endring siden rentebunn Island06.05.20045,309,003,70 New Zealand29.01.20045,006,751,75 Storbritannia06.11.20033,504,751,25 USA30.06.20041,002,751,75 Australia08.05.20024,255,501,25 Canada08.09.20042,002,500,50 Sveits17.06.20040,00-0,750,25-1,250,50 Euroområdet2,00 0,00 Sverige2,00 0,00 JapanNed mot null 0,00 Handelspartnerne 1) 06.05.20042,022,320,30 1) Beregnet som et vektet gjennomsnitt av 10 land, der vektene tar hensyn til landene som har fast kurs mot USD. 31.12.2003 var denne renten 2,16 prosent.

12 Norges Bank 12 Kursutviklingen I-44 i 2005 Rentemøtet og Inflasjonsrapport Kilde: Norges Bank

13 Norges Bank 13 Daglig prosentvis endring og historisk volatilitet (en måned) for EURNOK Kilder: EcoWin og Norges Bank Volatilitet Daglig prosentvis endring

14 Norges Bank 14 Historisk volatilitet for EURSEK, EURNOK og EURGBP Kilde: Reuters

15 Norges Bank 15 Produksjonsindeks for industrien Volum. Indeks. 3 måneders glidende gjennomsnitt Konsumvarer Innsatsvarer Investeringsvarer Kilde: Statistisk Sentralbyrå

16 Norges Bank 16 K2-husholdninger Andre lån Utlån med pant i bolig K2 til husholdninger fordelt på ”utlån med pant i bolig” og andre lån Tolvmånedersvekst i prosent Kilde: Norges Bank

17 Norges Bank 17 Kreditt til foretak i Fastlands-Norge Tolvmånedersvekst i prosent Samlet kreditt Innenlandsk kreditt Utenlandsk kreditt Kilde: Norges Bank

18 Norges Bank 18 Prisindeks for kontor- og forretningseiendom Kvadratmeterpris. Vekst fra samme halvår året før. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå

19 Norges Bank 19 Boligpriser fra eiendomsmeglerbransjen 1) 12-måneders vekst. Månedlige tall. Prosent NEF Kilder: OBOS og Eiendomsmeglerbransjen (NEF, EFF) OBOS 1) OBOS-priser: Brudd i serien fra jan.04

20 Norges Bank 20 Igangsatte boliger (siste 12 mnd) Antall i tusen Kilde: Statistisk sentralbyrå

21 Norges Bank 21 Varekonsumindeksen Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

22 Norges Bank 22 Arbeidsledigheten i noen yrker Sesongjustert. Indeks januar 2004=100 Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet Helse, pleie og omsorg Merkantile yrker I alt Administrativt og humanistisk arbeid

23 Norges Bank 23 KPI-JAE Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester 1). Historisk prisvekst og anslag IR 1/05 (stiplet) Tolvmånedersvekst. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 1) Norges Banks beregninger Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

24 Norges Bank 24 Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet Inflasjonsrapport 1/05. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI-JAE Produksjonsgap


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 20. april 2005. Norges Bank 2 Global og regional vekst – tall fra IMF Kilde: IMF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google