Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cefalosporin R hos Enterobacteriaceae Arnfinn Sundsfjord Kres, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Universitet i Tromsø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cefalosporin R hos Enterobacteriaceae Arnfinn Sundsfjord Kres, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Universitet i Tromsø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Cefalosporin R hos Enterobacteriaceae Arnfinn Sundsfjord Kres, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Universitet i Tromsø

2 Innhold Bakgrunn Mekanismer for β-laktam resistens Betalaktamaser: ESBL and AmpC Påvisning av resistens Hva finner vi ? –Blant E coli og Klebsiella spp.

3 Historikk 1940: den første beskrivelse av β-laktamaser  TEM-1 E. coli  SHV-ESBL i Klebsiella pneumoniae  2000-: Plasmid AmpC + metallo-β-laktamaser, CTX-M ESBLer ”The potential of β-lactamases to challenge antimicrobial therapy remains unexhausted – D Livermore 1995”

4 EARSS 2004 E coli: 3 gen Cepha R

5 Mekanismer for β-laktam resistens Endringer i bindingssted –Penicillin bindende proteiner (PBP) Effluks systemer Impermeabilitet - yttermembran Betalaktamaser

6 Nedsatt porin-mediert permeabilitet E coli og K pneumoniae Cefoxitin R, Cefuroxim R 3/4 gen Cefalosporiner S Ytter membren Lipopolysakkarid Fosfolipid Porin

7 β- laktamaser (Bla) Bla Gram positive bakterier –Hovedsakelig ekstracellulær –Beskytter populasjonen av bakterier Bla Gram negative bakterier –Hovedsakelig intracellulær - periplasmatisk –Beskytter den individuelle celle Diversitet og seleksjon

8 Betalaktamaser (bla) - mekanisme Bla

9 β- laktamase-inhibitorer Klavulansyre Tazobactam Sulbaktam Irreversibel binding 1:1 til Bla Hemmende effekt influert av –Bla-hyperproduksjon –Inokulum

10 Ambler Bla-klasser – sekvens basert A Plasmid > kromosomal: SHV, TEM, CTX-M etc Pencillinaser  cefalosporinaser (ESBLs) B Kromosomal, plasmid Metallobetalaktamaser (Karbapenem R) C Kromosomal > plasmid: AmpC Cefalosporinaser D Kromosomal, plasmid, divers grupppe Oxacillinaser

11 Kromosomale β- laktamaser Enterobacteriacea (1) Klasse A Bla –Klebsiella pneumoniae: SHV-1 –Klebsiella oxytoca: K1 –Proteus vulgaris –Citrobacter diversus Hyperproduserende mutanter

12 Kromosomale β- laktamaser Enterobacteriacea (2) Klasse C Bla –Enterobacter spp. –Citrobacter freundii –Morganella morganii –Serratia spp. –Providencia stuartii/rettgeri –Hafnia alvei –E. coli Derepresserte mutanter

13 Ervervet klasse A β- laktamaser Enterobacteriacea 1960-70: TEM-1, TEM-2 (Temoniera) og SHV-1 (sulphydryl variable) –Plasmid-mediert –Penicillinaser –Cephamyciner (cefoxitin) S –Klavulansyre S

14 NORM 2000: E. coli invasive (n=186)

15 Ekstendert spektrum β- laktamaser (ESBL) 1983-: ESBL utvikling og spredning –TEM-3  > 130 typer –SHV-2  > 50 typer –CTX-Ms > 40 typer  –Noen OXA typer –Andre (VEB, PER, GES ++) http://www.lahey.org

16 Fenotypiske kriterier for ESBL E. coli og Klebsiella pneumoniae Betalaktamaser som kan hydrolysere oxyimino-cephalosporiner (3/4. gen cefa) Klavulanat (KA) synergi  Cefamyciner (cefoxitin) S  Bradford P et al. CMR 2001;14:933-51 Gniadkowski M CMI 2001;7: 597-608

17 ESBL MICs CefotaximCeftazidimAztreonam TEM-10.1250.250.125 TEM-3326416 TEM-120.0640.25 CTX-M 1551225664 CTX-M 91614 Ref: D Livermore + R Bonnet

18 ESBL - deteksjonsmetoder CA Ceftazidim ± CA CA

19 Ervervet klasse C β- laktamaser Enterobacteriacea 1990s: CMY-1 (cefamycinase) ++ –> 20 plasmid-mediert AmpC typer –Cefalosporinaser 3 gen Cef R (ceftazidim, cefotaxim, ceftriaxon) 4 gen Cef S (cefepim, cefpirom) in vitro –Cefamyciner (cefoxitin) R –Klavulanate R –Karbapenemer S Philippon A et al. AAC 2002;46:1-11

20 Påvisning av AmpC Haldorsen B et al. ECCMID 2006

21 Cefalosporin R typer E coli E. coli (n=131): MIC  2 mg/L ekstendert- spektrum cefalosporiner eller aztreonam. - Group 1: 21/131 (16 %) ESBL + - Group 2: 59/131 (45 %) nedsatt følsomhet for cefpodoxim alene (MIC = 2- 4 mg/L) - TEM ± porin defekt ± OXA-30 - Group 3: 51/131 (39 %) nedsatt følsomhet for cefpodoxime OG ceftazidim/cefotaxim - TEMs ± AmpC hyperproducer ± porin tap Tenover et al JCM 2003;41:3142-6

22 Cefalosporin R typer K pneumoniae K pneumoniae (n=139): MIC  2 mg/L ceftazidim/cefotaxim. - Gruppe 1: 116/139 (83 %) ESBL + - Gruppe 2: 7/139 (5 %) AmpC betalaktamase - Gruppe 3: 16/139 (12 %) Ikke-identifisert betalaktamase uten KA effekt Steward and Tenover et al JCM 2001;39:2864-72

23 Påvisning av resistensmekanismer Screening –Riktige brytningspunkter og substrat –Cefpodoxim alene eller ceftazidim + cefotaxime Bekreftelse –cefalosporin R med KA effekt  ESBL –cefalosporin R uten KA effekt  AmpC? Iboende resistens – species identifisering Ervervet resistens: –Plasmid AmpC –Impermeabilitet –Andre betalaktamaser –Kombinasjoner

24 Konklusjoner Species identifikasjon avgjørende for tolkning β-lactamase diversitet –Skille mellom AmpC og ESBL –Substrat profil ± klavulanat effekt Ikke-ESBL/ikke-AmpC mechanismer –MIC-basert Til diskusjon: –Er alle resistens-mekanismer viktig? –Kan følsomhet-rapporter være basert på MIC alene?

25 Takk Kres –Bjørg Haldorsen –Bettina Aasnæs –Kristin H Dahl –Gunnar S Simonsen –Ståle Tofteland –Umaer Naseer AFA Norske laboratorier Timothy R Walsh

26 Hva finner vi i Norge? E. coli og K. pneumoniae

27 Kres - E.coli 2004-5

28 E.coli CTX-M ESBL 2004-5

29 E. coli CTX-M ESBL – MIC profil

30 Kres - K. pneumoniae 2004-5

31 K. pneumoniae – ESBL 2004-5

32 MIC plasmidmediert AmpC E. coli bla CMY

33 MIC ved økt uttrykk av kromosomal AmpC E. coli


Laste ned ppt "Cefalosporin R hos Enterobacteriaceae Arnfinn Sundsfjord Kres, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Universitet i Tromsø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google