Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk Utfordringer for smittevern i sykehus Egil Lingaas Avdeling for sykehushygiene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk Utfordringer for smittevern i sykehus Egil Lingaas Avdeling for sykehushygiene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk Utfordringer for smittevern i sykehus Egil Lingaas Avdeling for sykehushygiene Rikshospitalet Temadag om ESBL og multiresistente Gram negative stavbakterier 26. november 2008

2 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk 1. Hva er problemet? (Er det noe problem?) 2. Hva er årsaken? (Er det andre risikofaktorer enn feil antibiotikapolitikk?) 3. Hva er løsningen? (Er det behov for “ekstra” smittevern?)

3 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk Lautenbach E. CID 2001; 32:1162 Median tid fra mistanke om infeksjon til behandling med et effektiv antibiotikum:  ESBL +: 72 timer  ESBL - : 11.5 timer P < 0,001

4 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk Infeksjon med ESBL+ E. coli eller K. pneumoniae var assosiert med:  lengre sykehusopphold (p = 0,01)  større kostnader (P = 0,001) Lautenbach E. CID 2001; 32:1162 ESBL+ E. coli og K. pneumoniae: Risikofaktorer for infeksjon og effekt av resistens på prognose (2)

5 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk  Totalt antibiotikabruk før infeksjon eneste uavhengige risikofaktor for infeksjon med ESBL+ E. coli eller K. pneumoniae  OR 1.10; 95% CI 1.03–1.18; P = 0.,006 ESBL+ E. coli og K. pneumoniae: Risikofaktorer for infeksjon og effekt av resistens på prognose (3) Lautenbach E. CID 2001; 32:1162

6 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk  Inadekvat initial antibiotikabehandling er en uavhengig risikofaktor for død ved infeksjoner med ESBL+ E. coli og Klebsiella, men bare ved infeksjoner utenom urinveiene Hyle EP et al. Arch Intern Med 2005; 165:1375

7 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk Hyle EP et al. Arch Intern Med 2005; 165:1375 Letalitet og tid til oppstart av adekvat behandling

8 Skippen I et al. JHI 2006;64:115

9 Overlevelse, blodbaneinfeksjoner med og uten ESBL (n=50 + 50) Skippen I et al. JHI 2006;64:115

10 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk 100 innlagte pasienter med infeksjon med ESBL+ E. coli sammenlignet med 100 pasienter med ESBL - E. coli. Pena C. JHI 2008;68:116

11 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk  Inadekvat empirisk antibiotikabehandling hyppigere ved ESBL+ (44% vs 15%; P < 0.01)  Tidlig letalitet (16% vs 6%; P = 0.02) og  Total letalitet (25% vs 11%; P = 0.01) signifikant høyere ved ESBL+ Pena C. JHI 2008;68:116 Sammenligning av letalitet ved infeksjoner med E. coli med/uten ESBL

12 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk Multivariansanalyse:  Urinveisinfeksjon eneste uavhengige variabel som påvirket tidlig letalitet OR: 0.1; 95% CI: 0.03-0.7; P = 0.01. Sammenligning av letalitet ved infeksjoner med E. coli med/uten ESBL  Inadekvat empirisk antibiotika-behandling var bare en uavhengig risikofaktor for tidlig letalitet hos pasienter med ESBL+ infeksjon utenfor urinveiene Pena C. JHI 2008;68:116

13 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk Risikofaktorer for ESBL

14 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk Dyr Mennesker Eksponering for antibiotika Miljø Overføring av gener Nativ stamme Resistent stamme Isolering Utryddelse Håndhygiene Dekontaminering Antibiotika- politikk Helse- politikk SpredningResistensutvikling Modifisert etter DeLisle 2003

15 Kanafani ZA et al. AJIC 2005;33:326

16

17 Uavhengige risikofaktorer for ESBL etter logistisk regresjon Kanafani ZA et al. AJIC 2005;33:326

18 Uavhengige risikofaktorer for blodbane- infeksjon med ESBL Skippen I et al. JHI 2006;64:115 Tidligere ß-lactamantibiotika 11.57 2.31 - 51.15 0.003 Sykehusopphold >15 dager 2.63 1.01 - 6.89 0.04 Tidligere på intensivavdeling 13.981.88-19.15 0.006 OR 95% CIP

19 Uavhengige risikofaktorer for blodbaneinfeksjon med ESBL Ingen signifikante sammenhenger mellom individuelle risikofaktorer og blodbaneinfeksjon med ESBL 16 ESBL, 39 kontroller Cordery RJ et al. JHI 2008;68:108

20 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk Lavilla S JAC 2008;61:1244 Avføringsprøver fra:  905 personer involvert i 132 utbrudd med akutt gastroenteritt  226 personer involvert i mathåndtering relatert til utbruddene Barcelona, Spania, 2003 – 2004

21 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk Lavilla S JAC 2008;61:1244  58 personer i 31 utbrudd hadde ESBL+.  I 10 utbrudd hadde 2 eller flere pesoner samme stamme  I 4 utbrudd hadde personer som håndterte maten samme stamme Matbåren smitte? Konklusjon: Mat kan være en potensiell vektor for ESBL, trolig fra to kilder:  Produksjonsdyr  Personer som håndterer mat

22 Forebygging av kryss-smitte

23 Lokalisasjon av ESBL-infeksjoner (n=45) McMullen R et al. J Infect 2007;54:46 Nosokomial infeksjon: 68,9 %

24 Warren RE Clin Microbiol Infect 2008; 14 (Suppl. 1): 124 Varighet av kolonisering etter infeksjon

25 Warren RE Clin Microbiol Infect 2008; 14 (Suppl. 1): 124 Varighet av kolonisering før infeksjon

26 Mammina C AJIC 2007;35:222

27

28 Utbrudd av ESBL + K.pneumoniae i intensivavdeling (1) Rutinemessige smitteverntiltak:  Overvåkingskulturer 2 x per uke.  Kontaktsmitteforholdsregler  Manglende effekt på utbrudd Laurent C ICHE 2008;29:517

29 Forsterkede smitteverntiltak:  Daglige overvåkingskulturer  Kohortisolering i dedikert ICU  Ekstra sykepleieressurser.  Daglige møter mellom hygienepersonell og avdelingspersonell.  Sluttdesinfeksjon av rom ved utskrivelse av pasient.  Minst mulig bredspektrede antibiotika Laurent C ICHE 2008;29:517 Utbrudd av ESBL + K.pneumoniae i intensivavdeling (2)

30 Infeksjonsforebygging og ESBL Laurent C ICHE 2008;29:517

31 Infeksjonsforebygging og ESBL Laurent C ICHE 2008;29:517

32 Clin Microbiol Infect 2008; 14 (Suppl. 1): 124–133

33 Warren RE Clin Microbiol Infect 2008; 14 (Suppl. 1): 124–133

34

35 Rutiner for screening for potensielle kontakter til koloniserte/infiserte pasienter, Canadiske sykehus (n=28) Ofner-Agostini M et al. AJIC 2007;35:563

36 Screening ved resistente organismer, Canadiske sykehus Ofner-Agostini M et al. AJIC 2007;35:563

37 Smitteverntiltak ved resistente organismer, Canadiske sykehus Ofner-Agostini M et al. AJIC 2007;35:563

38 Retningslinjer for håndtering av pasienter med multiresistente gram negative stavbakterier i sykehus Utarbeidet av Fredrik Müller og Egil Lingaas på oppdrag fra Samarbeidsgruppen i sykehushygiene i Helseregion sør September 2000

39 Enterobacteriaceae og non-fermentative gram negative staver Resistente mot tre eller flere av følgende antibiotika  Aminoglykosyder  Kinoloner  Ceftazidim  Imipenem/meropenem  Trimetoprim-sulfa Og/eller som danner ESBL Multiresistente gram negative stavbakterier

40 Pasienter fra utlandet med infeksjonssykdom: Prøve fra infeksjonsfocus og evt. blærekateter/tubesekret Pasienter uten mistanke om infeksjonssykdom: Ingen rutinemessig screening unntatt:  Fra brannskadeavdeling  Fra intensivavdeling  Pasienter med blærekateter Multiresistente gram negative stavbakterier

41 Personale som har arbeidet i utlandet: Ingen rutinemessig screening Multiresistente gram negative stavbakterier

42 Smitteforebyggende tiltak ved mistenkt eller bekreftet infeksjon eller kolonisering med vankomycinresistente enterokokker (VRE) EA Høiby, AGR Hammerstad, P Bjark, GH Frøystad, A Bucher og E Lingaas Samarbeidsgruppen for sykehushygiene i Helseregion sør Juni 2001

43 Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk Måling av antibiotikaresistens og forbruk  Standardiserte metoder  Måling av resistens  Måling av forbruk  Enhetlig rapportering  Risikostratifisering  Kriterier for “benchmarking” Det er behov for:


Laste ned ppt "Avd. for sykehushygiene 11/2008 Egil Lingaas Rikshospitalet HF Universitetsklinikk Utfordringer for smittevern i sykehus Egil Lingaas Avdeling for sykehushygiene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google