Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektrisk eksitabilitet og ionekanaler Georg Beiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektrisk eksitabilitet og ionekanaler Georg Beiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektrisk eksitabilitet og ionekanaler Georg Beiske

2

3 Membranpotensialet oppstår • Semipermeabel membran • Passiv diffusjon • Hyperpolarisering • Na+/K+ pumpen • 3 Na+ : 2 K+

4 2 grupper elektriske signaler • Aksjonspotensialet (AP) • Rask bølge, lang distanse • 100 m/s • Regenerativ bølge av spenningsstyrte ionekanaler • Terskelverdi for depolarisering trigger AP, som følge av langsomt potensial

5 Aksjonspotensialet • Vna+ depolariserer • Vk+ repolariserer • Myeliniserte axoner • Nodes of Ranvier

6 Langsomme potensialer • Lokal de- og hyperpolarisering, ikke spenningsstyrte kanaler • Fra ms til minutter • Kort distanse (mm) • Mange funksjoner • F.eks. Postsynaptisk som følge av neurotransmitter frigjøring; sensoriske reseptorer

7 Spenningsstyrte kanaler • Danner porer i cellemembranen • Annen kapasitet enn andre transportmekanismer • Trang nok til å være sensitiv for spesifikke ioner • Dipoler i poren stabiliserer ionet • Kanalen kan blokkes av lav pH

8 Na+ kanalen • Identifisert gjennom merking med nevrotoksiner • Saxitoxin og tetrodotoxin • Solubilisert med detergent

9 Na+ kanalen • Stor alfa subenhet 1800-2000 aminosyrer i tillegg til liten beta-1 og 2 enhet • Alfaenheten består av 4 domener med 6 segmenter • S4 er Vsensor

10 Åpning • Kv kanal (bedre kartlagt)

11 Lukking

12 Na+ kanalen • Blokkes terapeutisk i S6 segmentet • Etidocaine • Røntgen krystallografi

13 Slektstreet • Na: (stort sett) 1 familie 9/10 gener koder for denne • Ca: 3 familier, distinkte funksjoner • Cav1: L-type, muskler og endokrine celler • Cav2: N,P,Q,R-type, nerveterminaler • Cav3: T-type, SA-nodale celler og hypothalamus • Cav er involvert i enhver overføring av elektrisk til ikke-elektrisk signal

14 Kv kanaler • 12 familier • Noen styres også delvis av g-proteiner (fra GPCRs) og andre intracellulære 2nd msn • Repolarisering, avgjør lengde på AP, bestemme resting potential mm.

15 Transient Receptor Potential Channels • Stor familie • Ikke-selektive (Na og Ca) • Selv om de har S4 segment • Smakssanser, motorisk sensorisk • Reguleres bla. Temperatur og lipid msng • Det finnes mange typer ikke spenningsstyrte ionekanaler

16 Referanser • Basic neurochemistry, Academic Press; 8 edition (December 21, 2011), kapittel 4. • Auld, 1990:A neutral amino acid change in segment IIS4 dramatically alters the gating properties of the voltage-dependent sodium channel. • Yarov-Yarovoy, 2001: Molecular determinants of voltage-dependent gating and binding of pore- blocking drugs in transmembrane segment IIIS6 of the Na(+) channel alpha subunit.

17 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Elektrisk eksitabilitet og ionekanaler Georg Beiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google